In de Verenigde Staten duurt het basisonderwijs (elementary/primary education) 6 jaar. Ook het voortgezet onderwijs (secondary education) duurt 6 jaar. Er zijn zowel openbare (public) als particuliere (private) scholen.

De verdeling van deze 12 onderwijsjaren (grades) verschilt per staat of district. Deze verdelingen komen vaak voor:

 • 6 + 3 + 3 (elementary + junior high + high school);
 • 6 + 2 + 4 (elementary + middle school + high school);
 • 8 + 4 (elementary + high school).

In alle gevallen begint het voortgezet onderwijs in het 7e jaar, wanneer leerlingen onderwijs in individuele vakken krijgen van vakleerkrachten.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs is overwegend algemeen vormend. Per high school en per regio zijn er verschillen. Soms kunnen leerlingen bijvoorbeeld ook beroepsgerichte vakken (vocational-technical subjects) volgen.

Vakgebieden

Het basiscurriculum (core curriculum) bestaat uit de volgende vakken:

 • Engels (English)
 • wiskunde (mathematics)
 • natuurwetenschappen (science)
 • sociale wetenschappen (social science/social studies)
 • beeldende kunst (art)
 • vreemde taal (foreign language)
 • lichamelijke oefening (physical education)

Verplichte vakken

Elk verplicht vak (mandatory/core course) kent een aantal vaste vakken. Per jaar bestuderen leerlingen 1 vak op een steeds hoger niveau. Voor wiskunde (mathematics) geldt bijvoorbeeld dat leerlingen meestal in het 1e jaar algebra 1 volgen, in het 2e jaar meetkunde (geometry) en in het 3e jaar algebra 2.

Keuzevakken

Naast verplichte vakken zijn er keuzevakken (electives) die leerlingen kunnen volgen in alle vakgebieden. Voor Engels zijn er bijvoorbeeld keuzevakken als creative writing, world literature en film study, en voor wiskunde bijvoorbeeld trigonometry of computer math. Aan goede scholen kan het aanbod aan keuzevakken bijzonder groot zijn. Leerlingen kunnen keuzevakken op een steeds hoger niveau volgen.

Vakkenpakket

De keuze van het vakkenpakket is afhankelijk van de aanleg en interesse van de leerling. Leerlingen die naar het hoger onderwijs willen, moeten altijd aan meer dan de minimumeisen voor het High School Diploma voldoen.

Advanced Placement (AP)

Advanced Placement (AP) is een programma van het College Board dat high school-leerlingen vakken aanbiedt op college-niveau (voor uitleg over colleges zie Hoger onderwijs). Het AP-programma geeft leerlingen de kans om alvast college credits te behalen en soms op een hoger niveau in te stromen in een undergraduate-opleiding aan een college.

AP-vakken:

 • zijn de enige vakken in het voortgezet onderwijs met een extern examen (ontwikkeld en afgenomen door instanties buiten de school), waardoor de examens meer lijken op Europese middelbareschool-examens;
 • kunnen studenten ook volgen zonder het examen af te leggen;
 • krijgen examencijfers van 1 (laagste) tot 5 (hoogste).

Zie ook alle AP Courses and Exams, een overzicht van het College Board.

Niveau High School Diploma

Het niveau van een High School Diploma kan variëren van een vmbo-t-diploma tot een vwo-diploma door de inhoudelijke verschillen (de niveaus van de vakken en de samenstelling van het vakkenpakket). Meestal vergelijken we het High School Diploma met een havodiploma.

Havo-niveau High School Diploma

Een vergelijking van een High School Diploma met een havodiploma is mogelijk wanneer:

 • een afgerond college preparatory program (zie ‘College preparatory program’ hieronder), waarbij het wenselijk is (maar niet noodzakelijk) dat er vakken zijn gevolgd op gevorderd niveau, zoals AP of honors;
 • consequent goede prestaties, zie grades en grade point average (GPA) op de cijferlijst.

College preparatory program

Een college preparatory program houdt dit in dat leerlingen:

 • voor de vakgebieden mathematics, science en social science minimaal 3 jaar onderwijs hebben gevolgd (3 credits behaald) en voor English 4 jaar (4 credits). Let op: als leerlingen een vervolgopleiding in de richting (social) science of mathematics willen volgen, is het wenselijk dat ze dit vakgebied 4 jaar hebben bestudeerd (dat ze dus 4 credits hebben behaald);
 • een vreemde taal en een kunstvak hebben gevolgd (1 credit per vak);
 • een keuzevak (elective) hebben gevolgd in een vakgebied waarvoor ze al het verplichte aantal punten (voor graduation) hebben gehaald.

Vwo-niveau High School Diploma

Voor toelating tot een meer selectieve university of college moeten leerlingen een sterk academisch high school curriculum hebben gevolgd én goede resultaten hebben behaald. Met een sterk academisch curriculum bedoelen we een extra uitdagend college preparatory curriculum.

Een vergelijking van een High School Diploma met een vwo-diploma is mogelijk wanneer leerlingen aan 1 van de volgende 3 voorwaarden voldoen:

 1. Leerlingen hebben in ten minste 4 AP-vakken het cijfer 3, 4, of 5 op de AP-examens behaald. Let op: Dit geldt alleen voor AP-vakken die afgesloten zijn met een officieel AP-examen. Naast het official transcript is ook de uitslag van de AP-examens vereist, het AP exam score report. Dit document wordt verstuurd vanuit de College Board (de organisatie die de examens beheert).
 2. Leerlingen hebben de AP-examens van de College Board niet afgelegd, maar:
 • hebben ten minste 4 AP-vakken behaald;
 • hebben daarnaast meerdere honors-vakken gevolgd; én
 • hebben consequent zeer goede resultaten behaald.
 1. Leerlingen hebben geen AP- of honors-vakken behaald, maar het curriculum bestaat wel uit een combinatie van de volgende kenmerken:
 • Bij wiskunde zijn de vereiste algebra 1 en 2 en geometry aangevuld met calculus of trigonometry.
 • Bij natuurwetenschappen zijn de vakken Biology, Chemistry en Physics (of Earth science) aangevuld met nog een science elective, zoals Environmental science of Geology.
 • Ten minste 18 credits behaald in academische vakken, waaronder 4 credits in mathematics, 4 in science, 4 in social Studies, 4 in English en 1 in Foreign Language.
 • Een gemiddeld eindcijfer (grade point average, GPA) van 3.0 of hoger behaald.
 • Een hoge score behaald op de SAT’s of ACT’s, de college readiness tests die onder andere de aanleg voor wiskunde en Engelse taalvaardigheid meten.

Vmbo-t-niveau High School Diploma

De vergelijking van een High School Diploma met een vmbo-t-diploma komt relatief weinig voor. Indicaties zijn:

 • te weinig punten voor de algemeen vormende vakken;
 • een heel eenvoudig vakkenpakket met een erg laag GPA;
 • een lage score op de SAT’s of ACT’s.

Homeschooling

Bij homeschooling onderwijzen de ouders, of een andere aangewezen volwassene, leerlingen thuis. Homeschooling is legaal in de Verenigde Staten, maar de regelgeving varieert sterk van staat tot staat. Zo eist minder dan de helft van de staten dat thuisgeschoolde kinderen enige vorm van evaluatie of examinering ondergaan. Ouders maken vaak gebruik van een vastgesteld curriculum of ze creëren (deels) hun eigen curriculum, bijvoorbeeld op geloof gebaseerd leren (faith based learning). De ouders maken en ondertekenen zelf het afsluitend diploma en de bijbehorende cijferlijst.

Let op: omdat er geen instantie is die garant staat voor de kwaliteit van het gevolgde thuisonderwijs, kunnen wij het bereikte niveau van deze leerlingen niet beoordelen.

Online schools

Online schools en homeschooling hebben veel overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen. Het belangrijkste verschil is dat bij online schools docenten de opleiding van leerlingen op afstand (online) beheren. Dit gebeurt binnen een gestructureerd curriculum dat de online school (ook wel virtual school genoemd) zelf ontwikkelt. Ouders kunnen de rol innemen van begeleider naast de online docenten. Bij openbare online schools is het curriculum niet vanuit een religieuze grondslag ontwikkelt. Openbare online schools maken gebruik van de gestandaardiseerde toetsen. Leerlingen kunnen het diploma van een openbare online school alleen behalen als ze voldoen aan de afstudeereisen van de staat.

Wij kunnen het High School Diploma van een online school beoordelen als de school regionaal geaccrediteerd is in de Verenigde Staten. Om een redelijke inschatting te kunnen maken van het eindniveau van leerlingen, gebruiken we SAT- of ACT-scores.

Overzicht High School Diploma

 • Duur: 4 jaar (grades 9-12).
 • Inhoud: basiscurriculum, keuzevakken en AP- of honors-vakken; toetsing varieert per vak en per school.
 • Diploma: High School Diploma.

We vergelijken het High School Diploma van een geaccrediteerde school meestal met een havodiploma, maar de vergelijking kan variëren van een vmbo-t-diploma tot een vwo-diploma. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding en de studieresultaten.

General Education Development test

Iemand die geen schoolopleiding heeft afgerond, maar alsnog een middelbareschooldiploma wil behalen, kan een examen afleggen, de zogenaamde GED test. Hiermee kun je het High School Equivalency Diploma of General Educational Development credential behalen, ook wel GED credential of, kortweg, GED genoemd.

 • Duur: het is een serie van toetsen.
 • Inhoud: een meerkeuzetoets in 4 vakken: mathematics, science, social studies en reasoning through language arts.
 • Diploma: High School Equivalency Diploma of General Educational Development credential (GED credential).

We vergelijken een High School Equivalency Diploma of GED credential met een vmbo-t-diploma (theoretische leerweg).

High school buiten de VS

Relatief veel studenten die zich aanmelden bij Nederlandse hogescholen en universiteiten hebben een High School Diploma aan een internationale school in het buitenland behaald (na afronding van een Amerikaanse curriculum). Deze opleidingen komen grotendeels overeen met een Amerikaanse high school-opleiding. Bij in het buitenland behaalde diploma’s is het extra belangrijk goed te letten op de accreditatie.

Meer informatie over de accreditatie van Amerikaanse scholen in de VS en daarbuiten staat in Accreditatie en kwaliteitszorg.