Studieresultaten voortgezet onderwijs

Voor het National Senior Certificate (NSC) worden studieresultaten op de volgende manier beoordeeld:

In cijfers In percentages Omschrijving Betekenis
7 80-100%

Outstanding achievement

Uitstekend
6 70-79% Meritorious achievement Zeer goed
5 60-69%

Substantial achievement

Goed
4 50-59% Adequate achievement Ruim voldoende
3 40-49% Moderate achievement Voldoende
2 30-39%

Elementary achievement

Matig
1 0-29% Not achieved Onvoldoende

Documenten voortgezet onderwijs

Studenten die de algemeen vormende richting van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs afronden, krijgen een National Senior Certificate (NSC). Op de cijferlijsten (Statement of Results) van het NSC staat of de examens zijn afgenomen door de Independent Examinations Board (IEB). Ook staat op de cijferlijsten een vermelding over het dat studenten met hun NSC hebben verkregen.

Vermelding over doorstroomrecht op het NSC

De volgende vermeldingen zijn mogelijk op het NSC:

  • NSC met toelating tot Higher Certificate-opleidingen;
  • NSC met toelating tot (National) Diploma-opleidingen; of
  • NSC met toelating tot bacheloropleidingen.

Welke vermelding studenten krijgen op hun NSC, hangt af van hun studieresultaten.

NSC met toelating tot Higher Certificate-opleidingen

Voor toelating tot Higher Certificate-opleidingen moeten leerlingen voor de NSC-examens minimaal een score van 30% behalen in de onderwijstaal van de instelling waar de leerling hoger onderwijs wil volgen.

NSC met toelating tot (National) Diploma-opleidingen

Om te slagen voor het NSC met toelating tot de (National) Diploma-opleidingen moeten leerlingen de volgende scores behalen:

  • een score van minimaal 30% in de onderwijstaal van de instelling waar de leerling hoger onderwijs wil volgen; en
  • een score van minimaal 40% in 4 andere vakken uit de nationally approved subjects.

NSC met toelating tot bacheloropleidingen

Om te slagen voor het NSC met toelating tot de bacheloropleidingen moeten leerlingen de volgende scores behalen:

  • een score van minimaal 30% in de onderwijstaal van de instelling waar de leerling hoger onderwijs wil volgen; en
  • een score van minimaal 50% in 4 andere vakken uit de nationally approved subjects.

Studieresultaten hoger onderwijs

Zuid-Afrikaanse hogeronderwijsinstellingen beoordelen studieresultaten met percentages tussen 0 en 100. Daarnaast geven ze bachelor's degrees en bachelor honours degrees een classificatie op basis van de studieresultaten die een student heeft behaald. Dat kunnen de volgende classificaties zijn:

In percentages Classificatie Betekenis
75-100% First class Cum laude
70-74% Second class upper division Ruim voldoende tot goed
60-69% Second class lower division Voldoende tot ruim voldoende
50-59% Third class Net voldoende
Lager dan 50% Fail Onvoldoende

Documenten hoger onderwijs

Voor het hoger onderwijs moeten studenten alle behaalde diploma’s met vakkenoverzichten/cijferlijsten laten zien.