Het hoger onderwijs in Zuid-Afrika bestaat uit:

Studenten in Zuid-Afrika kunnen in het hoger onderwijs graden behalen via degree-opleidingen. En na non-degree-opleidingen krijgen zij een ander soort diploma.

Degree-opleidingen

De graden (degrees) die studenten in het hoger onderwijs kunnen behalen zijn:

 • Bachelor’s degree
 • Bachelor honours degree
 • Master’s degree
 • Doctoral degree (PhD)

Bachelor’s degree

 • Duur: 3 tot 6 jaar; opleidingen in de richting humanities, commerce en science duren meestal 3 jaar, nursing science en law (4 jaar, architecture 5 jaar, dentistry 5½ jaar en veterinary science en medicine  6 jaar.
 • Inhoud: vakken in de gekozen studierichting, soms een stage en meestal geen scriptie.
 • Toelatingseisen: National Senior Certificate (NSC) waarop staat dat voldaan is aan de minimale eisen voor toelating tot bacheloropleidingen + aanvullende eisen voor bepaalde vakken en/of cijfers. Een (National) Diploma kan ook toelating geven tot een bacheloropleiding in dezelfde richting, met vrijstellingen voor een aantal vakken. 
 • Diploma: Bachelor, zoals Bachelor of Commerce, Bachelor of Science, Bachelor of Arts, Bachelor of Technology, Bachelor of Engineering.

De bachelor’s degree na een 3-jarige opleiding is qua niveau vergelijkbaar met 3 jaar hoger beroepsonderwijs.

De bachelor’s degree na een 4-jarige opleiding is qua niveau vergelijkbaar met een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Het hangt af van de inhoud van de opleiding.

De bachelor’s degree in de richting architecture is qua niveau vergelijkbaar met een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs.

De bachelor’s degree in de richting dentistry is qua niveau vergelijkbaar met ruim een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs.

Een bachelor’s degree in de richting veterinary scienceis qua niveau vergelijkbaar met ruim een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs.

De Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBCh) is qua niveau vergelijkbaar met ruim een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs.

Bachelor honours degree

 • Duur: minimaal 1 jaar.
 • Inhoud: verdieping van de kennis die studenten tijdens de vooropleiding hebben opgedaan.
 • Toelatingseisen: een bachelor's degree.
 • Diploma: Bachelor Honours, zoals Bachelor of Arts Honours en Bachelor of Commerce Honours.

De bachelor honours degree is qua niveau vergelijkbaar met een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Het hangt af van de inhoud van de opleiding.

Master's degree

 • Duur: 1 of 2 jaar.
 • Inhoud: onderzoek en een scriptie, of vakken en afsluitend een scriptie of onderzoeksrapport.
 • Toelatingseisen: een bachelor honours degree of een bachelor's degree met een duur van 4 tot 6 jaar.
 • Diploma: Master, zoals Master of Science, Master of Arts, Master of Technology, Master of Commerce, Master of Engineering, Master of Social Science, Master of Philosophy.

De master’s degree is qua niveau vergelijkbaar met een mastergraad in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Het hangt af van de inhoud en duur van de opleiding.

Doctoral degree (PhD)

 • Duur: minimaal 2 jaar.
 • Inhoud: onderzoek en een proefschrift.
 • Toelatingseisen: een master's degree, mogelijk met aanvullende eisen.
 • Diploma: PhD en Doctor of Philosophy.

Non-degree-opleidingen

Studenten in Zuid-Afrika kunnen in het hoger onderwijs niet alleen graden behalen. Na sommige opleidingen krijgen zij een ander soort diploma, namelijk:

 • een Higher Certificate; of
 • een (National) Diploma.

Higher Certificate

 • Duur: 1 jaar.
 • Inhoud: beroepsgerichte opleidingen met algemeen vormende vakken.
 • Toelatingseisen: National Certificate of National Senior Certificate (NSC) met toelating tot Higher Certificate-opleidingen.
 • Diploma: Higher Certificate.

(National) Diploma

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: beroepsgerichte opleidingen in verschillende richtingen.
 • Toelatingseisen: Higher Certificate of National Senior Certificate (NSC) met toelating tot (National) Diploma-opleidingen
 • Diploma: (National) Diploma.

Het (National) Diploma na een 3-jarige opleiding is qua niveau vergelijkbaar met 3 jaar hoger beroepsonderwijs.

Soorten hogeronderwijsinstellingen

In Zuid-Afrika kunnen instellingen voor het hoger onderwijs zowel hoger beroepsonderwijs als wetenschappelijk onderwijs aanbieden. Er bestaat een onderscheid tussen:

 • openbare universiteiten; en
 • privé-onderwijsinstellingen

Openbare universiteiten

Er zijn in Zuid-Afrika 3 soorten openbare universiteiten::

 • universities;
 • universities of technology;
 • comprehensive universities.

Universities

Universities zijn de traditionele academische universiteiten. Ze bieden voornamelijk wetenschappelijk onderwijs aan.

Universities of technology

Universities of technology waren vroeger niet-universitaire instellingen (technikons ) en zijn uiteindelijk universiteiten geworden. Ze bieden hoger beroepsonderwijs aan in verschillende richtingen. Als studenten onderzoek doen, is het praktijkgericht.

Comprehensive universities

Comprehensive universities zijn een combinatie van de universities en universities of technology. Ze zijn het resultaat van fusies  van technikons en traditionele universiteiten. Deze instellingen bieden hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs aan in verschillende richtingen.

Privé-onderwijsinstellingen

Naast openbare universiteiten bieden privé-onderwijsinstellingen hoger onderwijs aan. Ze bieden voornamelijk hoger beroepsonderwijs aan.

Toelating tot hoger onderwijs

De algemene eisen voor toelating tot het hoger onderwijs in Zuid-Afrika zijn vastgelegd in de Higher Education Amendment Act No. 39 van 2008 (alleen in het Engels). Er zijn in Zuid-Afrika 2 soorten toelating:

 • toelating tot degree-opleidingen; en
 • toelating tot non-degree opleidingen.

Toelating tot degree-opleidingen

Met het National Senior Certificate (NSC) waarop staat dat voldaan is aan de minimale eisen voor toelating tot bacheloropleidingen.

Toelating tot non-degree-opleidingen

Met het National Senior Certificate (NSC) waarop staat dat de gediplomeerde toelating heeft tot Higher Certificate- en/of (National) Diploma-opleidingen.