Basisonderwijs

Het basisonderwijs (primary education) in Engeland, Wales en Noord-Ierland duurt 6 jaar en is verplicht voor 5- tot 11-jarigen. Er zijn openbare scholen en privéscholen.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs in Engeland, Wales en Noord-Ierland duurt 7 jaar en bestaat uit 2 fases:

General Certificate of Secondary Education (GCSE)

De onderbouw van het voortgezet onderwijs sluiten leerlingen af met examens voor het General Certificate of Secondary Education (GCSE).

 • Duur: 5 jaar.
 • Inhoud: leerlingen bepalen zelf in welke vakken en in hoeveel vakken zij examen doen. Het aantal examenvakken per leerling ligt meestal tussen de 5 en 10 vakken. Engels is altijd een verplicht vak.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (General Certificate of Education AS Levels of A Levels) en het middelbaar beroepsonderwijs
 • Diploma: General Certificate of Secondary Education (GCSE).

We vergelijken het General Certificate of Secondary Education (GCSE) in 6 vakken met de beoordeling D t/m G of 3 t/m 1 met een vmbo-t-diploma.

We vergelijken het General Certificate of Secondary Education (GCSE) in 6 vakken met de beoordeling A* t/m C of 9 t/m 4 met ruim een vmbo-t-diploma.

Let op: ‘ruim een vmbo-t-diploma’ betekent dat het diploma een hoger niveau heeft dan een vmbo-t-diploma, maar een lager niveau dan een havodiploma. Het niveau van het diploma ligt tussen een vmbo-t-diploma en een havodiploma in.

Veranderingen GSCE-examens in Engeland

In september 2015 zijn de examens van het General Certificate of Secondary Education (GCSE) in Engeland veranderd (let op: niet in Wales en Noord-Ierland):

 • Het niveau van de examens is iets omhoog gegaan.
 • De examens vinden niet meer tussentijds plaats maar aan het einde van de opleiding (na 2 jaar).
 • Het beoordelingssysteem is aangepast: A* t/m G is vervangen door 9 t/m 1. Zie ook Beoordelingssystemen.

General Certificate of Education AS levels en A levels

Na de onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen van 17-19 jaar naar de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Ze doen aan het einde examens voor het General Certificate of Education advanced subsidiary levels (AS levels) of advanced level (A levels).

Tijdens de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen uit 2 verschillende niveaus:

 • advanced subsidiary levels (AS levels); of
 • advanced levels (A levels).

De studiebelasting van de AS levels is ongeveer de helft in vergelijking met de A levels. Ook het niveau van de AS level-examens is lager dan bij de A levels.

 • Duur: 1 jaar (AS levels), 2 jaar (A levels).
 • Inhoud: leerlingen bepalen in welke vakken zij examen doen en in hoeveel vakken. Voor A levels zijn het meestal 3 examenvakken, omdat de universiteiten meestal 3 relevante A levels voor toelating vragen.
 • Diploma: General Certificate of Education (GCE) advanced subsidiary levels (AS levels) of advanced level (A levels).

De waardering van een GCE AS levels of GCE A levels hangt altijd af van de resultaten die leerlingen behaald hebben voor het GCE én het GSCE:

De combinatie van GCSE’s en GCE AS levels vergelijken we met een havodiploma als:

 • het GCSE met minimaal 4 vakken met de beoordeling A* t/m C of 9 t/m 4 is behaald;
 • het GCE met minimaal 2 AS levels met de beoordeling A* t/m C is behaald;
 • de 2 AS levels voor relevante vakken zijn behaald;
 • deze GCSE- en GCE-resultaten in 6 verschillende vakken zijn behaald; en
 • 2 van deze 6 verschillende vakken bij voorkeur wiskunde en Engels zijn.

De combinatie van GCSE’s en GCE A levels is vergelijkbaar met een havodiploma als:

 • het GCSE met minimaal 4 vakken met de beoordeling A* t/m C of 9 t/m 4 is behaald;
 • het GCE met minimaal 2 A levels met de beoordeling D of E is behaald;
 • de 2 A levels voor relevante vakken zijn behaald;
 • deze GCSE- en GCE-resultaten in 6 verschillende vakken zijn behaald; en
 • 2 van deze 6 verschillende vakken bij voorkeur wiskunde en Engels zijn.

De combinatie van GCSE’s en GCE A levels vergelijken we met een vwo-diploma als:

 • het GCSE met minimaal 3 vakken met de beoordeling A* t/m C of 9 t/m 4 is behaald;
 • het GCE met 3 relevante vakken op A levels met de beoordeling A* t/m C is behaald;
 • deze GCSE- en GCE-resultaten in 6 verschillende vakken zijn behaald; en
 • 2 van deze 6 verschillende vakken wiskunde en Engels zijn.

Veranderingen GCE-examens in Engeland

Sinds 2015 zijn in Engeland ook de GCE-examens aangepast (let op: niet in Noord-Ierland en Wales). De examens van de AS levels werden losgekoppeld van de A levels en tellen niet meer mee voor het A level-resultaat. Na afronding van een AS level is het niet meer mogelijk om in te stromen in het 2e jaar van een A level.

Het beoordelingssysteem voor de GCE’s is hetzelfde gebleven: A* tot en met E voor de AS levels en de A levels. De eerste nieuwe AS level-examens waren in 2016 en de eerste nieuwe A level-examens in 2017.

Qualifications in Wales (QiW) laat in deze pdf de belangrijkste verschillen zien tussen AS levels en A levels per regio: AS and A levels in England, Wales and Northern Ireland.

Relevante vakken voor GCE AS level en A level

Er zijn verschillende soorten vakken bij GCE AS level en A level:

 • academische vakken (academic subjects);
 • beroepsgerichte vakken (vocational subjects);
 • vaardigheden (skills-based subjects).

De academische en beroepsgerichte vakken zijn relevante vakken, omdat ze meetellen voor de toelating tot het hoger onderwijs. De vaardigheden, de skills-based subjects, zijn nooit ‘relevante vakken’. De Britse universiteiten accepteren deze vakken niet voor toelating: het zijn niet-academische vakken, oftewel non-preferred subjects.

Vaardigheden als extra vak

De skills-based vakken kunnen wel toegevoegde waarde hebben als extra vak (skill). Voorbeelden van dit soort vakken zijn General paper, Global Perspectives & Research, General Studies, Critical Thinking, Thinking Skills en Extended Project.

Ook de toegepaste vakken (applied subjects), zoals applied business en applied ICT, tellen niet mee voor toelating tot hoger onderwijs. Sinds 2017 zijn deze vakken vervallen.

Hieronder beschrijven we welke combinaties van relevante vakken er bij een General Certificate of Education (GCE) nodig zijn voor een vergelijking met een havo- of vwo-diploma.

Relevante vakken voor de waardering havo

 • GCE AS levels kun je vergelijken met een havodiploma als de leerling 2 relevante vakken heeft behaald. Dat kunnen academische (academic) en beroepsgerichte (vocational) vakken zijn. Het is wel belangrijk dat ze relevant zijn voor de gewenste studierichting in het Nederlands hoger beroepsonderwijs.
 • GCE A levels kun je vergelijken met een havodiploma als de leerling 2 relevante vakken heeft behaald met als resultaat een D of E. Ook hier kunnen zowel relevante academische als beroepsgerichte vakken meetellen.
 • Naast de GCE A levels/AS levels moet de leerling ook het GCSE met minimaal 4 vakken met een beoordeling A* t/m C of 9 t/m 4 hebben behaald.

Relevante vakken voor de waardering vwo

 • GCE A levels kun je vergelijken met een vwo-diploma als de leerling 3 relevante vakken heeft behaald met resultaten tussen de A* en C. Relevante vakken zijn meestal academische vakken. Beroepsgerichte vakken kunnen interessant zijn, als ze relevant zijn voor de gewenste studie en de behaalde resultaten tussen de A* en C liggen.
 • Naast de GCE A levels moet de leerling ook het GCSE met minimaal 3 vakken met een beoordeling A* t/m C of 9 t/m 4 hebben behaald.
 • GCE AS levels kun je niet vergelijken met een vwo-diploma.

Examencommissies voortgezet onderwijs

Niet de middelbare scholen maar regionale examencommissies (examining boards) nemen de examens af voor het GCSE en GCE. Regelmatig fuseren er examencommissies. De bekendste examencommissies zijn:

Cambridge International

Naast deze regionale examencommissies is er Cambridge International voor internationaal voortgezet onderwijs. Deze examencommissie biedt internationale varianten aan van Britse certificaten, zoals:

Qua niveau zijn deze certificaten vergelijkbaar met een General Certificate of Secondary Education (GCSE) en met GCE AS levels of A levels. De veranderingen van de GCSE’s en GCE’s zijn niet van toepassing op de certificaten van Cambridge International.

Cambridge Pre-U Diploma

Als een alternatief voor de GCE A levels kunnen leerlingen het Cambridge Pre-U Diploma behalen. Alleen gaat Cambridge International stoppen met deze opleiding. De laatste examens zijn in 2023 (met herkansingen in 2024).

 • Duur: 2 jaar.
 • Inhoud: keuze uit 27 vakken, Cambridge Pre-U Principal Subjects. Om het diploma te behalen moeten leerlingen slagen voor 4 onderdelen, waarvan 3 Principal Subjects en het vak Global Perspectives and Research (GPR). Een combinatie van Principal Subjects en GCE A levels is ook mogelijk. Voor het behalen van andere onderdelen krijgen leerlingen een Cambridge International Pre-U Certificate per vak.
 • Diploma: Cambridge Pre-U Diploma.