Dat zorgt er mede voor dat het samenspel tussen bestuur en toezichthouders effectief en efficiënt verloopt.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

Bert van der Zwaan (voorzitter)

Bert van der Zwaan (1952) was vanaf 2011 tot zijn emeritaat in 2018, Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde Geologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, promoveerde aan de Universiteit Utrecht en werd in 1991 benoemd tot hoogleraar biogeologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Bert van der Zwaan

Hierop volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleraar biogeologie aan de Universiteit Utrecht. Hij werd de eerste wetenschappelijke directeur van het Darwin Center for Biologie. Hij was decaan van de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. In 2008 trad hij terug als hoogleraar biogeologie aan deze universiteit, waarna hij zich toelegde op management.

Als rector heeft hij diverse initiatieven genomen om de banden van de universiteit met het primair en voortgezet onderwijs in de regio, aan te halen, zoals in het programma ‘Meet the professor’. Hij is een groot voorstander van internationalisering van het onderwijs en ziet ook gevaren die het onderwijs wereldwijd bedreigen. Van der Zwaan heeft een uitgesproken mening over de toekomst van de universiteiten en het onderwijs. Hij wil de beste studenten binnenhalen, is voor diversiteit en schuwt selectie vooraf niet.

Zijn visie is te vinden in het boek ‘Haalt de Universiteit 2040?’ dat in 2015 gepubliceerd is. Hij concludeert daarin dat de toekomst van de Universiteit niet vanzelfsprekend is en opnieuw doordacht moet worden. Het vormen van mensen blijft de belangrijkste rol daarin. Bij de vereniging van universiteiten (VSNU) leidt hij de taskforce Stelselherziening.

Een kernachtige uitspraak van hem is: “Voor Nederland als handelsnatie is de internationale omgeving van groot belang. Aandacht voor internationaal burgerschap en de mogelijkheden die internationalisering biedt, is daarom essentieel voor het hele onderwijs, van primair onderwijs tot de universiteit. Nuffic is een prachtige organisatie die met veel kennis en expertise hierin een grote rol speelt “.

Bert van der Zwaan is voorzitter van de raad van toezicht en daarbinnen lid van de remuneratiecommissie.

Nevenfuncties:

 • voorzitter Raad van Toezicht NUFFIC
 • voorzitter evaluatiecommissie Koninklijke Bibliotheek
 • voorzitter raad van advies NESKO
 • lid quality evaluation panel universities Singapore
 • onafhankelijk voorzitter platform Aardwarmte provincie Utrecht
 • lid International advisory board Studyportals
 • lid Academic Advisory Council Heidelberg University
 • lid klimaattafel/uitvoeringsoverleg 'Gebouwde omgeving' namens OCW-sectoren onderwijs en monumenten

Benoemingstermijn (1e): van 27 september 2019 tot 27 september 2023.

Gert van den Berg (vicevoorzitter)

Gert H. van den Berg (1947) sloot zijn loopbaan af als voorzitter van de directie van AkzoNobel Nederland BV en als verantwoordelijk directeur HR. Momenteel is hij op verschillende vlakken werkzaam.

Gert van den Berg

Hij studeerde Scheikundige Technologie aan Universiteit Twente, waarna hij op 26-jarige leeftijd als chemisch technoloog in dienst trad bij AkzoNobel. In de jaren erna vervulde hij bij dit bedrijf vele, uiteenlopende functies in internationale marketing, strategieontwikkeling, ITC en in operaties. En later werd hij aangesteld als SBU manager van verschillende wereldwijde businesses van AkzoNobel. Daarnaast was hij jarenlang toezichthouder bij een aantal buitenlandse activiteiten van AkzoNobel.

Ook was Gert van den Berg onder andere lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en de werkgeversvereniging AWVN. En hij was bestuurslid van de International Chamber of Commerce Nederland en de Stichting Management Studies.

Gert van den Berg is vicevoorzitter van de raad van toezicht en daarbinnen voorzitter van de audit commissie. Hij is sinds 2017 lid van de raad van toezicht met bijzonder vertrouwen van de ondernemingsraad.

Nevenfuncties:

 • adviseur van de directie van een aantal kleine en middelgrote ondernemingen, onder andere op het gebied van olieraffinage en waterzuivering
 • penningmeester van de Stichting Sociaal Fonds Amersfoort
 • voorzitter van het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds APF
 • voorzitter van de Stichting Meesterwerk in Concert
 • lid van de raad van commissarissen van de firma Cool Separations
 • interim CTO van de firma Black Bear Carbon Black

Benoemingstermijn (1e en 2e): van 8 februari 2013 tot 8 februari 2021.

Anne Flierman

Dr. Anne H. Flierman (1955) is voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Anne Flierman is aan de Rijksuniversiteit Leiden afgestudeerd in geschiedenis en economie.

Anne Flierman

Anne Flierman was tien jaar Eerste Kamerlid voor het CDA (2009-2019). De laatste vier jaar daarvan was hij eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer.

Van 2005 tot 2013 was hij voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Twente (UT). Hij was daar in het bijzonder verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van de UT.

Daarnaast was hij lid van het Innovatieplatform Twente, lid van het Dagelijks Bestuur van de federatie van technische universiteiten in Nederland (3TU), voorzitter van de stuurgroep P&O van de vereniging van universiteiten (VSNU) en voorzitter (speaker) van het European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

Daarvoor was hij van 2001 tot 2005 vicevoorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht. Hij was daar belast met onder andere de portefeuilles financiën, personeel, ICT en huisvesting. Van 1996 tot april 2001 was hij gemeentesecretaris van Arnhem.

Anne Flierman begon zijn loopbaan in 1980 bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Daarna werkte hij bij de afdeling Financiën van de gemeente Rotterdam, de laatste drie jaar als hoofd Begrotingszaken en Control. Hierna was hij directeur Algemene Bestuurszaken van die gemeente. Van 1993 tot 1996 was hij ambtelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de beoogde stadsprovincie Rotterdam.

Anne Flierman is lid van de raad van toezicht van Nuffic en daarbinnen voorzitter van de commissie strategie.

Nevenfuncties:

 • voorzitter van de raad van toezicht van het Santiz ziekenhuis (ziekenhuis in Winterswijk en Doetinchem)
 • lid van de raad van commissarissen van Cogas NV
 • voorzitter van de raad van toezicht van stichting Landschap Overijssel
 • lid van de raad van toezicht van stichting Landschap NL

Benoemingstermijn (1e en 2e): 1 januari 2014 tot 1 januari 2022.

Katja Mur

Katja Mur (1971) is sinds februari 2019 bestuurslid van de Autoriteit Persoonsgegevens. In haar vorige functie was zij directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In die functie was ze betrokken bij de ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de zorg. Denk aan vernieuwing, internationale uitwisseling en specialistische medische vervolgopleidingen.

Katja Mur

Bij VWS was ze eerder directeur Jeugd en Gezin, en daarvoor plaatsvervangend directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie. In haar tijd bij het ministerie van Financiën was ze bij de Inspectie der Rijksfinanciën hoofd van de sectie Onderwijs.

Katja Mur is lid van de raad van toezicht van Nuffic en daarbinnen lid van de auditcommissie en voorzitter van de remuneratiecommissie.

Nevenfunctie:

 • coach bij InterCoach, het centrum voor coaching binnen de overheid

Benoemingstermijn: 26 september 2020 tot 26 september 2024 (2e termijn)

Beatrice Boots

Beatrice Boots (1967) is directeur/bestuurder bij Platform Talent voor Technologie. Deze stichting wil ervoor zorgen dat alle kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in aanraking komen met technologie. Het doel is dat 4 op de 10 kinderen een technische opleiding kiezen.

Beatrice Boots

Hiervoor heeft ze, bij Stichting Platform Bèta Techniek, Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland) opgezet. Daarnaast heeft ze EDK (Eerst De Klas) ontwikkeld: een traineeprogramma dat academici opleidt tot topdocent, met speciale aandacht voor de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten.

Vóór haar tijd bij PBT werkte ze in Jakarta voor het Liaison Office van de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden. Bij de Universiteit van Amsterdam was ze ook verantwoordelijk voor het internationaliseringsbeleid van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie.

Beatrice Boots is lid van de raad van toezicht van Nuffic en daarbinnen lid van de commissie strategie.

Nevenfunctie:

 • bestuurslid MSVN, de nationale vereniging van mensen met MS, bestuurslid MS web

Benoemingstermijn: 2 december 2016 tot 2 december 2020 (1e termijn).

Meer over