Studieresultaten voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs gebruiken de cijfers 1 (onvoldoende) tot en met 10 (zeer goed) om de studieresultaten van leerlingen te beoordelen. Het minimumcijfer voor een voldoende is een 5.

Educación secundaria obligatoria (ESO)

In de tabel staan de cijfers die scholen in het educación secundaria obligatoria (ESO) gebruiken.

Cijfer Omschrijving Betekenis
9-10 Sobresaliente (SB) Zeer goed
7-8 Notable (NT) Goed
6 Bien (BI) Ruim voldoende
5 Suficiente (SU) Voldoende
1-4 Insuficiente (IN) Onvoldoende

Bachillerato

In de tabel staan de cijfers die scholen tijdens de bachillerato gebruiken.

Cijfer Omschrijving Betekenis
- Matricula de honor Uitstekend
9-10 Sobresaliente (SB) Zeer goed
7-8 Notable (NT) Ruim voldoende/goed
5-6 Aprobado (AP) Voldoende
< 5 Suspenso (SS) Onvoldoende

Documenten voortgezet onderwijs

Met de volgende documenten kunnen studenten bewijzen dat ze een opleiding in het Spaanse voortgezet onderwijs hebben afgerond:

  • het diploma van de middelbare school, de Título de Bachiller; en
  • de cijferlijsten van de Título de Bachiller: deze kunnen er verschillend uitzien maar leerlingen moeten in elk geval cijferlijsten hebben van beide schooljaren: jaar 1 (primer curso) en jaar 2 (segundo curso).

Studieresultaten hoger onderwijs

De instellingen voor hoger onderwijs gebruiken de cijfers 1 tot 10 om de resultaten van studenten te beoordelen. Het minimumcijfer voor een voldoende is een 5.

Cijfer Omschrijving Betekenis
- Matricula de honor Uitstekend
9-10 Sobresaliente (SB) Zeer goed
7-8,9 Notable (NT) Ruim voldoende/goed
5-6,9 Aprobado (AP) Voldoende
< 5 Suspenso (SS) Onvoldoende

Documenten hoger onderwijs

Met de volgende documenten kunnen studenten bewijzen dat ze een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond:

Dit zijn nationaal erkende diploma's (títulos oficiales). Universiteiten reiken deze diploma’s uit namens de koning van Spanje (Rey de España). De naam van de koning staat dus altijd op het diploma.

Heeft een student een diploma behaald aan een centro universitario? Dan staan de naam van koning en de naam van universiteit op het diploma. De naam van het centro universitario staat er niet op, omdat het geen onderdeel is van een universiteit, het is alleen verbonden aan de universiteit. De naam van het centro universitario staat meestal wel op de cijferlijst.

Let op:
Vaak duurt het lang voordat studenten het officiële diploma krijgen. Er zijn veel stappen:

  1. Studenten moeten het officiële diploma aanvragen bij de universiteit, nadat ze alle vakken hebben gehaald. Meestal moeten ze betalen voor deze aanvraag.
  2. Ze krijgen een bewijs van deze aanvraag: certificación supletoria provisional del título.
  3. De universiteit geeft een lijst van alle afgestudeerden aan het Spaanse ministerie van Onderwijs. Elke afgestudeerde krijgt een eigen identificatienummer.
  4. Dit identificatienummer komt in het Spaanse centraal register van getuigschriften op de website van het ministerie van Onderwijs en Beroepsonderwijs: Consulta de Títutulos Universitarios Oficiales (Spaanstalig). De student moet toestemming geven als je het diploma wilt opzoeken in dit register.
  5. Om fraude te voorkomen reiken Spaanse universiteiten de officiële diploma’s uit, afgedrukt op beveiligd papier.

Diplomasupplement

Het diplomasupplement heet in Spanje Suplemento Europeo del título. Universiteiten geven dit diplomasupplement altijd aan afgestudeerden:

  • die een officiële Grado- of Máster-opleiding hebben gevolgd; en
  • die hun diploma hebben aangevraagd.

Dit diplomasupplement is meestal tweetalig: Spaans en Engels. Op de website van het Spaanse ministerie van universiteiten, Ministerio de Universidades, staan voorbeelden:

Meer informatie over het Diploma Supplement (DS) staat op de Engelstalige Europass-website. Daar vind je ook voorbeelden van diplomasupplementen.