Hoger onderwijs in Peru

In Peru is het hoger onderwijs niet zoals in Nederland verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Peruaanse hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. Dit betekent dat we vaak per diploma bekijken of het hbo of wo is.

Bachiller técnico

Studenten kunnen een opleiding voor een bachiller técnico volgen aan een instituut of school voor hoger onderwijs (EES of IES).

We vergelijken een bachiller técnico met een associate degree of 2 jaar hbo.

Título de profesional técnico van een EES of IES

Studenten met een bachiller técnico kunnen aan een EES of IES verder studeren voor een beroepstitel: een título de profesional técnico. Ze hebben deze beroepstitel vaak nodig om te mogen werken.

 • Duur: meestal een aantal maanden tot 1 jaar. De duur verschilt per opleiding.
 • Studielast: verschilt per opleiding.
 • Inhoud: praktisch vervolg op de bachiller técnico, bijvoorbeeld een beroepsexamen of een project.
 • Toelatingseisen: een bachiller técnico.
 • Functie van het diploma: werk. Studenten kunnen in principe naar een universiteit om verder te studeren voor een bachiller (met vrijstellingen).
 • Diploma: Título de profesional técnico en + studierichting. De EES of IES reikt het diploma uit.

We vergelijken een título de profesional técnico van een EES of IES met een associate degree of 2 jaar hbo.

Título de profesional técnico van SENATI

Studenten kunnen opleidingen voor een título de profesional técnico volgen via SENATI. Hier gaat geen bachiller técnico aan vooraf zoals bij de título de profesional técnico van een EES of IES. Studenten starten bij SENATI met de opleiding nadat ze de middelbare school hebben afgerond.

We vergelijken een título de profesional técnico van SENATI met een associate degree of 2 jaar hbo.

Bachiller van een universiteit

Als studenten een bacheloropleiding via een universiteit (universidad) afronden, behalen ze een bachiller.

 • Duur: minimaal 4 jaar.
 • Studielast: minimaal 200 créditos.
 • Inhoud: minimaal 35 créditos voor algemene vormende vakken (estudios generales). Een afstudeerproject (trabajo de investigación) en een 2e vreemde taal zijn meestal ook verplicht. Peruaanse universiteiten vermelden op hun website informatie over hun bacheloropleidingen bij ‘pregrado’.
 • Toelatingseisen: een Certificado oficial de estudios – educación básica regular, nivel de educación secundaria en meestal een toelatingsexamen. Studenten met een bachiller técnico kunnen ook toegelaten worden, soms met vrijstellingen.
 • Functie van het diploma: toegang tot maestría/maestro-opleidingen.
 • Diploma: Bachiller en + studierichting, zoals:
  • Bachiller en administración hotelera (hoteladministratie);
  • Bachiller en ciencias comunicación (communicatiewetenschappen).
   Vóór 'Bachiller' staat vaak ‘Título de’ of ‘Grado académico de’.

We vergelijken een bachiller van een universiteit meestal met een hbo-bachelor of wo-bachelor, soms met 2 jaar wo. Dit hangt af van de duur en de inhoud van de opleiding.

Título profesional

Een título profesional is een beroepstitel. Een beroepstitel is vaak nodig om aan het werk te mogen, bijvoorbeeld in een beschermd beroep, zoals advocaat of arts. Studenten kunnen na de bachiller van een universiteit studeren voor een beroepstitel.

 • Duur: meestal 1 jaar.
 • Inhoud: studenten schrijven en verdedigen een scriptie of ze presenteren een project of doen een andere opdracht, zoals een stage van een jaar.
 • Toelatingseisen: een bachiller van een universiteit.
 • Functie van het diploma: werk en tot opleidingen voor een diplomado/especialista of maestria/maestro.
 • Diploma: een van de volgende diploma’s:
  • Licenciada/o en + studierichting;
  • Título profesional de + beroep, zoals Título professional de abogado (advocaat).
  • Título de ingeniero (bouwkundige). Bij dit diploma staat het woord ‘professional’ er meestal niet bij.

We vergelijken een título profesional meestal met een hbo-bachelor of wo-bachelor, soms met 2 jaar wo. Dit hangt af van de duur en de inhoud van de opleiding.

Artísta profesional

Het diploma artísta profesional behalen studenten via bacheloropleidingen van hogescholen voor kunstonderwijs (Escuelas Superiores de Formación Artística, ESFA).

We vergelijken een artísta profesional is met een hbo-bachelor.

Profesor(a)

Studenten behalen een profesor(a) via bacheloropleidingen van hogescholen voor kunstonderwijs (Escuelas Superiores de Formación Artística, ESFA) of instituten voor pedagogisch hoger onderwijs (Institutos de Educación Superior Pedagógico, IESP).

We vergelijken een profesor(a) met een hbo-bachelor.

Diplomado/Especialista

Studenten met een título profesional kunnen zich via een opleiding voor een diplomado of especialista verder specialiseren in een bepaald beroep of vakgebied. Deze opleidingen wordt ook wel ‘segunda especialidad’ genoemd. Studenten volgen de opleiding meestal aan een universiteit.

 • Duur: minimaal een half jaar.
 • Studielast: minimaal 24 créditos.
 • Inhoud: verdere specialisatie in de studierichting van de vooropleiding. Studenten volgen beroepsgerichte vakken en lopen soms stage. Ze schrijven geen scriptie. Peruaanse universiteiten vermelden op hun website informatie over hun diplomado- of especialidad-opleidingen bij ‘posgrado’.
 • Toelatingseisen: een título profesional.
 • Functie van het diploma: werk.
 • Diploma:
  • Diplomado en + studierichting, zoals Diplomado en finanzas empresariales (bedrijfsfinanciën);
  • Especialista en + studierichting, zoals Especialista en gestión de proyectos (projectmanagement).

Maestría/Maestro

Studenten sluiten een masteropleiding van een universiteit af met examens voor een maestría of maestro.

 • Duur: minimaal 1 jaar.
 • Studielast: 48 créditos.
 • Inhoud:
  • een beroepsgerichte masteropleiding (maestría de especialización); of
  • een onderzoeksgerichte masteropleiding (maestría de investigación o académicas).
   Studenten leren een vreemde taal en maken en verdedigen een afstudeerproject (trabajo de investigación). Peruaanse universiteiten vermelden op hun website informatie over hun masteropleidingen bij ‘posgrado’.
 • Toelatingseisen: een bachiller van een universiteit of een título profesional.
 • Functie van het diploma: werk of toegang tot een promotietraject (doctor).
 • Diploma: Maestría en + studierichting of Maestro en + studierichting, zoals:
  • Maestría en dirección de operaciones y logísica (operationeel beheer en logistiek);
  • Maestro en bioquímica y biologia molecular (biochemie en moleculaire biologie).
   Vóór ‘Maestría’ or ‘Maestro staat vaak ‘Título de’ of ‘Grado académico de’.

We vergelijken een maestría met een hbo-master of wo-master. Dit hangt af van de duur en de inhoud van de opleiding.

We vergelijken een maestro met een hbo-master of wo-master. Dit hangt af van de duur en de inhoud van de opleiding.

Doctor

Als studenten promoveren (PhD), dan behalen ze het diploma doctor. Ze volgen het promotietraject aan een universiteit.

 • Duur: minimaal 3 jaar.
 • Inhoud: studenten leren 2 vreemde talen, doen zelfstandig wetenschappelijk onderzoek en schrijven en verdedigen een proefschrift.
 • Toelatingseisen: een maestría/maestro.
 • Diploma: Doctor.