Diploma Vergelijkbaar met
MULO-diploma A een vmbo-t-diploma
MULO-diploma B een vmbo-t-diploma
NATIN-diploma een mbo-diploma niveau 4
IMEAO-diploma een mbo-diploma niveau 4
Diploma Hoger Algemeen Vormend Voortgezet Onderwijs (H.A.V.O) een havodiploma
Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O.) een vwo-diploma
LOBO-diploma (behaald vóór 2017) 1 jaar hbo
Diploma De Nieuwe Leerkracht 2 jaar hbo
Bachelor of Arts van de AHKCO een associate degree of 2 jaar hbo
LOBO-diploma (behaald vanaf 2017) 3 jaar hbo
MO-A-Akte ( : 180 studiepunten) 3 jaar hbo
Diploma Jeugdtandverzorger 3 jaar hbo
MO-B-Akte een hbo-bachelor
Bachelor of Applied Technology van het PTC Neem contact op voor een diplomawaardering
Bachelor of Oral Health een hbo-bachelor
Bachelor of Arts van de AdeKUS een hbo-bachelor of wo-bachelor
Bachelor of Laws (LL.B) van de AdeKUS een wo-bachelor
Bachelor of Science van de AdeKUS een hbo-bachelor of wo-bachelor
Doctoraalexamen (Doctorandus) in de medische wetenschappen (geneeskunde) van de AdeKUS 1 jaar van een 3-jarige wo-masteropleiding geneeskunde
Artsexamen in de medische wetenschappen van de AdeKUS een wo-master
Master of Arts van de AdeKUS een hbo-master of wo-master
Master of Laws/Meester in de rechten van de AdeKUS een wo-master
Master of Science van de AdeKUS een hbo-master of wo-master
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan anders zijn wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.