Basis- en voortgezet onderwijs in de VS

In de Verenigde Staten duurt het basisonderwijs (elementary/primary education) 6 jaar. Ook het voortgezet onderwijs (secondary education) duurt 6 jaar. De verdeling van deze 12 onderwijsjaren (grades) verschilt per staat of district. Deze verdelingen komen vaak voor:

 • 6 + 3 + 3 (elementary + junior high + high school);
 • 6 + 2 + 4 (elementary + middle school + high school);
 • 8 + 4 (elementary + high school).

In alle gevallen begint het voortgezet onderwijs in het 7e jaar, wanneer leerlingen onderwijs in individuele vakken krijgen van vakleerkrachten.

Het voortgezet onderwijs is overwegend algemeen vormend. Per high school en per regio zijn er verschillen. Soms kunnen leerlingen bijvoorbeeld ook beroepsgerichte vakken (vocational-technical subjects) volgen.

High School Diploma

Het niveau van een High School Diploma kan variëren van een vmbo-t-diploma tot een vwo-diploma door de inhoudelijke verschillen (de niveaus van de vakken en de samenstelling van het vakkenpakket). De keuze van het vakkenpakket is afhankelijk van de aanleg en interesse van de leerling.

 • Duur: 4 jaar (grades 9-12).
 • Inhoud: basiscurriculum, verplichte vakken, keuzevakken en AP- of honors-vakken; toetsing varieert per vak en per school. Het basiscurriculum (core curriculum) bestaat uit de volgende vakken:
  • Engels (English)
  • wiskunde (mathematics)
  • natuurwetenschappen (science)
  • sociale wetenschappen (social science/social studies)
  • beeldende kunst (art)
  • vreemde taal (foreign language)
  • lichamelijke oefening (physical education)
   Elk verplicht vak (mandatory/core course) kent een aantal vaste vakken. Per jaar bestuderen leerlingen 1 vak op een steeds hoger niveau. Voor wiskunde (mathematics) geldt bijvoorbeeld dat leerlingen meestal in het 1e jaar algebra 1 volgen, in het 2e jaar meetkunde (geometry) en in het 3e jaar algebra 2.
   Naast verplichte vakken zijn er keuzevakken (electives) die leerlingen kunnen volgen in alle vakgebieden. Voor Engels zijn er bijvoorbeeld keuzevakken als creative writing, world literature en film study, en voor wiskunde bijvoorbeeld trigonometry of computer math. Aan goede scholen kan het aanbod aan keuzevakken bijzonder groot zijn. Leerlingen kunnen keuzevakken op een steeds hoger niveau volgen.
 • Functie van het diploma: leerlingen die naar het hoger onderwijs willen, moeten altijd aan meer dan de minimumeisen voor het High School Diploma voldoen.
 • Diploma: High School Diploma.

Havo-niveau High School Diploma

Meestal vergelijken we het High School Diploma met een havodiploma. Een vergelijking van een High School Diploma met een havodiploma is mogelijk wanneer sprake is van:

 • een afgerond college preparatory program, waarbij het wenselijk is (maar niet noodzakelijk) dat er vakken zijn gevolgd op gevorderd niveau, zoals AP-vakken of honors-vakken;
 • consequent goede prestaties, zie grades en grade point average ( ) op de cijferlijst.

Vwo-niveau High School Diploma

Voor toelating tot een meer selectieve university of college moeten leerlingen een sterk academisch high school curriculum hebben gevolgd én goede resultaten hebben behaald. Met een sterk academisch curriculum bedoelen we een extra uitdagend college preparatory curriculum.

Een vergelijking van een High School Diploma met een vwo-diploma is mogelijk wanneer leerlingen aan 1 van de volgende 3 voorwaarden voldoen:

 1. Leerlingen hebben in ten minste 4 AP-vakken het cijfer 3, 4, of 5 op de AP-examens behaald. Let op: Dit geldt alleen voor AP-vakken die afgesloten zijn met een officieel AP-examen. Naast het official transcript is ook de uitslag van de AP-examens vereist, het AP exam score report. Dit document wordt verstuurd vanuit de College Board (de organisatie die de examens beheert).
 2. Leerlingen hebben de AP-examens van de College Board niet afgelegd, maar:
 • hebben ten minste 4 AP-vakken behaald;
 • hebben daarnaast meerdere honors-vakken gevolgd; én
 • hebben consequent zeer goede resultaten behaald.
 1. Leerlingen hebben geen AP- of honors-vakken behaald, maar het curriculum bestaat wel uit een combinatie van de volgende kenmerken:
 • Bij wiskunde zijn de vereiste algebra 1 en 2 en geometry aangevuld met calculus of trigonometry.
 • Bij natuurwetenschappen zijn de vakken Biology, Chemistry en Physics (of Earth science) aangevuld met nog een science elective, zoals Environmental science of Geology.
 • Ten minste 18 credits behaald in academische vakken, waaronder 4 credits in mathematics, 4 in science, 4 in social studies, 4 in English en 1 in Foreign Language.
 • Een gemiddeld eindcijfer (grade point average, GPA) van 3.0 of hoger behaald.
 • Een hoge score behaald op de SAT's of ACT's, de college readiness tests die onder andere de aanleg voor wiskunde en Engelse taalvaardigheid meten.

Vmbo-t-niveau High School Diploma

De vergelijking van een High School Diploma met een vmbo-t-diploma komt relatief weinig voor. Indicaties zijn:

 • te weinig punten voor de algemeen vormende vakken;
 • een heel eenvoudig vakkenpakket met een erg laag GPA;
 • een lage score op de SAT’s of ACT’s.

General Education Development credential (GED)

Iemand die geen schoolopleiding heeft afgerond, maar alsnog een middelbareschooldiploma wil behalen, kan een examen afleggen, de zogenaamde GED test. Hiermee kun je het High School Equivalency Diploma of General Educational Development credential behalen, ook wel GED credential of, kortweg, GED genoemd.

 • Duur: het is een serie van toetsen.
 • Inhoud: een meerkeuzetoets in 4 vakken: mathematics, science, social studies en reasoning through language arts.
 • Diploma: High School Equivalency Diploma of General Educational Development credential (GED credential).

We vergelijken een High School Equivalency Diploma of GED credential met een vmbo-t-diploma (theoretische leerweg).