Hoger onderwijs in Spanje

Het hoger onderwijs in Spanje bestaat uit:

 • universitair onderwijs (enseñanza universitaria) aan universiteiten (universidades) en universitaire centra (centros universitarios). Deze onderwijsinstellingen verzorgen beroepsgerichte en wetenschappelijke opleidingen.
 • niet-universitair onderwijs (enseñanza no universitaria) aan niet-universitaire onderwijsinstellingen (centros docentes no universitarios), zoals conservatoria (conservatorios) en kunstscholen (escuelas de arte). Deze onderwijsinstellingen verzorgen alleen beroepsgerichte opleidingen.

Het Ministerio de Educación y Formación Profesional (ministerie van Onderwijs en Beroepsonderwijs) is onder andere verantwoordelijk voor het niet-universitair onderwijs. Het universitair onderwijs heeft een eigen ministerie, het Ministerio de Universidades (ministerie van Universiteiten).

De voertaal in het hoger onderwijs is Spaans, Catalaans, Galicisch of Baskisch. Dit hangt af van de regio of school.

Título de Técnico Superior

In het niet-universitair onderwijs worden beroepsopleidingen aangeboden. De officiële naam voor deze beroepsopleidingen is: Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS). Niet te verwarren met de Spaanse beroepsgerichte opleidingen in het voortgezet onderwijs: Ciclo Formativo de Grado Médio (CFGM).

 • : 2 jaar.
 • : 2.000 uur.
 • Inhoud: studenten volgen beroepsgerichte vakken en doen altijd een stage.
 • Toelatingseisen: een Título de Técnico en een toelatingsexamen, of een Título de Bachiller.
 • Functie van het diploma: toegang tot werk en toelating tot het hoger onderwijs.
 • Diploma: Título de Técnico Superior + studierichting.

We vergelijken een Título de Técnico Superior met minimaal een mbo-diploma niveau 4.

We vergelijken een Título de Técnico Superior met minimaal een mbo-diploma op niveau 4, omdat Spaanse universiteiten sinds 2010 studenten met een Título de Técnico Superior direct toelaten. Soms krijgen studenten ook vrijstellingen.

Título Superior (hoger kunstonderwijs)

Opleidingen voor een Título Superior vallen onder het Spaanse hoger kunstonderwijs (enseñanzas artísticas superiores). Kunstonderwijs hoort bij het niet-universitaire onderwijs.

 • Duur: 4 jaar.
 • Studielast: 240 ECTS.
 • Inhoud: beroepsgerichte vakken op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst en vormgeving. Er zijn veel praktijkvakken en studenten sluiten de opleiding vaak af met een optreden of voorstelling.
 • Toelatingseisen: een Título de Bachiller en een toelatingsexamen.
 • Functie van het diploma: toegang tot werk en toegang tot opleidingen voor een Máster en Enseñanzas Artísticas.
 • Diploma: Título Superior + studierichting in de kunst. Voorbeelden van diplomanamen zijn:
  • Título Superior de Arte Dramático (toneel);
  • Título Superior de Artes Plásticas (beeldende kunst);
  • Título Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (behoud en restauratie van cultureel erfgoed);
  • Título Superior de Danza (dans);
  • Título Superior de Diseño (design);
  • Título Superior de Música (muziek).

We vergelijken een Título Superior (hoger kunstonderwijs) met een hbo-bachelor.

Graduado (bachelor)

In het universitair onderwijs behalen studenten een graduado na een bacheloropleiding (estudios de grado). Dit kunnen beroepsgerichte of wetenschappelijke opleidingen zijn.

 • Duur: 3 of 4 jaar. Medische opleidingen duren langer, zie Graduado en Farmacia/Medicina/Odontología/Veterinaria.
 • Studielast: 180 of 240 ECTS.
 • Inhoud: wetenschappelijke (theoretische) of beroepsgerichte (praktische) vakken. Er zijn verschillende studierichtingen: kunst- en geesteswetenschappen, gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen en rechten, techniek en architectuur. Soms doen studenten een stage, maar ze maken altijd een afstudeeropdracht (trabajo de fin de Grado, TFG). Dit kan een scriptie of een project zijn.
 • Toelatingseisen: een Título de Técnico Superior of Título de Bachiller en het slagen voor het toelatingsexamen (EBAU/EVAU).
 • Functie van het diploma: toegang tot opleidingen voor een Máster Universitario.
 • Diploma: Graduado + studierichting. Let op: voor vrouwen is het Graduada in plaats van Graduado.

We vergelijken een Graduado met een hbo-bachelor of wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud en het doel van de opleiding.

Graduado en Farmacia/Medicina/Odontología/Veterinaria

Medische bacheloropleidingen in het universitair onderwijs duren langer dan bacheloropleidingen in andere studierichtingen, zie Graduado (bachelor).

 • Duur: 5 jaar voor diergeneeskunde, tandheelkunde en farmacie, 6 jaar voor geneeskunde.
 • Studielast: 300 ECTS of 360 ECTS.
 • Inhoud: wetenschappelijk onderwijs, opleiding tot arts, dierenarts, tandarts of apotheker.
 • Toelatingseisen: een Título de Técnico Superior of Título de Bachiller en het slagen voor het toelatingsexamen (EBAU/EVAU).
 • Functie van het diploma: toegang tot werk en tot opleidingen voor een Máster Universitario.
 • Diploma:
  • Graduado en Farmacia (farmacie);
  • Graduado en Medicina (geneeskunde);
  • Graduado en Odontología (tandheelkunde);
  • Graduado en Veterinaria (diergeneeskunde).
   Let op: voor vrouwen is het Graduada in plaats van Graduado.

We vergelijken een Graduado en Farmacia/Medicina/Odontología/Veterinaria met minimaal een wo-bachelor.

We vergelijken een Graduado en Farmacia/Medicina/Odontología/Veterinaria met minimaal een wo-bachelor, omdat het Spaanse ministerie van Onderwijs deze opleidingen onder bepaalde voorwaarden kan vergelijken met het niveau van een wo-master. In dat geval vergelijken wij het diploma ook met een wo-master.

Máster en Enseñanzas Artísticas

De Máster en Enseñanzas Artísticas-opleiding valt onder het Spaanse hoger kunstonderwijs (enseñanzas artísticas superiores). Kunstonderwijs hoort bij het niet-universitaire onderwijs.

 • Duur: meestal 1 jaar.
 • Studielast: 60 ECTS.
 • Inhoud: beroepsgerichte vakken. Studenten verdiepen zich verder in de vakken die ze tijdens hun vooropleiding volgden. Ze doen soms ook onderzoek.
 • Toelatingseisen: een Título Superior (kunstonderwijs) of een Graduado en een toelatingsexamen.
 • Functie van het diploma: toegang tot werk en toegang tot het promotietraject.
 • Diploma: Máster en Enseñanzas Artísticas + specialisatie.

We vergelijken een Máster en Enseñanzas Artísticas met een hbo-master.

Máster Universitario

In het universitair onderwijs behalen studenten een Máster universitario na een masteropleiding (estudios de master). Dit kunnen beroepsgerichte of wetenschappelijke opleidingen zijn.

 • Duur: 1 tot 2 jaar
 • Studielast: 60 tot 120 ECTS.
 • Inhoud: wetenschappelijke of beroepsgerichte vakken. Studenten verdiepen zich verder in de vakken die ze tijdens hun bacheloropleiding volgden. Soms doen ze onderzoek of een stage en ze maken altijd een afstudeeropdracht (trabajo de fin de Máster, TFM). De afstudeeropdracht kan een scriptie of een project zijn.
 • Toelatingseisen: een Graduado en soms een toelatingsexamen.
 • Functie van het diploma: toegang tot werk en tot het promotietraject (PhD).
 • Diploma: Máster Universitario + studierichting.

We vergelijken een Máster Universitario met een hbo-master of wo-master. Dit hangt af van de inhoud en het doel van de opleiding.

Doctor (PhD)

De titel Doctor kunnen studenten halen na een promotietraject (doctorado/PhD). Meestal studeren ze verder in de richting van hun masteropleiding. Studenten kunnen in het universitair onderwijs en in het niet-universitair onderwijs een promotietraject volgen. In het geval van een niet-universitair onderwijs: de niet-universitaire onderwijsinstellingen bieden de opleiding dan aan in samenwerking met een Spaanse universiteit.

 • Duur: 3 tot 5 jaar.
 • Inhoud: studenten doen onderzoek, ze schrijven en verdedigen een proefschrift.
 • Toelatingseisen: een Máster Universitario of minimaal 300 ECTS, waarvan 60 ECTS tijdens een masteropleiding zijn behaald.
 • Diploma: Doctor + de studierichting. Let op: voor vrouwen is het Doctora in plaats van Doctor .

Diploma's in het oude systeem

Het hoger onderwijs in Spanje bestaat nu uit bachelor-, master- en PhD-opleidingen. Vóór 2010 bestond het hoger onderwijs ook uit 3 niveaus, maar behaalden studenten andere diploma’s dan nu. Hieronder beschrijven we de diploma's voor de 3 niveaus in het oude systeem.

1e niveau: primer ciclo

Studenten volgden beroepsgerichte opleidingen op het 1e niveau (primer ciclo/ciclo corto). Ze konden verschillende diploma’s behalen.

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: beroepsgerichte vakken, soms een stage.
 • Toelatingseisen: een Título de Técnico Especialista of Título de Bachiller en het slagen voor het toelatingsexamen (Prueba de Acceso a la Universidad - PAU).
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen van het 2e niveau van het hoger onderwijs (Arquitecto, Licenciado, Ingeniero ) en toegang tot werk.
 • Diploma:
  • Arquitecto Técnico
  • Diplomado
  • Ingeniero Técnico
  • Maestro

We vergelijken een Título de Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero Técnico of Maestro met een hbo-bachelor.

2e niveau: segundo ciclo

Studenten volgden wetenschappelijke of beroepsgerichte opleidingen op het 2e niveau (segundo ciclo/ciclo largo). Ze konden verschillende diploma’s behalen.

 • Duur: 4 tot 6 jaar, of 2 jaar (na een opleiding van het 1e niveau).
 • Inhoud: meestal wetenschappelijke vakken, soms beroepsgerichte vakken. Soms deden studenten een stage, meestal schreven ze geen scriptie.
 • Toelatingseisen: een Título de Bachilleren het slagen voor het toelatingsexamen (Prueba de Acceso a la Universidad - PAU).
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject, tot masteropleidingen en toegang tot werk.
 • Diploma:
  • Arquitecto
  • Ingeniero
  • Licenciado

We vergelijken een Arquitecto, Ingeniero of Licenciado, met een wo-master of hbo-master. Dit hangt af van de inhoud en het doel van de opleiding.

3e niveau: tercer ciclo

Op het 3e niveau (tercer ciclo) volgden studenten wetenschappelijke opleidingen.

 • Duur: 2 jaar.
 • Inhoud: verdiepende vakken, onderzoekstechnieken en wetenschappelijk onderzoek.
 • Toelatingseisen: Arquitecto, Ingeniero of Licenciado.
 • Diploma:
  • Diploma de Suficiencia Investigadora
  • Diploma de Estudios Avanzado

Na het behalen van een van deze diploma’s begonnen studenten met hun onderzoek voor de Título de Doctor:

 • Duur: meestal 3 jaar.
 • Inhoud: onderzoek, schrijven en verdedigen van een proefschrift.
 • Toelatingseisen: Diploma de Suficiencia Investigadora of Diploma de Estudios Avanzado.
 • Diploma: Doctor.