Zuid-Afrikaanse onderwijsinstellingen en opleidingen

Hieronder leggen we uit welke soorten Zuid-Afrikaanse onderwijsinstellingen en opleidingen er zijn. En hoe we controleren of deze erkend en/of geaccrediteerd zijn. We controleren de en/of om zeker te weten dat de kwaliteit voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs | onderwijsinstellingen

 • Leerlingen volgen het algemeen vormend voortgezet onderwijs (voor een National Senior Certificate) aan openbare scholen of privéscholen. De Independent Examinations Board (IEB) neemt vooral examens af voor privéscholen in Zuid-Afrika. Het curriculum is meer academisch van aard dan het curriculum van openbare middelbare scholen. De examens van zowel de IEB als die van de openbare scholen leiden tot hetzelfde diploma, het NSC.
 • Het beroepsgericht voortgezet onderwijs wordt verzorgd door community colleges, private colleges en technical colleges. Studenten kunnen er bijvoorbeeld opleidingen voor een National Certificate volgen.

Voortgezet onderwijs | diploma's

Voor het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat je controleert dat het diploma is uitgereikt door Umalusi.

Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

Zuid-Afrikaanse hogeronderwijsinstellingen kunnen zowel beroepsgerichte als wetenschappelijke opleidingen aanbieden. Er bestaat een onderscheid tussen:

 • openbare universiteiten; en
 • privé-hogeronderwijsinstellingen

Openbare universiteiten

Er zijn in Zuid-Afrika 3 soorten openbare universiteiten::

 • universities;
 • universities of technology;
 • comprehensive universities.

Universities

Universities zijn de traditionele academische universiteiten. Ze verzorgen voornamelijk wetenschappelijk onderwijs.

Universities of technology

Universities of technology waren vroeger niet-universitaire instellingen (technikons) en zijn uiteindelijk universiteiten geworden. Ze verzorgen beroepsgerichte opleidingen in verschillende studierichtingen. Als studenten onderzoek doen, is het praktijkgericht.

Comprehensive universities

Comprehensive universities zijn een combinatie van de universities en universities of technology. Ze zijn het resultaat van fusies van technikons en traditionele universiteiten. Deze instellingen verzorgen beroepsgerichte en wetenschappelijke opleidingen in verschillende studierichtingen.

Privé-hogeronderwijsinstellingen

Naast openbare universiteiten verzorgen privé-hogeronderwijsinstellingen hoger onderwijs. Ze bieden voornamelijk beroepsgerichte opleidingen aan.

Erkenning van hogeronderwijsinstellingen controleren

Hogeronderwijsinstellingen moeten in Zuid-Afrika erkend zijn. Op de website van de Department of Higher Education and Training (DHET) staan overzichten van erkende onderwijsinstellingen:

Hoger onderwijs | opleidingen

Opleidingen in het hoger onderwijs moeten in Zuid-Afrika geaccrediteerd zijn. Bij opleidingen van privé-hogeronderwijsinstellingen moet je de accreditatie controleren. Dat hoeft niet voor opleidingen van erkende openbare universiteiten; die zijn automatisch geaccrediteerd als de universiteit erkend is.

Accreditatie van opleidingen van privé-hogeronderwijsinstellingen controleren

 • Controleer eerst of de privé-hogeronderwijsinstelling erkend is (zie hierboven). Als dat geval is, controleer je het volgende:
  • Staat de opleiding bij deze onderwijsinstelling onder 'Qualifications'? Dan is de opleiding geaccrediteerd.
  • Staat de opleiding niet bij deze onderwijsinstelling? Dan is de opleiding waarschijnlijk niet geaccrediteerd.
 • Is de privé-hogeronderwijsinstelling niet erkend? Dan zijn de opleidingen van deze onderwijsinstelling ook niet geaccrediteerd.

Hoger onderwijs | diploma's

De South African Qualifications Authority (SAQA) beheert een register van erkende diploma's van openbare en privé-hogeronderwijsinstellingen. Je kunt in dit register diploma's opzoeken op de volgende manier:

 • Typ achter 'Qualification Title' (een deel van de) diplomanaam en/of studierichting. Vul eventueel ook andere gegevens in.
 • Klik op 'Go'.
 • Als het diploma van de onderwijsinstelling verschijnt in de zoekresultaten, kun je klikken op de diplomanaam (achter 'Title').
 • Je krijgt nu meer informatie over het diploma, zoals het doel van de opleiding, de en het .