Het Amerikaanse hoger onderwijssysteem is ontwikkeld vanuit de gedachte dat vrijwel iedereen met een middelbareschooldiploma een opleiding in het hoger onderwijs moet kunnen volgen. Om te weten wat een graad of diploma uit de Verenigde Staten waard is, is het belangrijk om na te gaan aan welke instelling iemand heeft gestudeerd en op welk niveau.

Er is geen onderscheid tussen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Beide soorten onderwijs kunnen studenten aan dezelfde instelling volgen.

Soorten hogeronderwijsinstellingen

Er zijn meer dan 4.000 instellingen voor hoger onderwijs in de VS. Deze zijn openbaar (public) of particulier (private). Of een instelling openbaar of particulier is, zegt niets over de kwaliteit of het niveau van de instelling. Bij alle instellingen is het belangrijk dat ze geaccrediteerd zijn, zie Accreditatie en kwaliteitszorg.

College en university

De termen college en university worden door elkaar gebruikt. De kwaliteit van onderwijs aan een college of university kan zowel goed als minder goed zijn.

Met de term college verwijzen we in deze beschrijving naar een four-year college. Four-year colleges bieden 4-jarige undergraduate-opleidingen (bacheloropleidingen) aan, in tegenstelling tot junior colleges of community colleges, die meestal alleen 2-jarige undergraduate-opleidingen (associate degree-opleidingen) aanbieden.

Ook al zijn er veel uitzonderingen, meestal zijn dit de belangrijkste verschillen:

 • Een university biedt zowel undergraduate-opleidingen (associate's en bachelor's programs) als graduate-opleidingen (master's en doctoral programs).
 • Een college verzorgt vooral undergraduate-opleidingen.

Junior college en community college

Junior college is een instelling die 2-jarige undergraduate-opleidingen aanbiedt. Community colleges zijn meestal openbare junior colleges die 2-jarige associate degree-opleidingen en diverse certificate-opleidingen aanbieden. Een opleidingstraject aan community colleges waarmee studenten kunnen instromen in een opleiding aan een college of university in dezelfde staat, heet een ‘transfer program’. Studenten die van plan zijn in te stromen in een bacheloropleiding (undergraduate-opleiding) moeten zo’n traject volgen.

Graden in het hoger onderwijs

Studenten kunnen de volgende graden (degrees) behalen in het hoger onderwijs:

Associate's degree

Een associate’s degree (AD) kunnen studenten behalen aan een two-year college (junior college of community college), een four-year college of een university.

 • Duur: 2 jaar.
 • Toelatingseisen: meestal een open doors admissions policy, maar vaak is er een vorm van selectie voor bepaalde opleidingen, zoals technische richtingen, verpleegkunde en de meeste transfer programs. Zie ook Toelating tot hoger onderwijs.
 • Inhoud: over het algemeen zijn er 2 soorten AD-opleidingen: een terminal of vocational program, dat studenten vooral voorbereidt op de arbeidsmarkt; een transfer program (beroepsgericht of algemeen vormend), dat studenten voorbereidt op instroom in het 2e of 3e jaar van een bacheloropleiding.
 • Diploma: Associate’s Degree. Vaak staat achter de graad of het om een arts- of een science-opleiding gaat: Associate in Arts (AA), Associate in Applied Arts (AAA), Associate in Science (AS), Associate in Applied Science (AAS).

We vergelijken een associate’s degree, behaald na een terminal of vocational program, met een mbo-diploma niveau 4.

We vergelijken een associate’s degree, behaald na een transfer program, met een associate degree of in sommige gevallen met een vwo-diploma. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Bachelor's degree

Studenten kunnen een bachelor behalen aan een four-year college of een university.

 • Duur: meestal 4 jaar.
 • Toelatingseisen: high school-diploma + eventueel aanvullende eisen. Zie ook Toelating tot hoger onderwijs.
 • Inhoud: meestal inleidende vakken van verschillende studierichtingen (liberal arts), keuzevakken, meestal vanaf het 2e jaar een hoofdvak (major) en soms een bijvak (minor). In het 4e jaar eventueel het vak research methodology en een research project (heel soms een bachelor’s thesis), soms een stage die vaak niet langer is dan enkele maanden.
 • Diploma: Bachelor’s Degree; Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BS).

We vergelijken een bachelor’s degree meestal met een bachelor in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Dit hangt af van de inhoud en/of het doel van de opleiding.

Master's degree

Studenten kunnen een master aan een graduate school van een onderwijsinstelling behalen.

 • Duur: meestal 1-3 jaar; 2-3 jaar bij een professional masteropleiding.
 • Toelatingseisen: in ieder geval een bachelor plus extra eisen, bijvoorbeeld de hoogte van het GPA, inhoudelijke voorbereiding en toelatingsexamens (GRE/GMAT/LSAT/MCAT).
 • Inhoud: een wetenschappelijk of beroepsgericht programma. Wetenschappelijk (research): een scriptie (thesis) of capstone project (vaak case studies of program evaluations). Beroepsgericht (professional): nadruk ligt op het uitoefenen van een beroep (op hoog niveau), soms een thesis en/of comprehensive examinations.
 • Diploma: Master’s Degree, zoals Master of Arts (MA), Master of Science (MS), Master of Business Administration (MBA), Master of Social Work, Master of Public Health.

We vergelijken een master’s degree meestal met een master in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Dit hangt af van de inhoud en/of het doel van de opleiding.

Doctor of Philosophy (PhD)

Een PhD-opleiding volgen studenten aan de graduate school van een university.

 • Duur: 4-6 jaar.
 • Toelatingseisen: een master met goede studieresultaten, maar het komt voor dat de selectievere research universities veelbelovende studenten met een bachelor toelaten.
 • Inhoud: minimaal 1 jaar colleges, na het slagen voor uitgebreide mondelinge en schriftelijke examens (qualifying exams) krijgen studenten definitieve toestemming voor het doen van onderzoek, het schrijven en in het openbaar verdedigen van een proefschrift (dissertation).
 • Diploma: PhD (Amerikaanse schrijfwijze: Ph.D.).

Advanced professional degrees

Een aparte categorie vormen de advanced professional degree-opleidingen, die voorbereiden op bepaalde beroepen, bijvoorbeeld in de medische wetenschappen en rechten.

 • Duur: 1 tot 5 jaar, bijvoorbeeld: 3 jaar (rechten), 4 jaar (medische titels).
 • Toelatingseisen: meestal een bachelor met een gedeeltelijk voorgeschreven vakkenpakket zoals pre-medicine, pre-engineering, pre-law, aangevuld met toelatingsexamens en de eerder genoemde selectiecriteria voor masteropleidingen.
 • Inhoud: een combinatie van theorievakken (bijv. basic science courses, advanced theory courses, seminars), praktijkvakken (professional development courses, clinics, mock trials), stages (bijv. internship, externship, field experience, clinical clerkships, directed research project).
 • Diploma: Juris Doctor, J.D. (rechten), Doctor of Medicine, M.D., Doctor of Dental Surgery, D.D.S. en Doctor of Veterinary Medicine, D.V.M.

Let op:

 • De term Doctor is in dit geval een beroepstitel en niet een wetenschappelijk doctoraat zoals de PhD.
 • Deze diploma’s zijn nodig voor toelating tot een licensing examination, waarmee studenten een professional license kunnen halen in een van de staten. Pas na het behalen van dit license heb je officieel toestemming om het beroep uit te oefenen in die staat.

Toelating tot hoger onderwijs

Doordat het niveau en kwaliteit van Amerikaanse hogeronderwijsinstellingen flink uiteenlopen, zijn er ook grote verschillen in toelatingseisen. Deze eisen variëren van heel soepel tot heel streng.

Weinig of geen toelatingseisen

Instellingen met een open doors admissions policy hebben weinig of geen eisen.

 • Geen diploma-eisen: iedereen van 18 jaar en ouder is welkom.
 • Weinig eisen: iemand met een High School Diploma of GED is welkom.

De selectie gebeurt soms tijdens de opleiding in plaats van meteen aan de poort. Dan laat een instelling vrijwel iedereen toe, maar studeert slechts een klein percentage van de studenten daadwerkelijk af.

Gemiddelde toelatingseisen

De meeste instellingen zitten tussen soepele en strenge toelatingseisen in.

 • Eis: een High School Diploma behaald na een college preparatory curriculum plus gemiddelde scores op de SAT of ACT college readiness test.

Strenge toelatingseisen

Een relatief klein aantal instellingen selecteert de beste studenten aan de hand van:

 • niveau, inhoud en prestatie tijdens de laatste 4 jaar high school;
 • scores op de SAT of ACT college readiness test.

Daarnaast kijken deze instellingen naar:

 • betrokkenheid bij activiteiten buiten het curriculum;
 • bewijs van leiderschap;
 • essays;
 • aanbevelingsbrieven.