Dat zorgt er mede voor dat het samenspel tussen bestuur en toezichthouders effectief en efficiënt verloopt.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

Bert van der Zwaan (voorzitter)

Bert van der Zwaan (1952) was vanaf 2011 tot zijn emeritaat in 2018, Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde Geologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, promoveerde aan de Universiteit Utrecht en werd in 1991 benoemd tot hoogleraar biogeologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Hierop volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleraar biogeologie aan de Universiteit Utrecht. Hij werd de eerste wetenschappelijke directeur van het Darwin Center for Biologie. Hij was decaan van de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. In 2008 trad hij terug als hoogleraar biogeologie aan deze universiteit, waarna hij zich toelegde op management.

Als rector heeft hij diverse initiatieven genomen om de banden van de universiteit met het primair en voortgezet onderwijs in de regio, aan te halen, zoals in het programma ‘Meet the professor’. Hij is een groot voorstander van internationalisering van het onderwijs en ziet ook gevaren die het onderwijs wereldwijd bedreigen. Van der Zwaan heeft een uitgesproken mening over de toekomst van de universiteiten en het onderwijs. Hij wil de beste studenten binnenhalen, is voor diversiteit en schuwt selectie vooraf niet.

Zijn visie is te vinden in het boek ‘Haalt de Universiteit 2040?’ dat in 2015 gepubliceerd is. Hij concludeert daarin dat de toekomst van de Universiteit niet vanzelfsprekend is en opnieuw doordacht moet worden. Het vormen van mensen blijft de belangrijkste rol daarin. Bij de vereniging van universiteiten (VSNU) leidt hij de taskforce Stelselherziening.

Een kernachtige uitspraak van hem is: “Voor Nederland als handelsnatie is de internationale omgeving van groot belang. Aandacht voor internationaal burgerschap en de mogelijkheden die internationalisering biedt, is daarom essentieel voor het hele onderwijs, van primair onderwijs tot de universiteit. Nuffic is een prachtige organisatie die met veel kennis en expertise hierin een grote rol speelt “.

Bert van der Zwaan is voorzitter van de raad van toezicht en daarbinnen lid van de remuneratiecommissie.

Nevenfuncties:

 • voorzitter raad van advies NESKO
 • lid quality evaluation panel universities Singapore
 • onafhankelijk voorzitter platform Aardwarmte provincie Utrecht
 • lid International advisory board Studyportals
 • lid Academic Advisory Council Heidelberg University
 • voorzitter Commissie Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Benoemingstermijn (1e): van 27 september 2019 tot 27 september 2023.

Katja Mur

Katja Mur (1971) is sinds februari 2019 bestuurslid van de Autoriteit Persoonsgegevens. In haar vorige functie was zij directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In die functie was ze betrokken bij de ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de zorg. Denk aan vernieuwing, internationale uitwisseling en specialistische medische vervolgopleidingen.

Bij VWS was ze eerder directeur Jeugd en Gezin, en daarvoor plaatsvervangend directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie. In haar tijd bij het ministerie van Financiën was ze bij de Inspectie der Rijksfinanciën hoofd van de sectie Onderwijs.

Katja Mur is vicevoorzitter van de raad van toezicht van Nuffic en voorzitter van de Audit Commissie.

Nevenfunctie:

 • coach bij InterCoach, het centrum voor coaching binnen de overheid

Benoemingstermijn (1e en 2e): 26 september 2016 tot 26 september 2024.

Beatrice Boots

Beatrice Boots (1967) is directeur/bestuurder bij Platform Talent voor Technologie. Deze stichting wil ervoor zorgen dat alle kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in aanraking komen met technologie. Het doel is dat 4 op de 10 kinderen een technische opleiding kiezen.

Hiervoor heeft ze, bij Stichting Platform Bèta Techniek, Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland) opgezet. Daarnaast heeft ze EDK (Eerst De Klas) ontwikkeld: een traineeprogramma dat academici opleidt tot topdocent, met speciale aandacht voor de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten.

Vóór haar tijd bij PBT werkte ze in Jakarta voor het Liaison Office van de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden. Bij de Universiteit van Amsterdam was ze ook verantwoordelijk voor het internationaliseringsbeleid van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie.

Beatrice Boots is lid van de raad van toezicht van Nuffic en daarbinnen voorzitter van de Remuneratiecommissie, lid van de Commissie Kwaliteit en RvT-lid met speciale aandacht voor de OR.

Nevenfunctie:

 • bestuurslid MSVN, de nationale vereniging van mensen met MS, bestuurslid MS web

Benoemingstermijn (1e en 2e): van 2 december 2016 tot 2 december 2024.

Ewout West

Ewout D. West (1968) is CFO en lid van de Raad van Bestuur van Ecorys. Ecorys is een onderzoeks- en adviesbureau voor lokale en nationale overheden, de Europese Unie en andere internationale instellingen. Het adviseert en implementeert sociale, ruimtelijke en economische vraagstukken. Van oorsprong uit Rotterdam, ruim 90 jaar geleden, is het inmiddels actief in een groot deel van de wereld.

Hij studeerde Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Limburg gevolgd door de postdoctorale opleiding Register Controller aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na een start bij KPN heeft hij gewerkt bij diverse bedrijven waaronder Stork Aerospace, Bloemenveiling Aalsmeer en Nederlandse Spoorwegen. 

Daarnaast was hij adviseur van start- en scale-ups en toezichthouder bij een aantal openbaarvervoerbedrijven. Voor werk en studie woonde Ewout in Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten – het laatstgenoemde als uitwisselingsstudent.

Ewout West is lid van de raad van toezicht van Nuffic en daarbinnen lid van de Audit Commissie.

Benoemingstermijn (1e): van 8 februari 2021 tot 8 februari 2025.

Anne Flierman

Dr. Anne H. Flierman (1955) is voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Anne Flierman is aan de Rijksuniversiteit Leiden afgestudeerd in geschiedenis en economie. Anne Flierman was tien jaar Eerste Kamerlid voor het CDA (2009-2019).

De laatste vier jaar daarvan was hij eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Van 2005 tot 2013 was hij voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Twente (UT). Hij was daar in het bijzonder verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van de UT.

Daarnaast was hij lid van het Innovatieplatform Twente, lid van het Dagelijks Bestuur van de federatie van technische universiteiten in Nederland (3TU), voorzitter van de stuurgroep P&O van de vereniging van universiteiten (VSNU) en voorzitter (speaker) van het European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

Daarvoor was hij van 2001 tot 2005 vicevoorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht. Hij was daar belast met onder andere de portefeuilles financiën, personeel, ICT en huisvesting. Van 1996 tot april 2001 was hij gemeentesecretaris van Arnhem.

Anne Flierman begon zijn loopbaan in 1980 bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Daarna werkte hij bij de afdeling Financiën van de gemeente Rotterdam, de laatste drie jaar als hoofd Begrotingszaken en Control. Hierna was hij directeur Algemene Bestuurszaken van die gemeente. Van 1993 tot 1996 was hij ambtelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de beoogde stadsprovincie Rotterdam.

Anne Flierman is lid van de raad van toezicht van Nuffic en daarbinnen voorzitter van de Commissie Kwaliteit.

Nevenfuncties:

 • voorzitter van de raad van toezicht van het Santiz ziekenhuis (ziekenhuis in Winterswijk en Doetinchem)
 • lid van de raad van commissarissen van Cogas NV
 • voorzitter van de raad van toezicht van stichting Landschap Overijssel
 • lid van de raad van toezicht van stichting Landschap NL
 • voorzitter van de raad van toezicht van Koninklijke Visio

Benoemingstermijn (1e en 2e): 1 januari 2014 tot 1 januari 2022.

Anne Flierman onderbrak zijn lidmaatschap van april tot 1 juli ivm het interimbestuur van Lem van Eupen. Lees meer daarover in dit bericht.  

Meer over