Hoger onderwijs in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika is het hoger onderwijs niet zoals in Nederland verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Zuid-Afrikaanse hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. Dit betekent dat we vaak per diploma bekijken of het hbo of wo is. Hieronder beschrijven we de diploma’s die we vaak zien.

Higher Certificate

 • : 1 jaar.
 • Inhoud: een beroepsgerichte opleiding met algemeen vormende vakken.
 • Toelatingseisen: een van de volgende diploma's:
 • Functie van het diploma: werk en soms toegang tot bacheloropleidingen.
 • Diploma: Higher Certificate.

We vergelijken een Higher Certificate met 1 jaar hbo.

(National) Diploma

 • Duur: meestal 3 jaar.
 • Inhoud: een beroepsgerichte opleiding.
 • Toelatingseisen: een van de volgende diploma's:
 • Functie van het diploma: werk. Vaak kunnen studenten ook 1 jaar verder studeren voor een bachelor.
 • Diploma: (National) Diploma.

We vergelijken een (National) Diploma (duur: 3 jaar) met 3 jaar hbo.

Bachelor's degree

 • Duur: 3 tot 6 jaar. De duur hangt af van de studierichting:
  • architecture duurt 5 jaar;
  • commerce, humanities, en science duren meestal 3 jaar;
  • dentistry duurt 5½ jaar;
  • law en nursing science duren 4 jaar;
  • medicine en veterinary science duren 6 jaar.
 • Inhoud: vakken in de gekozen studierichting, soms een stage en meestal geen scriptie.
 • Toelatingseisen: een National Senior Certificate (NSC) met de vermelding dat voldaan is aan de minimale eisen voor toelating tot bacheloropleidingen + extra eisen voor bepaalde vakken en/of cijfers. Een (National) Diploma kan ook toelating geven tot een bacheloropleiding in dezelfde studierichting, met vrijstellingen voor een aantal vakken.
 • Functie van het diploma: toegang tot honours-bacheloropleidingen, soms masteropleidingen of werk.
 • Diploma: Bachelor, zoals:
  • Bachelor of Arts;
  • Bachelor of Commerce;
  • Bachelor of Engineering
  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery;
  • Bachelor of Science;
  • Bachelor of Technology.

We vergelijken een bachelor’s degree (duur: 3 jaar) met 3 jaar hbo.

We vergelijken een bachelor’s degree (duur: 4 jaar) met een hbo-bachelor of een wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

We vergelijken een bachelor’s degree in de richting architecture met een wo-bachelor.

We vergelijken een bachelor’s degree in de richting dentistry met ruim een wo-bachelor.

We vergelijken een bachelor’s degree in de richting veterinary science met ruim een wo-bachelor.

We vergelijken een Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBCh) met ruim een wo-bachelor.

Bachelor honours degree

 • Duur: minimaal 1 jaar.
 • Inhoud: beroepsgerichte of wetenschappelijke vakken. Studenten verdiepen zich verder in de studierichting van de vooropleiding.
 • Toelatingseisen: een bachelor's degree.
 • Functie van het diploma: verdieping van de kennis die studenten tijdens hun vooropleiding hebben opgedaan, toegang tot masteropleidingen en werk.
 • Diploma: Bachelor Honours, zoals:
  • Bachelor of Arts Honours; of
  • Bachelor of Commerce Honours.

We vergelijken een bachelor honours degree met een hbo-bachelor of wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Master's degree

 • Duur: 1 of 2 jaar.
 • Inhoud: onderzoek en een scriptie, of vakken en afsluitend een scriptie of onderzoeksrapport.
 • Toelatingseisen: een van de volgende diploma's:
 • Functie van het diploma: toegang tot PhD-opleidingen en werk.
 • Diploma: Master, zoals:
  • Master of Arts;
  • Master of Commerce;
  • Master of Engineering;
  • Master of Philosophy;
  • Master of Science;
  • Master of Social Science;
  • Master of Technology.

We vergelijken een master’s degree met een hbo-master of wo-master. Dit hangt af van de inhoud en duur van de opleiding.

Doctoral degree (PhD)

 • Duur: minimaal 2 jaar.
 • Inhoud: onderzoek en een proefschrift.
 • Toelatingseisen: een master's degree, mogelijk met extra eisen.
 • Diploma: PhD en Doctor of Philosophy.