Bengaalse onderwijsinstellingen en opleidingen

Hieronder leggen we uit welke soorten Bengaalse onderwijsinstellingen en opleidingen er zijn. En hoe we controleren of deze erkend zijn. We controleren de om zeker te weten dat de kwaliteit voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs | onderwijsinstellingen

Leerlingen volgen het voortgezet onderwijs aan een school, maar ze doen de eindexamens via een board. Ze krijgen daarom ook de officiële diploma’s van een board. Je hoeft hierdoor alleen de erkenning van de board te controleren, niet van de school.

Erkenning van boards controleren

Op de Engelstalige website van het Bengaalse ministerie van Onderwijs (Ministry of Education) vind je een overzicht van alle erkende boards.

Voortgezet onderwijs | diploma’s

Bij opleidingen uit het voortgezet onderwijs moet je er vooral op letten dat een student een erkend diploma heeft. Dit betekent bijvoorbeeld dat het diploma moet zijn uitgereikt door een board. We beschrijven de diploma’s uit het voortgezet onderwijs en de bijbehorende boards op onze webpagina over het Bengaalse basis- en voortgezet onderwijs.

Middelbaar onderwijs | onderwijsinstellingen

De Bangladesh Technical Education Board (BTEB) regelt voor het middelbaar beroepsonderwijs de examens en controleert de onderwijsinstellingen.

Erkenning van mbo-instellingen controleren

Op de Engelstalige BTEB-website vind je een register van erkende mbo-instellingen. Let op: dit register is waarschijnlijk niet compleet.

Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

Er zijn in Bangladesh 2 soorten hogeronderwijsinstellingen:

  • universiteiten (universities); en
  • colleges.

Universiteiten

Universiteiten bieden hbo- en wo-opleidingen aan. Soms volgen studenten de opleiding aan een college dat bij de universiteit hoort. De universiteit reikt in dat geval de officiële diploma’s uit, niet het college. Universiteiten kunnen openbaar, privé of internationaal zijn.

Erkenning universiteiten controleren

Universiteiten moeten erkend zijn door de University Grants Commission (UGC). Je vindt overzichten van erkende universiteiten op de Engelstalige UGC-website:

Colleges

Colleges bieden meestal alleen hbo-opleidingen aan, maar sommige bieden ook wo-opleidingen aan, zoals geneeskunde. Er zijn gespecialiseerde colleges die alleen opleidingen in een bepaalde studierichting aanbieden, bijvoorbeeld op het gebied van geneeskunde, rechten of techniek. Colleges zijn altijd verbonden aan een universiteit. Meestal is dat de National University. De universiteiten reiken de officiële diploma’s en cijferlijsten uit. De colleges mogen dat niet zelf doen.

Controleren aan welke universiteit een college verbonden is

Colleges zijn altijd verbonden aan een universiteit. Je kunt op de volgende manier controleren aan welke universiteit een college verbonden is:

  • Ga naar de website van het college en zoek naar informatie over de universiteit waaraan het college verbonden is (affiliation).
  • Staat er dat het college is verbonden aan de National University (NU)?
  • Staat er dat het college verbonden is aan een andere Bengaalse universiteit?
    • Controleer of dat ook op de website van de universiteit staat.
    • Controleer daarna of de universiteit zelf erkend is. Zie ‘Erkenning van universiteiten controleren’ hierboven.
  • De universiteit reikt de officiële diploma’s en cijferlijsten uit, niet het college.