Diploma NQF Vergelijkbaar met
National Senior Certificate
met de vermelding dat voldaan is aan de minimale eisen voor toelating tot bacheloropleidingen
4 een havodiploma
National Senior Certificate behaald na afronding van de IEB-examens + vermelding dat voldaan is aan de minimale eisen voor toelating tot bacheloropleidingen 4 ruim een havodiploma
Higher Certificate 5 1 jaar hbo
(National) Diploma 7 3 jaar hbo
Bachelor 's degree ( : 3 jaar) 7 3 jaar hbo
Bachelor 's degree (duur: 4 jaar) 8 een hbo-bachelor of wo-bachelor
Bachelor honours degree 8 een hbo-bachelor of wo-bachelor
Bachelor 's degree in de richting architecture 8 een wo-bachelor
Bachelor 's degree in de richting dentistry 8 ruim een wo-bachelor
Bachelor 's degree in veterinary science 8 ruim een wo-bachelor
Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBCh) 8 ruim een wo-bachelor
Master 's degree 9 een hbo-master of wo-master
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het onderwijssysteem Nederland.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB vergelijkt buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De vergelijking kan anders zijn wanneer SBB het diploma bekijkt voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.