Basis- en voortgezet onderwijs in Zuid-Afrika

Het basisonderwijs in Zuid-Afrika duurt 7 jaar, het voortgezet onderwijs duurt 6 jaar. Leerlingen doorlopen de volgende fases:

 • onderbouw basisonderwijs (foundation phase);
 • bovenbouw basisonderwijs (intermediate phase);
 • de onderbouw voortgezet onderwijs (senior phase);
 • de bovenbouw voortgezet onderwijs (Further Education and Training), FET).

Het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs worden in Zuid-Afrika tezamen General Education and Training (GET) genoemd.

Onderbouw basisonderwijs

 • : 4 jaar (grade 0-3). Grade 0 wordt ook wel Reception year of grade R genoemd.
 • Inhoud: de onderbouw is gericht op basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Vanaf grade 3 zijn leerlingen verplicht om naast hun onderwijstaal een 2e taal te volgen. Ze kunnen alle 11 officiële talen volgen als home language (moedertaal), first additional language (1e extra taal) en second additional language (2e extra taal). Deze termen geven de verschillende niveaus aan.

Bovenbouw basisonderwijs

 • Duur: 3 jaar (grade 4-6).
 • Inhoud: leerlingen volgen het onderwijs in het Engels of Afrikaans. De bovenbouw richt zich meer op lees- en spreekvaardigheid van de moedertaal en de 2e taal. Ook volgen scholieren de vakken aardrijkskunde, algemene natuurwetenschappen, geschiedenis, handvaardigheid en wiskunde.

Onderbouw voortgezet onderwijs

De onderbouw van het voortgezet onderwijs duurt 3 jaar (grade 7-9) en is voor leerlingen van 13 tot 15 jaar. De leerplicht stopt aan het einde hiervan.

Bovenbouw voortgezet onderwijs

De bovenbouw van het voortgezet onderwijs duurt 3 jaar (grade 10-12). Leerlingen van 16 tot 19 jaar kiezen voor 1 van de volgende 2 richtingen:

 • de algemeen vormende richting met aan het einde examens voor het National Senior Certificate (NSC); of
 • de beroepsvormende richting met aan het einde examens voor een ander diploma, bijvoorbeeld een National Certificate. Omdat we diploma's van deze richting niet vaak zien, laten we die verder buiten beschouwing.

National Senior Certificate (NSC)

Het National Senior Certificate (NSC) is het diploma van de algemeen vormende richting van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: 7 vakken. Leerlingen volgen 4 verplichte vakken (2 talen, wiskunde en life orientation) en 3 keuzevakken. Ze kiezen hun vakken uit een lijst van nationally approved subjects (nationaal goedgekeurde vakken). Het vak life orientation is een verplicht vak, maar het telt niet mee voor de score.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: een National Senior Certificate (NSC) + een vermelding:
  • NSC met toelating tot Higher Certificate-opleidingen;
  • NSC met toelating tot (National) Diploma-opleidingen;
  • NSC met toelating tot bacheloropleidingen.
   Bij Documenten voortgezet onderwijs geven we meer informatie over deze vermeldingen.

We vergelijken een National Senior Certificate met de vermelding dat voldaan is aan de minimale eisen voor toelating tot bacheloropleidingen met een havodiploma.

We vergelijken een National Senior Certificate, behaald na afronding van de IEB-examens, met de vermelding dat voldaan is aan de minimale eisen voor toelating tot bacheloropleidingen, met ruim een havodiploma.

Let op: ‘ruim een havodiploma’ betekent dat het diploma een hoger niveau heeft dan een havodiploma, maar een lager niveau dan een vwo-diploma. Het niveau van het diploma ligt tussen een havodiploma en vwo-diploma in.