Hoger onderwijs in Mexico

In Mexico is het hoger onderwijs niet verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo), zoals in Nederland. Mexicaanse hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. Dit betekent dat we vaak per diploma bekijken of het hbo of wo is. We beschrijven hieronder de diploma’s die we vaak zien.

Técnico superior universitario

We vergelijken een 2-jarige Técnico superior universitario met een associate degree of 2 jaar hbo.

Let op: er zijn ook 3-jarige opleidingen voor een Técnico superior universitario. Neem voor deze opleidingen contact met ons op voor een diplomawaardering.

Licenciada/o

In Mexico behalen studenten na een bacheloropleiding (licenciatura) meestal een licenciada/o. Soms krijgen ze een ander diploma, bijvoorbeeld een Título de Ingeniera/o (na een technische opleiding) of een Título de abogada/o (na de opleiding rechtsgeleerdheid).

We vergelijken een Licenciada/o meestal met een hbo-bachelor of wo-bachelor, soms met 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud en de duur van de opleiding.

Especialista

Studenten kunnen na een bacheloropleiding (licenciatura) beginnen met een opleiding voor een Especialista. Especialista-opleidingen heten cursos de especialidad of cursos de especialización.

 • Duur: minimaal 180 uur.
 • Inhoud: verdieping in de studierichting van de licenciada/o. Studenten moeten stage lopen. Soms moeten ze een kleine scriptie schrijven.
 • Toelatingseisen: een licenciada/o. Soms zijn er ook extra toelatingseisen, zoals een toelatingsexamen.
 • Functie van het diploma: werk of soms vrijstellingen voor een aantal vakken van een opleiding voor een Maestra/o. Dat betekent dat studenten die opleiding in kortere tijd kunnen afronden, omdat ze een aantal vakken niet meer hoeven te volgen.
 • Diploma: Especialista. Soms heet het diploma anders, zoals Diploma de Especialidad.

Maestra/o

Studenten kunnen een maestra/o behalen als ze een masteropleiding (maestria) afronden. Bij deze opleidingen ligt de nadruk meer op wetenschappelijk onderzoek dan bij especialista-opleidingen.

 • Duur: meestal 2 jaar.
 • Inhoud: meestal wetenschappelijke vakken. Studenten moeten een scriptie schrijven.
 • Toelatingseisen: een licenciada/o of especialista.
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
 • Diploma: Maestra of Maestro. Soms heet het diploma anders, zoals:
  • Master in + studierichting;
  • Maestria en + studierichting.

We vergelijken een Maestra/o meestal met een wo-master.

Doctor (PhD)

Als studenten een promotietraject (doctorado) afronden, dan krijgen ze het diploma Doctor.

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: een onderzoeksopleiding die studenten afronden met de verdediging van het proefschrift (tesis de doctorado) op basis van zelfstandig onderzoek.
 • Toelatingseisen: meestal een maestra/o, soms een especialista. Soms een licenciada/o ook voldoende voor toelating, maar dan zal het promotietraject langer duren.
 • Diploma: Doctor.