Basisonderwijs en verplicht voortgezet onderwijs

In Spanje vormen het basisonderwijs en het verplicht voortgezet onderwijs samen 1 fase: de basisfase. Deze basisfase (educación básica) duurt in Spanje 10 jaar:

Leerlingen kunnen educación básica volgen aan openbare scholen en privéscholen. Deze scholen hebben verschillende namen, bijvoorbeeld colégio of Instituto de Educación Secundaria (IES).

Basisonderwijs: educación primaria

Basisonderwijs, educación primaria, is verplicht voor leerlingen van 6 tot 12 jaar.

Verplicht voortgezet onderwijs: educación secundaria obligatoria (ESO)

Verplicht voortgezet onderwijs, educación secundaria obligatoria, volgen leerlingen van 12 tot 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder zijn in Spanje niet meer verplicht om naar school te gaan.

 • : 4 jaar.
 • Inhoud: de eerste 3 jaar volgen leerlingen algemeen vormende vakken en minimaal 1 kunstvak (bijvoorbeeld muziek). De algemeen vormende vakken zijn:
  • biología y geología y/o física y química (biologie en geologie en/of natuurkunde en scheikunde);
  • educación física (lichamelijke opvoeding);
  • geografía y historia (aardrijkskunde en geschiedenis);
  • lengua castellana y literatura (Spaanse taal en letterkunde) en soms ook lengua cooficial y literatura (semi-officiële taal en letterkunde);
  • lengua extranjera (vreemde taal); en
  • matemáticas (wiskunde).
 • In het 4e jaar kiezen leerlingen voor algemeen vormend onderwijs of beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het niet-verplicht voortgezet onderwijs.
 • Diploma: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Leerlingen die het diploma Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) niet halen kunnen niet verder leren voor de Título de Bachiller.

Wil je het niveau van een Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) weten? Neem dan contact met ons op voor een diplomawaardering.

Niet-verplicht voortgezet onderwijs

Na het verplicht voortgezet onderwijs (ESO) hebben leerlingen geen leerplicht meer. Als ze wel verder willen leren, kunnen leerlingen in het niet-verplicht voortgezet onderwijs (educación postobligatoria) 2 soorten diploma’s behalen:

Título de Bachiller

Leerlingen kunnen het diploma Título de Bachiller behalen in het algemeen vormend voortgezet onderwijs. Dit onderwijs heet in het Spaans bachillerato. De bachillerato bereidt leerlingen van 16 tot 18 jaar voor op het hoger onderwijs.

 • : 2 jaar.
 • Inhoud: er zijn 3 profielen:
  • ciencias (exacte vakken, waaronder wiskunde);
  • humanidades y ciencias sociales (klassieke talen, literatuur en bijvoorbeeld aardrijkskunde, psychologie en bedrijfseconomie); en
  • artes (kunst).
  • Zie ook de uitleg hieronder bij ‘Profielen van de Título de Bachiller’.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs na het slagen voor het toelatingsexamen (EBAU of EVAU).
 • Diploma: Título de Bachiller.

We vergelijken een Título de Bachiller met ruim een havodiploma.

Let op: ‘ruim een havodiploma’ betekent dat een Título de Bachiller een hoger niveau heeft dan een havodiploma, maar een lager niveau dan een vwo-diploma. Het niveau van een Título de Bachiller ligt tussen een havodiploma en vwo-diploma in.

Een Título de Bachiller geeft in Spanje toegang tot het toelatingsexamen van de universiteit, EBAU of EVAU. Het niveau van dit toelatingsexamen vergelijken we met het vwo. Als leerlingen slagen voor het EBAU of EVAU, hebben ze het niveau van een vwo-diploma behaald.

Profielen van de Título de Bachiller

Naast het profiel ciencias (exacte vakken, waaronder wiskunde) en het profiel artes (kunst) is er het profiel humanidades y ciencias sociales. Bij dit laatste profiel kiezen leerlingen onder andere voor Latijn of toegepaste wiskunde en voor enkele keuzevakken, zoals aardrijkskunde, psychologie en bedrijfseconomie.

De volgende vakken zijn verplicht voor alle profielen:

 • lengua castellana y literatura (Spaanse taal- en letterkunde);
 • lengua extranjera (vreemde taal); en
 • educación física (lichamelijke opvoeding).

In het 1e jaar is ook het vak filosofia (filosofie) verplicht en in het 2e jaar is het vak historia de España (geschiedenis van Spanje) verplicht. Daarnaast zijn er nog keuzevakken, die horen bij het gekozen profiel. In een aantal regio’s kunnen leerlingen kiezen voor het vak lengua cooficial y literatura (semi-officiële taal- en letterkunde).

Título de Técnico

Leerlingen kunnen het diploma Título de Técnico behalen in het beroepsgericht voortgezet onderwijs. In het Spaans heet dit onderwijs Ciclo Formativo de Grado Medio de formación profesional (CFGM). Het CFGM bereidt leerlingen voor op werk.

We vergelijken een Título de Técnico met een mbo-diploma niveau 1, 2, 3 of 4. Dit hangt af van de inhoud en de duur van de opleiding.