Diploma PRK EQF Vergelijkbaar met NLQF EQF
Dyplom zawodowy (beroepsdiploma) op PRK-niveau III - nieuw systeem III 3 een mbo-diploma niveau 2 of 3 2 of 3 2 of 3
Dyplom zawodowy (beroepsdiploma) op PRK-niveau IV nieuw systeem IV 4 een mbo-diploma niveau 3 of 4 3 of 4 3 of 4
Dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe (diploma van bevestigde beroepskwalificatie) – oud systeem IV 4 een mbo-diploma niveau 3 of 4 3 of 4 3 of 4
Świadectwo ‎ukończenia technikum (certificaat van afronding van het technikum) IV 4 een havodiploma voor het algemeen vormende deel 4 4
Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego (certificaat van afronding van het algemeen lyceum) IV 4 een havodiploma 4 4
Świadectwo dojrzałości (maturiteitscertificaat) IV 4 een vwo-diploma 4+ 4
Dyplom ukończenia kolegium (diploma van afronding van een college) V 5 3 jaar hbo 5 5
Dyplom inżynier VI 6 een hbo-bachelor of wo-bachelor 6 6
Dyplom licencjat VI 6 een hbo-bachelor of wo-bachelor 6 6
Dyplom magister VII 7 een hbo-master of wo-master 7 7
Dyplom magister inżynier VII 7 een hbo-master of wo-master 7 7
Dyplom ukonczenia jednolitych studiów magisterskich (diploma van afronding van een geïntegreerde masterstudie) VII 7 een hbo-master of wo-master 7 7
Dyplom lekarz/ lekarz dentysta/ lekarz weterynarii (diploma arts/ tandarts/dierenarts) VII 7 een wo-master 7 7
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan anders zijn wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.