Studieresultaten voortgezet onderwijs

De National Examinations Board (NEB) gebruikt verschillende systemen voor het beoordelen van resultaten in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Studieresultaten onderbouw voortgezet onderwijs

De NEB beoordeelt studieresultaten van de onderbouw van het voortgezet onderwijs (Certificate – Secondary Education Examination, Grade-10) als volgt:

In procenten Grade Point Letter grade Beschrijving Betekenis
90-100 3.6-4.0 A+ Outstanding Uitzonderlijk
80 tot 90 3.2-3.6 A Excellent Uitstekend
70 tot 80 2.8-3.2 B+ Very Good Zeer goed
60 tot 70 2.4-2.8 B Good Goed
50 tot 60 2.0-2.4 C+ Satisfactory Voldoende
40 tot 50 1.6-2.0 C Acceptable Acceptabel
35 tot 40 1.6 D+ Basic Basis
< 35 - - - Onvoldoende

Studieresultaten onderbouw online controleren

Je kunt de studieresultaten van de onderbouw online controleren. Let daarbij op: in Nepal gebruiken ze een eigen jaartelling en die staat op de diploma’s (vaak met het jaar volgens onze jaartelling erachter tussen haakjes). Bekijk op het diploma in welk Nepalees jaar het diploma is behaald en gebruik 1 van de volgende links om de resultaten te controleren:

Studieresultaten bovenbouw voortgezet onderwijs

Sinds 2018 beoordeelt de NEB studieresultaten in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (Migration Certificate – School Leaving Certificate Examination (Grade XI & XII)) als volgt:

In procenten Grade Point Letter grade Beschrijving Betekenis
90-100 4.0 A+ Out Standing Uitzonderlijk
80 tot 90 3.6 A Excellent Uitstekend
70 tot 80 3.2 B+ Very Good Zeer goed
60 tot 70 2.8 B Good Goed
50 tot 60 2.4 C+ Satisfactory Voldoende
40 tot 50 2.0 C Acceptable Acceptabel
30 tot 40 1.6 D+ Partially Acceptable Voor een deel acceptabel
20 tot 30 1.2 D Insufficient Onvoldoende
< 20 0.8 E Very Insufficient Zeer onvoldoende

Studieresultaten bovenbouw online controleren

Soms kun je de studieresultaten van de bovenbouw online controleren. Let daarbij op: in Nepal gebruiken ze een eigen jaartelling en die staat op de diploma’s (vaak met het jaar volgens onze jaartelling erachter tussen haakjes). Bekijk op het diploma in welk Nepalees jaar het diploma is behaald en gebruik dat jaartal om de studieresultaten te controleren. Je kunt dat nu bijvoorbeeld doen voor ​​​studieresultaten van 2079.

Documenten voortgezet onderwijs

De National Examination Board (NEB) reikt de officiële documenten van het voortgezet onderwijs uit. Leerlingen doen aan het einde van de onderbouw en de bovenbouw examens bij de NEB voor een diploma:

Let op: leerlingen krijgen vaak ook een character certificate van de middelbare school. Character certificates zijn geen officiële diploma’s. Alleen diploma’s en cijferlijsten van de NEB zijn voldoende voor een diplomawaardering.

Voorbeelden van profielvakken

Voor een diplomawaardering van het Migration Certificate – School Leaving Certificate Examination (Grade XI & Grade XII) controleren we of een student is geslaagd voor 4 verschillende vakken van een profiel. Het profiel staat niet op het diploma. We geven daarom hieronder voorbeelden van vakken van elk profiel: science, management, education, law en humanities. Je kunt de voorbeelden gebruiken als je zelf het diploma wilt waarderen.

Let op: voor diploma’s vanaf 2022 zijn er waarschijnlijk geen profielen meer. Het is nog niet duidelijk wat dit voor onze diplomawaarderingen betekent. Heb je een diploma uit 2022? Neem dan contact met ons op voor een diplomawaardering.

Science-vakken

 • Biology (biologie)
 • Chemistry (scheikunde)
 • Computer science (informatica)
 • Mathematics (wiskunde)
 • Physics (natuurkunde)

Management-vakken

 • Applied mathematics (toegepaste wiskunde)
 • Business studies (bedrijfsstudies)
 • Finance (financiën)
 • Hotel management (hotelmanagement)
 • Marketing
 • Principle of accounting (accountancy)

Education-vakken

 • Education and development (onderwijs en ontwikkeling)
 • Education pedagogy (onderwijspedagogiek)
 • Health and physical education (gezondheid en lichamelijke opvoeding)
 • Instructional pedagogy and evaluation (didactiek en beoordeling)
 • Introduction to education (inleiding tot onderwijs)
 • Population education (bevolkingseducatie)

Law-vakken

 • Civil Laws and justice (burgerlijk recht en justitie)
 • Const. Law & Nepali Constitution (Nepalese grondwet)
 • Criminal laws and justice (strafrecht en justitite)
 • General principle & Th. Of Law (algemene principes en theorie van rechtsgeleerdheid)
 • Human rights (mensenrechten)
 • Nepali legal system (Nepalees rechtssysteem)

Humanities-vakken

 • Gender studies (genderstudies)
 • Geography (aardrijkskunde)
 • History (geschiedenis)
 • Linguistics (taalkunde)
 • Psychology (psychologie)
 • Sociology (sociologie)

Studieresultaten hoger onderwijs

Hogeronderwijsinstellingen gebruiken elk een eigen systeem om studieresultaten te beoordelen (grading system). Op de website van de onderwijsinstellingen staat meestal hoe ze dat doen. Tribhuvan University beoordeelt studieresultaten momenteel op deze manier:

Letter (Grade) Grade Point Average (GPA) Cumulative Grade Point Average (CGPA) In procenten Classificatie Betekenis
A 4.0 4.00 90-100 Distinction Uitstekend
A- 3.7 3.70-3.99 80-89.9 Very good Zeer goed
B+ 3.3 3.30-3.69 70-79.9 First division Goed
B 3.0 3.00-3.29 60-69.9 Second division Voldoende
B- 2.7 2.70-2.99 50-59.9 Pass in individual subject Net voldoende
F 2.70 Lager dan 2.70 Lager dan 50 Fail Onvoldoende

Studieresultaten hoger onderwijs controleren

Soms kun je studieresultaten online controleren. Meestal vind je de mogelijkheden door op de website van de onderwijsinstelling onder ‘Results’ of ‘Notices’ te kijken. Zie bijvoorbeeld de website van de rechtenfaculteit van de Tribhuvan University.

Let op: lukt het niet om de studieresultaten online te controleren? Dan is er nog een andere mogelijkheid. Bij opleidingen voor een is er vaak een online register waarin je studenten kunt opzoeken. Staan de studenten in het register? Dan weet je zeker dat zij het diploma behaald hebben. Er zijn Engelstalige registers voor deze studierichtingen:

Documenten hoger onderwijs

Als studenten een opleiding in het hoger onderwijs afronden, krijgen ze een diploma en een cijferlijst.

Let op:

 • Vaak krijgen studenten ook een character certificate van een campus. Character certificates zijn geen officiële diploma’s. Alleen de universiteit van een campus mag de officiële diploma’s uitreiken.
 • Nepalese onderwijsinstellingen gebruiken de Nepalese jaartelling op diploma’s en cijferlijsten. Vaak staat de jaartelling die wij hier gebruiken erachter tussen haakjes. Zo niet, zoek dan op internet naar ‘date converter Nepal’ en voer de Nepalese datum in. Je kunt die dan omrekenen naar onze jaartelling.