Diploma Vergelijkbaar met
Técnico een mbo-diploma niveau 2 of 3
Certificado de terminación de estudios – bachillerato general een havodiploma
Certificado de terminación de estudios - bachiller técnologico een havodiploma
Técnico superior universitario (duur: 2 jaar) een associate degree of 2 jaar hbo
Técnico superior universitario (duur: 3 jaar) Neem contact met ons op voor een diplomawaardering
Licenciada/o meestal een hbo-bachelor of wo-bachelor, soms 2 jaar wo
Maestra/o meestal een wo-master
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan anders zijn wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.