Diploma MECES EQF Vergelijkbaar met NLQF EQF
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) - - Neem contact op voor een diplomawaardering - -
Título de Técnico - - een mbo-diploma 1, 2, 3 of 4 1, 2, 3 of 4 1, 2, 3 of 4
Título de Técnico Superior 1 5 minimaal een mbo-diploma niveau 4 4 4
Título de Bachiller - - ruim een havodiploma 4 4
Título Superior + studierichting in het kunstonderwijs 2 6 een hbo-bachelor 6 6
Graduado 2 6 een hbo-bachelor of wo-bachelor 6 6
Arquitecto Técnico
(oud systeem)
2 6 een hbo-bachelor 6 6
Diplomado
(oud systeem)
- - een hbo-bachelor 6 6
Ingeniero Técnico
(oud systeem)
- - een hbo-bachelor 6 6
Maestro
(oud systeem)
2 6 een hbo-bachelor 6 6
Graduado en Farmacia/Medicin/Odontología/ Graduado en Veterinaria 2 6 minimaal een wo-bachelor 6 6
Máster Universitario 3 7 een hbo-master of wo-master 7 7
Arquitecto
(oud systeem)
3 7 een wo-master of hbo-master 7 7
Ingeniero
(oud systeem)
- - een wo-master of hbo-master 7 7
Licenciado
(oud systeem)
- - een wo-master of hbo-master 7 7
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan anders zijn wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.
  • Naast het kwalificatieraamwerk voor hoger onderwijs (MECES) ontwikkelt Spanje een nationaal kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren: Marco Español de Cualificaciones para el aprendizaje a lo largo de la vida (MECU). Zie MECU-website van het ministerie van Onderwijs (alleen in het Spaans).