Basis- en voortgezet onderwijs in Engeland, Wales en Noord-Ierland

Het basisonderwijs (primary education) in Engeland, Wales en Noord-Ierland duurt 6 jaar en is verplicht voor 5- tot 11-jarigen. Er zijn openbare scholen en privéscholen.

Het voortgezet onderwijs in Engeland, Wales en Noord-Ierland duurt 7 jaar en bestaat uit 2 fases:

Als een alternatief voor de GCE A levels kunnen leerlingen het Cambridge Pre-U Diploma behalen. Ook bestaan er internationale varianten van bijvoorbeeld het GCSE en de GCE AS levels en A levels. Zie International GCSE/O level/AS en A level.

General Certificate of Secondary Education (GCSE)

Leerlingen sluiten de onderbouw van het voortgezet onderwijs af met examens voor een General Certificate of Secondary Education (GCSE). Ze doen hun examens via een examencommissie.

 • : 5 jaar.
 • Inhoud: leerlingen bepalen zelf in welke vakken en in hoeveel vakken zij examen doen. Het aantal examenvakken per leerling ligt meestal tussen de 5 en 10 vakken. Engels is altijd een verplicht vak.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (General Certificate of Education AS Levels of A Levels) en het middelbaar beroepsonderwijs
 • Diploma: General Certificate of Secondary Education (GCSE).

We vergelijken een General Certificate of Secondary Education (GCSE) met een D t/m G of 3 t/m 1 voor 6 vakken met een vmbo-t-diploma.

We vergelijken een General Certificate of Secondary Education (GCSE) met een A* t/m C of 9 t/m 4 voor 6 vakken met ruim een vmbo-t-diploma.

Let op: ‘ruim een vmbo-t-diploma’ betekent dat het diploma een hoger niveau heeft dan een vmbo-t-diploma, maar een lager niveau dan een havodiploma. Het niveau van het diploma ligt tussen een vmbo-t-diploma en een havodiploma in.

General Certificate of Education (GCE) AS levels en A levels

Leerlingen sluiten de bovenbouw van het voortgezet onderwijs af met examens voor een General Certificate of Education (GCE) advanced subsidiary levels (AS levels) of advanced level (A levels). Ze doen hun examens via een examencommissie.

 • Duur: 1 jaar (AS levels) of 2 jaar (A levels).
 • Inhoud: leerlingen bepalen in welke vakken zij examen doen en in hoeveel vakken. Ze kunnen kiezen uit 2 verschillende niveaus:
  • advanced subsidiary levels (AS levels); of
  • advanced levels (A levels).
   De studiebelasting van de AS levels is ongeveer de helft in vergelijking met de A levels. Ook het niveau van de AS level-examens is lager dan bij de A levels. Voor A levels zijn het meestal 3 examenvakken, omdat de universiteiten meestal 3 relevante A levels voor toelating vragen.
 • Functie van het diploma:
  • GCE AS levels: in principe is directe toegang tot hoger onderwijs in Engeland, Wales en Noord-Ierland niet mogelijk met alleen AS levels.
  • GCE A levels: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: General Certificate of Education (GCE) advanced subsidiary levels (AS levels) of advanced level (A levels).

De waardering van een GCE AS levels of GCE A levels hangt altijd af van de resultaten die leerlingen behaald hebben voor het GCE én het GSCE:

De combinatie van GCSE’s en GCE AS levels vergelijken we met een havodiploma als:

 • het GCSE is behaald met een A* t/m C of 9 t/m 4 voor minimaal 4 vakken;
 • het GCE is behaald met een A* t/m C voor minimaal 2 AS levels;
 • de 2 AS levels in relevante vakken zijn behaald;
 • bovenstaande GCSE- en GCE-resultaten in 6 verschillende vakken zijn behaald; en
 • 2 van deze 6 verschillende vakken bij voorkeur Engels en wiskunde zijn.

De combinatie van GCSE’s en GCE A levels vergelijken we met een havodiploma als:

 • het GCSE is behaald met een A* t/m C of 9 t/m 4 voor minimaal 4 vakken;
 • het GCE is behaald met een D of E voor minimaal 2 A levels;
 • de 2 A levels in relevante vakken zijn behaald;
 • bovenstaande GCSE- en GCE-resultaten in 6 verschillende vakken zijn behaald; en
 • 2 van deze 6 verschillende vakken bij voorkeur Engels en wiskunde zijn.

De combinatie van GCSE’s en GCE A levels vergelijken we met een vwo-diploma als:

 • het GCSE is behaald met een A* t/m C of 9 t/m 4 voor minimaal 3 vakken;
 • het GCE is behaald met een A* t/m C voor 3 relevante vakken op A levels;
 • bovenstaande GCSE- en GCE-resultaten in 6 verschillende vakken zijn behaald; en
 • 2 van deze 6 verschillende vakken Engels en wiskunde zijn.

Cambridge Pre-U Diploma

Als een alternatief voor de GCE A levels kunnen leerlingen het Cambridge Pre-U Diploma behalen. Alleen gaat Cambridge International stoppen met deze opleiding. De laatste examens zijn in 2023 (met herkansingen in 2024).

 • Duur: 2 jaar.
 • Inhoud: keuze uit 27 vakken, Cambridge Pre-U Principal Subjects. Om het diploma te behalen moeten leerlingen slagen voor 4 onderdelen, waarvan 3 Principal Subjects en het vak Global Perspectives and Research (GPR). Een combinatie van Principal Subjects en GCE A levels is ook mogelijk. Voor het behalen van andere onderdelen krijgen leerlingen een Cambridge International Pre-U Certificate per vak.
 • Diploma: Cambridge Pre-U Diploma.

International GCSE/O level/AS en A level

Er bestaan ook internationale varianten van Britse certificaten, zoals:

Cambridge International is de examencommissie voor dit internationale voortgezet onderwijs.

Wat betreft niveau zijn deze certificaten vergelijkbaar met een GCSE en met GCE AS levels of A levels.