Dat zorgt er mede voor dat het samenspel tussen bestuur en toezichthouders effectief en efficiënt verloopt.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

Bert van der Zwaan (voorzitter)

Bert van der Zwaan (1952) was vanaf 2011 tot zijn emeritaat in 2018, Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde Geologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, promoveerde aan de Universiteit Utrecht en werd in 1991 benoemd tot hoogleraar biogeologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Hierop volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleraar biogeologie aan de Universiteit Utrecht. Hij werd de eerste wetenschappelijke directeur van het Darwin Center for Biologie. Hij was decaan van de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. In 2008 trad hij terug als hoogleraar biogeologie aan deze universiteit, waarna hij zich toelegde op management.

Als rector heeft hij diverse initiatieven genomen om de banden van de universiteit met het primair en voortgezet onderwijs in de regio, aan te halen, zoals in het programma ‘Meet the professor’. Hij is een groot voorstander van internationalisering van het onderwijs en ziet ook gevaren die het onderwijs wereldwijd bedreigen. Van der Zwaan heeft een uitgesproken mening over de toekomst van de universiteiten en het onderwijs. Hij wil de beste studenten binnenhalen, is voor diversiteit en schuwt selectie vooraf niet.

Zijn visie is te vinden in het boek ‘Haalt de Universiteit 2040?’ dat in 2015 gepubliceerd is. Hij concludeert daarin dat de toekomst van de Universiteit niet vanzelfsprekend is en opnieuw doordacht moet worden. Het vormen van mensen blijft de belangrijkste rol daarin. Bij de Universiteiten van Nederland leidt hij de taskforce Stelselherziening.

Een kernachtige uitspraak van hem is: “Voor Nederland als handelsnatie is de internationale omgeving van groot belang. Aandacht voor internationaal burgerschap en de mogelijkheden die internationalisering biedt, is daarom essentieel voor het hele onderwijs, van primair onderwijs tot de universiteit. Nuffic is een prachtige organisatie die met veel kennis en expertise hierin een grote rol speelt.“

Bert van der Zwaan is voorzitter van de raad van toezicht en daarbinnen lid van de remuneratiecommissie.

Nevenfuncties:

 • voorzitter raad van advies NESKO
 • lid quality evaluation panel universities Singapore
 • onafhankelijk voorzitter platform Aardwarmte provincie Utrecht
 • lid International advisory board Studyportals
 • lid Academic Advisory Council Heidelberg University
 • voorzitter Commissie Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Benoemingstermijn (1e): van 27 september 2019 tot 27 september 2023.

In 2020 gaf Bert de Zwaan een interview over de gevolgen van de coronacrisis. Lees het interview: "Universiteiten laten zich nu wereldwijd van hun beste kant zien"

Peter Arnoldus

Peter Arnoldus

Peter Arnoldus (1965) is lid en tevens CFO van de Raad voor de rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak vormt het bestuur van de rechtsprekende organisaties (gerechtshoven, rechtbanken en bijzondere colleges) in Nederland. De raad bevordert de kwaliteit van de rechtspraak, is verantwoordelijk voor de financiering van de rechtspraak en de draagt zorg voor de ondersteuning van alle gerechten. Daarnaast komt de Raad op voor de belangen van de Rechtspraak in de politiek.

Peter studeerde Juridisch Politieke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na zijn studie heeft hij gewerkt bij verschillende departementen, waaronder het ministerie van VROM, Buitenlandse zaken en Financiën afgewisseld door enkele jaren als consultant bij KPMG. Hij heeft bij het ministerie van Financiën de Rijksacademie voor Financiën en Economie opgericht en was hij bij het ministerie van Buitenlandse Zaken tussen 2007 en 2014 directeur Financieel-Economische zaken.

Daarnaast heeft hij het begrotingsbeleid van het ministerie van Financiën van Bulgarije en Turkije helpen hervormen. En is hij betrokken bij de samenwerking tussen Europese Raden voor de rechtspraak.

Peter Arnoldus is lid van de raad van toezicht van Nuffic.

Nevenfuncties:

 • Docent Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering
 • Docent Nederlandse school voor openbaar bestuur

Benoemingstermijn (1e): van 1 januari 2022 tot 1 januari 2026.

Lees het interview over zijn ambities voor internationalisering: ‘Internationalisering voor iedereen’

Beatrice Boots

Beatrice Boots (1967) is directeur/bestuurder bij Platform Talent voor Technologie. Deze stichting wil ervoor zorgen dat alle kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in aanraking komen met technologie. Het doel is dat 4 op de 10 kinderen een technische opleiding kiezen.

Hiervoor heeft ze, bij Stichting Platform Bèta Techniek, Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland) opgezet. Daarnaast heeft ze EDK (Eerst De Klas) ontwikkeld: een traineeprogramma dat academici opleidt tot topdocent, met speciale aandacht voor de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten.

Vóór haar tijd bij PBT werkte ze in Jakarta voor het Liaison Office van de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden. Bij de Universiteit van Amsterdam was ze ook verantwoordelijk voor het internationaliseringsbeleid van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie.

Beatrice Boots is lid van de raad van toezicht van Nuffic en daarbinnen voorzitter van de Remuneratiecommissie, lid van de Commissie Kwaliteit en RvT-lid met speciale aandacht voor de OR.

Nevenfunctie:

 • bestuurslid MSVN, de nationale vereniging van mensen met MS, bestuurslid MS web

Benoemingstermijn (1e en 2e): van 2 december 2016 tot 2 december 2024.

Joyce Walstra

Joyce Walstra

Joyce Walstra (1978) is directeur-bestuurder bij Oranjewoud Export Academy. Een groep ondernemers en professionals die hun kennis en ervaring inzetten om de export- en saleskansen van MKB-bedrijven in het noorden van Nederland te vergroten.

Joyce studeerde Bedrijfskunde, International Business en Hogere Hotelschool. In haar vorige functie was ze directeur van Stenden professionals. Een onderdeel van NHL Stenden hogeschool, waar ze verantwoordelijk was voor het creëren van maatwerk in het onderwijsaanbod afgestemd op de arbeidsmarkt.

Van 2014 tot en met 2016 werkte ze als programmamanager bij Nuffic. Daarnaast zet ze zich via allerlei nevenactiviteiten actief in om internationale kansen in het MKB te vergroten.

Joyce Walstra is lid van de raad van toezicht van Nuffic

Nevenfuncties:

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht Landschapstriënnale 2023
 • Voorzitter MKB Noord
 • Lid van het hoofdbestuur van MKB Nederland
 • Lid van het Algemeen Bestuur van VNO NCW Nederland
 • Lid van de SER Noord Nederland
 • Lid van het bestuur Noordelijk Cultuur Fonds

Benoemingstermijn (1e): 1 januari 2022 tot 1 januari 2026.

Lees het interview over haar ambities voor internationalisering: Anne Flierman zwaait af, Joyce Walstra treedt toe

Ewout West

Ewout D. West (1968) is CFO en lid van de Raad van Bestuur van Ecorys. Ecorys is een onderzoeks- en adviesbureau voor lokale en nationale overheden, de Europese Unie en andere internationale instellingen. Het adviseert en implementeert sociale, ruimtelijke en economische vraagstukken. Van oorsprong uit Rotterdam, ruim 90 jaar geleden, is het inmiddels actief in een groot deel van de wereld.

Hij studeerde Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Limburg gevolgd door de postdoctorale opleiding Register Controller aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na een start bij KPN heeft hij gewerkt bij diverse bedrijven waaronder Stork Aerospace, Bloemenveiling Aalsmeer en Nederlandse Spoorwegen.

Daarnaast was hij adviseur van start- en scale-ups en toezichthouder bij een aantal openbaarvervoerbedrijven. Voor werk en studie woonde Ewout in Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten – het laatstgenoemde als uitwisselingsstudent.

Ewout West is lid van de raad van toezicht van Nuffic en daarbinnen lid van de Audit Commissie.

Benoemingstermijn (1e): van 8 februari 2021 tot 8 februari 2025.

Meer over