Diploma Vergelijkbaar met
Certificado oficial de estudios – educación básica regular, nivel de educación secundaria een havodiploma
Certificado de educación secundaria común completa een havodiploma
Bachiller técnico een associate degree of 2 jaar hbo
Título de profesional técnico van een EES of IES een associate degree of 2 jaar hbo
Título de profesional técnico van SENATI een associate degree of 2 jaar hbo
Artísta profesional een hbo-bachelor
Profesor(a) een hbo-bachelor
Bachiller van een universiteit meestal een hbo-bachelor of wo-bachelor, soms 2 jaar wo
Título profesional meestal een hbo-bachelor of wo-bachelor, soms 2 jaar wo
Diplomado Neem contact met ons op voor een diplomawaardering
Especialista Neem contact met ons op voor een diplomawaardering
Maestría een hbo-master of wo-master
Maestro een hbo-master of wo-master
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan anders zijn wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.