In onderstaande tabel kun je het niveau van Spaanse diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Spaans diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Spaanse diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Diploma MECES EQF Vergelijkbaar met NLQF EQF
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) - - Neem contact op voor een diplomawaardering - -
Título de Técnico - - een mbo-diploma 1, 2, 3 of 4 1, 2, 3 of 4 1, 2, 3 of 4
Título de Técnico Superior 1 5 minimaal een mbo-diploma niveau 4 4 4
Título de Bachiller - - ruim een havodiploma 4 4
Título Superior + studierichting in het kunstonderwijs 2 6 een hbo-bachelor 6 6
Graduado 2 6 een hbo-bachelor of wo-bachelor 6 6
Arquitecto Técnico
(oud systeem)
2 6 een hbo-bachelor 6 6

Diplomado
(oud systeem)

- - een hbo-bachelor 6 6

Ingeniero Técnico
(oud systeem)

- - een hbo-bachelor 6 6

Maestro
(oud systeem)

2 6 een hbo-bachelor 6 6

Graduado en Farmacia/Medicin/Odontología/ Graduado en Veterinaria

2 6 minimaal een wo-bachelor 6 6
Máster Universitario 3 7 een hbo-master of wo-master 7 7

Arquitecto
(oud systeem)

3 7 een wo-master of hbo-master 7 7

Ingeniero
(oud systeem)

- - een wo-master of hbo-master 7 7

Licenciado
(oud systeem)

- - een wo-master of hbo-master 7 7

Let op:

  • Naast het kwalificatieraamwerk voor hoger onderwijs (MECES) ontwikkelt Spanje een nationaal kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren: Marco Español de Cualificaciones para el aprendizaje a lo largo de la vida (MECU). Zie MECU-website van het ministerie van Onderwijs (alleen in het Spaans).
  • Het EQF-niveau of NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De vergelijking kan anders zijn wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of voor werk.