Basis- en voortgezet onderwijs in Peru

Het basisonderwijs heet in Peru educación primaria, het voortgezet onderwijs heet educación secundaria. Leerlingen sluiten beide onderwijsfases af met een diploma:

Het basis- en voortgezet onderwijs zijn onderdeel van het educación básica regular, samen met het voorschoolse onderwijs (educación inicial). Onderwijs is verplicht voor kinderen van 6 tot 17 jaar, dus vanaf het basisonderwijs.

Certificado oficial de estudios - educación básica regular, nivel de educación primaria

Als leerlingen het basisonderwijs afronden, krijgen zij het diploma Certificado oficial de estudios de educación básica, nivel de educación primaria. Het basisonderwijs is voor leerlingen van 6 tot 12 jaar.

Certificado oficial de estudios - educación básica regular, nivel de educación secundaria

Als leerlingen het voortgezet onderwijs afronden, krijgen ze een Certificado oficial de estudios – educación básica regular, nivel de educación secundaria. Het voortgezet onderwijs is voor leerlingen van 12 tot 17 jaar.

 • Duur: 5 jaar.
 • Inhoud: leerlingen volgen deze vakken:
  • arte (kunst);
  • ciencia, tecnología y ambiente (wetenschap, techniek en milieu/natuur);
  • comunicación (communicatie);
  • educación física (lichamelijke opvoeding);
  • educación para el trabajo (voorbereiding op werk);
  • educación religiosa (godsdienstonderwijs);
  • formación ciudadana y civica (maatschappijleer);
  • historia, geografía y ecomomía (geschiedenis, aardrijkskunde en economie);
  • inglés (Engels);
  • matemática (wiskunde);
  • persona, familia y relaciones humanas (omgangskunde).
   Let op: de namen van de vakken kunnen soms anders zijn.
 • Toelatingseisen: een Certificado oficial de estudios de educación básica, nivel de educación primaria.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs. Meestal moeten studenten een toelatingsexamen doen. Toegang tot middelbaar beroepsonderwijs is ook mogelijk.
 • Diploma: Certificado oficial de estudios – educación básica regular, nivel de educación secundaria. Soms heet het diploma: Certificado de educación secundaria común completa.

We vergelijken een Certificado oficial de estudios – educación básica regular, nivel de educación secundaria met een havodiploma.

We vergelijken een Certificado de educación secundaria común completa met een havodiploma.