Basis- en voortgezet onderwijs in Mexico

Het basisonderwijs heet in Mexico educación primaria. De onderbouw van het voortgezet onderwijs heet educación secundaria, de bovenbouw heet educación media superior. Leerlingen kiezen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs uit 2 richtingen:

Ze sluiten alle onderwijsfases af met examens voor een diploma. Bij de bovenbouw staat de richting op het diploma.

Educación básica

Het basis- en voortgezet onderwijs zijn onderdeel van het educación básica, samen met het voorschoolse onderwijs (educación preescolar). Onderwijs is verplicht voor kinderen van 3 tot 15 jaar, dus vanaf het voorschoolse onderwijs.

Certificado de educación primaria

Als leerlingen het basisonderwijs afronden, krijgen zij het diploma Certificado de educación primaria. Het basisonderwijs is voor leerlingen van 6 tot 12 jaar.

 • : 6 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken, zoals:
  • educación artística (kunstonderwijs)
  • español (Spaans)
  • geografía (aardrijkskunde)
  • historia (geschiedenis)
  • matemáticas (wiskunde)
 • Diploma: Certificado de educación primaria, uitgereikt door het Secretaría de Educación Pública (SEP).

Certificado de educación secundaria

Als leerlingen de onderbouw van het voortgezet onderwijs afronden, krijgen zij het diploma Certificado de educación secundaria. De onderbouw is voor leerlingen van 12 tot 15 jaar.

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken, zoals:
  • artes (kunsten)
  • español (Spaans)
  • historia (geschiedenis)
  • matemáticas (wiskunde)
  • segunda lengua (een 2e moderne taal)
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: Certificado de educación secundaria, uitgereikt door het SEP.

Certificado de terminación de estudios – bachillerato general

Dit is het diploma van 1 van de 2 richtingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs: het bachillerato general. Deze richting bereidt leerlingen voor op het hoger onderwijs. Sommige scholen noemen deze richting preparatoria of propedeútica.

Leerlingen volgen het onderwijs aan een middelbare school. Sommige scholen zijn onderdeel van een universiteit. Die scholen heten dan escuelas preparatorias.

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken. Soms zitten er ook een paar beroepsgerichte vakken in het curriculum.
 • Toelatingseisen: een Certificaco de Educación Secundaria.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs. Vaak moeten studenten een toelatingsexamen doen.
 • Diploma: Certificado de terminación de estudios bachillerato general. Soms heet het diploma anders, bijvoorbeeld:
  • Bachiller programa bicultural
  • Certificado de terminación de estudios - bachillerato programma multicultural
  • Diploma de bachiller

We vergelijken een Certificado de terminación de estudios bachillerato general met een havodiploma.

Certificado de terminación de estudios – bachillerato técnológico

Dit is het diploma van 1 van de 2 richtingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs: het bachillerato técnológico. Deze richting bereidt leerlingen voor op hoger onderwijs en werk. Sommige scholen noemen deze richting bachillerato bivalente of bachillerato técnico.

Leerlingen volgen het onderwijs aan een middelbare school. Sommige scholen zijn onderdeel van een universiteit. Die scholen heten dan escuelas preparatorias.

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: een combinatie van algemeen vormende en beroepsgerichte vakken. De algemeen vormende vakken zijn grotendeels hetzelfde als bij de bachillerato general. De beroepsgerichte vakken horen bij een specialisatie (carrera) die de leerlingen kiezen, zoals:
  • administración de recursos humanos (Human Resource Management)
  • económico-administrativa (economisch-administratief);
  • informática-administrativa (computerkunde-administratief).
 • Toelatingseisen: een Certificaco de Educación Secundaria.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs (meestal na een toelatingsexamen) en/of werk.
 • Diploma: Certificado de terminación de estudios - bachiller técnologico.

We vergelijken een Certificado de terminación de estudios - bachiller técnologico met een havodiploma.