Basis- en voortgezet onderwijs in Bangladesh

Er zijn verschillende soorten basis- en voortgezet onderwijs in Bangladesh:

 • general: algemeen vormend onderwijs;
 • madrasah: een combinatie van algemeen vormend en Islamitisch onderwijs;
 • technical and vocational: beroepsgericht onderwijs.

We beschrijven op deze pagina diploma’s die leerlingen in de verschillende soorten onderwijs kunnen behalen. We noemen niet alle diploma’s van het Islamitisch onderwijs. Een deel valt namelijk buiten het regulier onderwijs van Bangladesh.

Voertaal onderwijs

Leerlingen volgen het onderwijs in het Engels of Bengaals. Privé-scholen geven meestal les in het Engels, scholen met subsidie van de overheid (government-sponsored schools) meestal in het Bengaals.

Junior School Certificate

Dit is het diploma van het algemeen vormende basisonderwijs. Leerlingen volgen het onderwijs aan een school die verbonden is aan een Board of Intermediate and Secondary Education (BISE). De examens voor het diploma doen ze ook via deze BISE. Let op: vanaf 2023 wordt dit diploma niet meer uitgereikt.

 • : 8 jaar (grade I – grade VIII).
 • Inhoud: algemeen vormende vakken, zoals:
  • Bangla (Bengaals)
  • English (Engels)
  • mathematics (wiskunde)
  • science (een combinatie van biologie, natuurkunde en scheikunde)
 • Diploma: Junior School Certificate van een BISE.

Junior Dakhil Certificate

Dit is het diploma van het Islamitische basisonderwijs. Leerlingen volgen het onderwijs aan een school die verbonden is aan de Bangladesh Madrasah Education Board, Dhaka (BMEB). Ze doen de examens voor dit diploma ook via de BMEB. Let op: vanaf 2023 wordt dit diploma niet meer uitgereikt.

 • Duur: 8 jaar (grade I – grade VIII).
 • Inhoud: een aantal algemeen vormende vakken zoals bij het Junior School Certificate + een aantal vakken over de Islam.
 • Diploma: Junior Dakhil Certificate van de BMEB.

Secondary School Certificate

Dit is het diploma van de algemeen vormende onderbouw van het voortgezet onderwijs. Leerlingen volgen het onderwijs aan een school die verbonden is aan een BISE. De examens voor het diploma doen ze ook via de BISE.

 • Duur: 2 jaar (grade IX – grade X).
 • Inhoud: minimaal 9 examenvakken. Een aantal vakken is voor alle leerlingen verplicht, zoals Bangla/Bengali (Bengaals), English (Engels) en mathematics (wiskunde). Ook kiezen leerlingen een profiel (group) en volgen daar 3 à 4 vakken voor. Ze kunnen kiezen uit 3 profielen:
  • business studies: bedrijfskundige vakken, zoals accountancy, bedrijfscommunicatie en statistiek.
  • humanities: vakken als geschiedenis en aardrijkskunde.
  • science: exacte vakken, zoals natuurkunde en scheikunde.
 • Toelatingseisen: een Junior School Certificate. Soms kan een ander diploma ook voldoende zijn voor toelating.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (Higher Secondary Certificate).
 • Diploma: Secondary School Certificate van een BISE.

We vergelijken een Secondary School Certificate met een vmbo-t-diploma.

Secondary School Certificate (Vocational)

Dit is het diploma van de onderbouw van het beroepsgerichte voortgezet onderwijs. Leerlingen volgen het onderwijs aan een school die verbonden is aan de Bangladesh Technical Education Board (BTEB). De examens voor het diploma doen ze ook via de BTEB.

 • Duur: 2 jaar (grade IX – grade X).
 • Inhoud: algemeen vormende vakken, zoals Bangla/Bengali (Bengaals), chemistry (scheikunde), English (Engels), mathematics (wiskunde) en physics (natuurkunde). Daarnaast volgen leerlingen 2 vakken voor een beroep (Trade 1 en Trade 2), bijvoorbeeld kleermaker (dress making and tailoring) of loodgieter (plumbing and pipe fitting).
 • Toelatingseisen: een Junior School Certificate of een Junior Dakhil Certificate.
 • Functie van het diploma: toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs (Higher Secondary Certificate (Vocational)).
 • Diploma: Secondary School Certificate (Vocational) van de BTEB.

We vergelijken een Secondary School Certificate (Vocational) met een vmbo-gl-diploma.

Dakhil Certificate

Dit is het diploma van de onderbouw van het Islamitische voortgezet onderwijs. Leerlingen volgen het onderwijs aan een school die verbonden is aan de BMEB. De examens voor het diploma doen ze ook via de BMEB.

 • Duur: 2 jaar (grade IX – grade X).
 • Inhoud: een aantal algemeen vormende vakken zoals bij het Secondary School Certificate + een aantal vakken over de Islam.
 • Toelatingseisen: een Junior Dakhil Certificate. Soms kan een ander diploma ook voldoende zijn voor toelating.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het Islamitische voortgezet onderwijs (Alim Certificate).
 • Diploma: Dakhil Certificate van de BMEB.

We vergelijken een Dakhil Certificate met een vmbo-t-diploma.

Let op: studenten kunnen ook een Dakhil Certificate (Vocational) behalen. Neem contact op met SBB voor dit diploma.

Higher Secondary Certificate

Dit is het diploma van de bovenbouw van het algemeen vormende voortgezet onderwijs. Leerlingen volgen het onderwijs aan een school die verbonden is aan een BISE. De examens voor het diploma doen ze ook via de BISE.

Let op: zoek je informatie over het Higher Secondary Certificate (Vocational) of Higher Secondary Certificate (Business Management)? Ga dan naar Middelbaar beroepsonderwijs.

 • Duur: 2 jaar (grade XI – grade XII).
 • Inhoud: 6 of 7 examenvakken. De vakken Bangla (Bengaals), English (Engels) en Information & Communication Technology (ICT) zijn verplicht. Daarnaast doen leerlingen examen in 3 of 4 vakken van een profiel (group) dat ze hebben gekozen. Dit zijn de profielen:
  • business studies: bedrijfskundige vakken, zoals accountancy, bedrijfscommunicatie en statistiek.
  • humanities: vakken als geschiedenis en sociologie.
  • science: exacte vakken, zoals natuurkunde en scheikunde.
 • Toelatingseisen: een Secondary School Certificate of een Dakhil Certificate.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: Higher Secondary Certificate van een BISE.

We vergelijken een Higher Secondary Certificate met het profiel business studies met een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

We vergelijken een Higher Secondary Certificate met het profiel humanities met een havodiploma.

We vergelijken een Higher Secondary Certificate met het profiel science met een havodiploma.

Alim Certificate

Dit is het diploma van de bovenbouw van het Islamitische voortgezet onderwijs. Leerlingen volgen het onderwijs aan een school die verbonden is aan de BMEB. De examens voor het diploma doen ze ook via de BMEB.

We vergelijken een Alim Certificate met een havodiploma.