RvT: Anne Flierman zwaait af, Joyce Walstra treedt toe

Anne Flierman vertrekt na acht jaar als lid van de Raad van Toezicht van Nuffic. Hij wordt vervangen door Joyce Walstra.
SDG vlag bij Nuffic

Een proces van permanente verandering. Zo beschrijft NVAO-voorzitter en voormalig CDA-senator Anne Flierman de afgelopen acht jaar van Nuffic. Hij maakte ze mee als lid van de Raad van Toezicht (RvT). In het continu evoluerende speelveld van internationalisering zette Anne zijn politiek-bestuurlijke expertise in voor wat hij ziet als de belangrijkste taak van de RvT: de buitenwereld naar binnen brengen.

Die rol draagt Anne nu over aan Joyce Walstra. Joyce werkte eerder voor Nuffic (2014-2016) en brengt een schat aan ondernemerservaring mee. Ze is directeur van de Oranjewoud Export Academy en voorzitter MKB Noord. Daarnaast neemt ze zitting in het hoofdbestuur van MKB Nederland en in het algemeen bestuur van VNO-NCW.

Anne, hoe kijk jij terug op je acht jaar bij Nuffic?

Anne (foto): “Ik neem veel plezierige herinneringen mee. Nuffic is een mooie organisatie met enorm veel kennis over internationalisering. Het waren acht intensieve jaren, waarin de integratie van het Europees Platform, de herstructurering van het management, en de introductie van de pijlers centraal stonden. En dat was alleen nog maar intern.”

Anne Flierman

“Extern is het denken over de betekenis en meerwaarde van internationalisering nogal ingrijpend veranderd. Nuffic is een bastion van internationalisering, de mensen zijn zeer bevlogen. Dan is het één van de taken van de RvT om de organisatie ervan te overtuigen dat de buitenwereld verandert. Het heeft Nuffic, geheel begrijpelijk, moeite gekost om daarin een draai te maken.”

Joyce: “Het zijn boeiende tijden voor internationalisering. Vanuit mijn ervaring zie je duidelijk dat internationalisering een keten is. De arbeidsmarkt heeft een vraag, kennisinstellingen moeten daaraan voldoen, en Nuffic moet daarin faciliteren en verbinding zoeken. Het is overduidelijk dat in het bedrijfsleven de waarde van internationalisering niet ter discussie staat. De wereld wordt steeds internationaler, maar het Nederlandse kennisveld twijfelt.”

Wat is daarin de grote uitdaging voor Nuffic?

Joyce: “Nuffic moet het vaandel van internationalisering hoog blijven dragen en anticiperen op wat het Nederland van de toekomst nodig heeft. Nuffic moet zich zien te verhouden tot een onderwerp dat door de ene kant kritisch wordt benaderd en vanuit de andere kant juist wordt toegejuicht.”

“De mondiale ontwikkelingen vragen bij uitstek om het beheersen van internationale kennis en vaardigheden. Kijk naar COVID-19, dat kan niemand alleen oplossen. Ik denk dat het begrip internationalisering een nieuwe lading moet krijgen, waarin de focus niet alleen ligt op studentenmobiliteit maar ook op mondiale verhoudingen.”

Joyce Walstra

Wanneer ben je een goede toezichthouder?

Anne: “Als je een goede balans vindt tussen meedenken en afstand houden. Als je te ver van de organisatie af staat, dan mis je dingen. Maar je moet ook niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten, want dan verlies je je in de details. De adviserende rol is daarom de spannendste en moeilijkste. Het was mijn gebruik om elk jaar met de directeur van Nuffic te lunchen. Maar niet vaker dan dat. De verhoudingen moeten goed zijn, maar niet te goed.”

'De mondiale ontwikkelingen vragen bij uitstek om het beheersen van internationale kennis en vaardigheden'

Laat je Nuffic toekomstbestendig achter?

“Ja, maar dat suggereert tegelijkertijd dat Nuffic dat eerst niet was. Er zijn altijd spannende uitdagingen, ook nu. Kijk naar de discussies over duurzaamheid en verengelsing in het hoger onderwijs. Of naar het Orange Knowledge Programme dat met één jaar is verlengd. Hoe gaat dat straks verder? Ik heb met mijn kennis van de politieke en bestuurlijke wereld geprobeerd een sparringpartner te zijn voor het bestuur. Ik ben ervan overtuigd dat Nuffic een waardevolle positie heeft en dat we als samenleving die moeten blijven benutten.”

Joyce, welke kwaliteiten breng jij mee naar de RvT?

“Een praktisch en ondernemend geluid. Nuffic heeft verschrikkelijk veel kennis omtrent internationalisering en er is veel doorgegeven geheugen in de organisatie. Je kunt Nuffic zien als onuitputtelijke bron van informatie, gecombineerd met veel passie. Nuffic is ook een risicomijdende organisatie, waar alles altijd 100 procent wordt doordacht. Daarin schuilt een risico. Het idee is soms dat iets is geregeld zodra het beleidsmatig is geregeld.”

“Vanuit mijn ervaring vanuit het bedrijfsleven wil ik met een praktijkgerichte, doelmatige instelling Nuffic vooruit helpen. Maar de eerste maanden wil ik vooral observeren. Dat ik voor Nuffic heb gewerkt, betekent niet dat ik alles weet. Het Nuffic van toen is niet het Nuffic van nu.”

Anne: “Het mooi meegenomen dat Joyce, net als ik, buiten de Randstad woont. Joyce in het noorden, ik in het oosten. Dat zijn regio’s die bij internationalisering niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen. Duitsland is voor ons heel dichtbij. Bij internationalisering denken we soms te snel aan het verre buitenland. Maar Europa – en internationalisering – begint bij onze voordeur.”

De Raad van Toezicht van Nuffic bestaat uit Bert van der Zwaan, Peter Arnoldus, Beatrice Boots, Ewout West en Joyce Walstra. Lees meer over de Raad van Toezicht.

Naschrift: Inmiddels is bekend dat Peter Arnoldus per 1 januari 2022 toetreedt tot de Raad van Advies en daarmee Katja Mur vervangt. Over deze wissel verscheen dit bericht: ‘Internationalisering voor iedereen’.