Terug naar boven

Middelbaar beroepsonderwijs in Peru

Er zijn veel soorten opleidingen in het Peruaanse middelbaar beroepsonderwijs. De opleidingen verschillen vaak van elkaar als het gaat om toelatingseisen, , inhoud en . Je hebt informatie hierover nodig om het niveau van een diploma te bepalen. Studenten kunnen aan verschillende onderwijsinstellingen opleidingen op mbo-niveau volgen, zoals:

  • CETPRO; en
  • SENATI.

CETPRO

CETPRO (Centros de Educación Técnico-Productiva) verzorgt opleidingen op 2 niveaus:

  • Ciclo Básico: dit zijn 1-jarige opleidingen (1000 uur, 40 créditos) die leiden tot een Auxiliar Técnico.
  • Ciclo Médio: dit zijn 2-jarige opleidingen (2000 uur, 80 créditos) die leiden tot een Técnico.

Onder CETPRO vallen verschillende lokale CETPRO-instellingen. Op de websites van de lokale CETPRO-instellingen vind je meer informatie over de opleidingen, bijvoorbeeld:

SENATI

SENATI verzorgt opleidingen op 3 niveaus (niveles de formación). Je vindt een overzicht van de opleidingen per niveau (nivel) op de SENATI-website:

Let op: niet alle opleidingen van SENATI zijn (volledig) op mbo-niveau. Nivel Profesional Técnico-opleidingen en Nivel Profesional Tecnólogo-opleidingen zijn hoger onderwijs. Op onze pagina over het Peruaanse hoger onderwijs beschrijven we de Nivel Profesional Técnico-opleiding.

Wil je meer weten?

Heb je vragen over het middelbaar beroepsonderwijs in Peru? Neem contact op met SBB. SBB vergelijkt buitenlandse mbo-diploma’s voor mensen die op zoek zijn naar werk.