Higher Certificate

(National) Diploma

We vergelijken het (National) Diploma na een 3-jarige opleiding met 3 jaar hoger beroepsonderwijs.

Bachelor's degree

 • Duur: 3 tot 6 jaar; opleidingen in de richting humanities, commerce en science duren meestal 3 jaar, nursing science en law (4 jaar, architecture 5 jaar, dentistry 5½ jaar en veterinary science en medicine 6 jaar.
 • Inhoud: vakken in de gekozen studierichting, soms een stage en meestal geen scriptie.
 • Toelatingseisen: National Senior Certificate (NSC) waarop staat dat voldaan is aan de minimale eisen voor toelating tot bacheloropleidingen + extra eisen voor bepaalde vakken en/of cijfers. Een (National) Diploma kan ook toelating geven tot een bacheloropleiding in dezelfde richting, met vrijstellingen voor een aantal vakken.
 • Diploma: Bachelor, zoals Bachelor of Commerce, Bachelor of Science, Bachelor of Arts, Bachelor of Technology, Bachelor of Engineering.

We vergelijken de bachelor’s degree na een 3-jarige opleiding met 3 jaar hoger beroepsonderwijs.

We vergelijken de bachelor’s degree na een 4-jarige opleiding met een bachelor in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

We vergelijken de bachelor’s degree in de richting architecture met een bachelor in het wetenschappelijk onderwijs.

We vergelijken de bachelor’s degree in de richting dentistry met ruim een bachelor in het wetenschappelijk onderwijs.

We vergelijken de bachelor’s degree in de richting veterinary science met ruim een bachelor in het wetenschappelijk onderwijs.

We vergelijken de Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBCh) met ruim een bachelor in het wetenschappelijk onderwijs.

Bachelor honours degree

 • Duur: minimaal 1 jaar.
 • Inhoud: verdieping van de kennis die studenten tijdens de vooropleiding hebben opgedaan.
 • Toelatingseisen: een bachelor's degree.
 • Diploma: Bachelor Honours, zoals Bachelor of Arts Honours en Bachelor of Commerce Honours.

We vergelijken de bachelor honours degree met een bachelor in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Master's degree

 • Duur: 1 of 2 jaar.
 • Inhoud: onderzoek en een scriptie, of vakken en afsluitend een scriptie of onderzoeksrapport.
 • Toelatingseisen: een bachelor honours degree of een bachelor's degree met een duur van 4 tot 6 jaar.
 • Diploma: Master, zoals Master of Science, Master of Arts, Master of Technology, Master of Commerce, Master of Engineering, Master of Social Science, Master of Philosophy.

We vergelijken de master’s degree met een master in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Dit hangt af van de inhoud en duur van de opleiding.

Doctoral degree (PhD)

 • Duur: minimaal 2 jaar.
 • Inhoud: onderzoek en een proefschrift.
 • Toelatingseisen: een master's degree, mogelijk met extra eisen.
 • Diploma: PhD en Doctor of Philosophy.

Soorten hogeronderwijsinstellingen

In Zuid-Afrika kunnen instellingen voor het hoger onderwijs zowel hoger beroepsonderwijs als wetenschappelijk onderwijs aanbieden. Er bestaat een onderscheid tussen:

 • openbare universiteiten; en
 • privé-onderwijsinstellingen

Openbare universiteiten

Er zijn in Zuid-Afrika 3 soorten openbare universiteiten::

 • universities;
 • universities of technology;
 • comprehensive universities.

Universities

Universities zijn de traditionele academische universiteiten. Ze bieden voornamelijk wetenschappelijk onderwijs aan.

Universities of technology

Universities of technology waren vroeger niet-universitaire instellingen (technikons ) en zijn uiteindelijk universiteiten geworden. Ze bieden hoger beroepsonderwijs aan in verschillende richtingen. Als studenten onderzoek doen, is het praktijkgericht.

Comprehensive universities

Comprehensive universities zijn een combinatie van de universities en universities of technology. Ze zijn het resultaat van fusies van technikons en traditionele universiteiten. Deze instellingen bieden hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs aan in verschillende richtingen.

Privé-onderwijsinstellingen

Naast openbare universiteiten bieden privé-onderwijsinstellingen hoger onderwijs aan. Ze bieden voornamelijk hoger beroepsonderwijs aan.