Hoger onderwijs in de VS

Het Amerikaanse hoger onderwijs is ontwikkeld vanuit de gedachte dat vrijwel iedereen met een middelbareschooldiploma een opleiding in het hoger onderwijs moet kunnen volgen. Om te weten wat een graad of diploma uit de Verenigde Staten waard is, is het belangrijk om na te gaan aan welke instelling iemand heeft gestudeerd en op welk niveau.

Er is geen onderscheid tussen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Amerikaanse hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. Dit betekent dat we vaak per diploma bekijken of het hbo of wo is. Op deze pagina beschrijven we de diploma’s die we vaak zien.

Toelating tot hoger onderwijs

Doordat het niveau en kwaliteit van Amerikaanse hogeronderwijsinstellingen flink uiteenlopen, zijn er ook grote verschillen in toelatingseisen. Deze eisen variëren van heel soepel tot heel streng.

Weinig of geen toelatingseisen

Instellingen met een open doors admissions policy hebben weinig of geen eisen.

 • Geen diploma-eisen: iedereen van 18 jaar en ouder is welkom.
 • Weinig eisen: iemand met een High School Diploma of GED is welkom.

De selectie gebeurt soms tijdens de opleiding in plaats van meteen aan de poort. Dan laat een instelling vrijwel iedereen toe, maar studeert slechts een klein percentage van de studenten daadwerkelijk af.

Gemiddelde toelatingseisen

De meeste instellingen zitten tussen soepele en strenge toelatingseisen in.

Strenge toelatingseisen

Een relatief klein aantal instellingen selecteert de beste studenten aan de hand van:

 • niveau, inhoud en prestatie tijdens de laatste 4 jaar high school;
 • scores op de SAT of ACT college readiness test.

Daarnaast kijken deze instellingen naar:

 • betrokkenheid bij activiteiten buiten het curriculum;
 • bewijs van leiderschap;
 • essays;
 • aanbevelingsbrieven.

Associate's degree

Een associate’s degree (AD) kunnen studenten behalen aan een two-year college (junior college of community college), een four-year college of een university.

 • : 2 jaar.
 • Inhoud: over het algemeen zijn er 2 soorten AD-opleidingen: een terminal of vocational program, dat studenten vooral voorbereidt op de arbeidsmarkt; een transfer program (beroepsgericht of algemeen vormend), dat studenten voorbereidt op instroom in het 2e of 3e jaar van een bacheloropleiding.
 • Toelatingseisen: meestal een open doors admissions policy, maar vaak is er een vorm van selectie voor bepaalde opleidingen, zoals technische richtingen, verpleegkunde en vaak bij een .
 • Functie van het diploma: werk (vocational program) of toegang tot het 2e of 3e jaar van een bacheloropleiding (transfer program).
 • Diploma: Associate’s Degree. Vaak staat achter de graad of het om een arts- of een science-opleiding gaat:
  • Associate in Arts (AA);
  • Associate in Applied Arts (AAA);
  • Associate in Applied Science (AAS);
  • Associate in Science (AS).

We vergelijken een associate’s degree, behaald na een terminal of vocational program, met een mbo-diploma niveau 4.

We vergelijken een associate’s degree, behaald na een transfer program, met een associate degree of in sommige gevallen met een vwo-diploma. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Bachelor's degree

Studenten kunnen een bachelor behalen aan een four-year college of een university.

 • Duur: meestal 4 jaar.
 • Inhoud: meestal inleidende vakken van verschillende studierichtingen (liberal arts), keuzevakken, meestal vanaf het 2e jaar een hoofdvak (major) en soms een bijvak (minor). In het 4e jaar eventueel het vak research methodology en een research project (heel soms een bachelor’s thesis), soms een stage die vaak niet langer is dan enkele maanden.
 • Toelatingseisen: high school diploma + eventueel aanvullende eisen.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk.
 • Diploma: een bachelor’s degree: Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BS).

We vergelijken een bachelor’s degree met een hbo-bachelor of een wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud en/of het doel van de opleiding.

Master's degree

Studenten kunnen een master behalen aan een graduate school van een college of een university.

 • Duur: meestal 1-3 jaar; 2-3 jaar bij een professional masteropleiding.
 • Inhoud: een wetenschappelijke of beroepsgerichte opleiding:
  • Wetenschappelijke opleiding (research): een scriptie (thesis) of capstone project (vaak case studies of program evaluations).
  • Beroepsgerichte opleiding (professional): nadruk ligt op het uitoefenen van een beroep (op hoog niveau), soms een thesis en/of comprehensive examinations.
 • Toelatingseisen: in ieder geval een bachelor's degree plus extra eisen, bijvoorbeeld:
  • de hoogte van het ;
  • inhoudelijke voorbereiding; en
  • toelatingsexamens ( / / / ).
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
 • Diploma: Master’s Degree, zoals:
  • Master of Arts (MA);
  • Master of Business Administration (MBA);
  • Master of Public Health;
  • Master of Science (MS);
  • Master of Social Work.

We vergelijken een master’s degree met een hbo-master of een wo-master. Dit hangt af van de inhoud en/of het doel van de opleiding.

Doctor of Philosophy (PhD)

Studenten volgen een PhD-opleiding aan de graduate school van een university.

 • Duur: 4-6 jaar.
 • Inhoud: minimaal 1 jaar colleges, na het slagen voor uitgebreide mondelinge en schriftelijke examens (qualifying exams) krijgen studenten definitieve toestemming voor het doen van onderzoek, het schrijven en in het openbaar verdedigen van een proefschrift (dissertation).
 • Toelatingseisen: een master's degree met goede studieresultaten, maar het komt voor dat de selectievere research universities veelbelovende studenten met een bachelor's degree toelaten.
 • Diploma: PhD (Amerikaanse schrijfwijze: Ph.D.).

Advanced professional degrees

Een aparte categorie vormen de advanced professional degree-opleidingen, die voorbereiden op bepaalde beroepen, bijvoorbeeld in de medische wetenschappen en rechten.

 • Duur: 1 tot 5 jaar, bijvoorbeeld: 3 jaar (rechten), 4 jaar (medische titels).
 • Inhoud: een combinatie van theorievakken (bijv. basic science courses, advanced theory courses, seminars), praktijkvakken (professional development courses, clinics, mock trials), stages (bijv. internship, externship, field experience, clinical clerkships, directed research project).
 • Toelatingseisen: meestal een bachelor's degree met een gedeeltelijk voorgeschreven vakkenpakket zoals pre-medicine, pre-engineering, pre-law, aangevuld met toelatingsexamens en de eerder genoemde selectiecriteria voor masteropleidingen.
 • Functie van het diploma: werk. Deze diploma’s zijn nodig voor toelating tot een licensing examination, waarmee studenten een professional license kunnen halen in een van de staten. Pas na het behalen van dit license hebben ze officieel toestemming om het beroep uit te oefenen in die staat.
 • Diploma: een van de volgende diploma's:
  • Doctor of Dental Surgery, D.D.S.;
  • Doctor of Medicine, M.D.;
  • Doctor of Veterinary Medicine, D.V.M.; of
  • Juris Doctor, J.D. (rechten).
   Let op: de term Doctor is in dit geval een beroepstitel en niet een wetenschappelijk doctoraat zoals de PhD.