Onderwijsinstellingen en opleidingen in Marokko

Hieronder leggen we uit welke soorten Marokkaanse onderwijsinstellingen en opleidingen er zijn. En hoe we controleren of deze geaccrediteerd zijn. We controleren de om zeker te weten dat de kwaliteit voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs | diploma's

Bij opleidingen uit het voortgezet onderwijs moet je er vooral op letten dat een student een staatsdiploma heeft. Dit zijn de staatsdiploma’s van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs:

Bij Documenten voortgezet onderwijs geven we een korte uitleg over welke documenten studenten krijgen.

Voortgezet onderwijs | onderwijsinstellingen

Leerlingen volgen de onderbouw van het voortgezet onderwijs aan een collège. De bovenbouw volgen ze aan een lycée.

Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

Studenten kunnen in Marokko hoger onderwijs volgen aan:

 • universiteiten;
 • niet-universitaire hogeronderwijsinstellingen;
 • grandes écoles.

Universiteiten

Universiteiten verzorgen zowel wetenschappelijk als hoger beroepsonderwijs. Een universiteit bestaat uit verschillende onderdelen, maar ten minste uit 3 faculteiten (facultés). Voorbeelden van andere onderdelen zijn:

 • écoles normales supérieures
 • écoles normales
 • écoles supérieures
 • écoles nationales
 • écoles d’ingénieurs
 • école nationale de commerce et de gestion.

Universiteiten kunnen zowel openbaar als privé zijn.

Niet-universitaire hogeronderwijsinstellingen

Er zijn ook hogeronderwijsinstellingen die niet bij een universiteit horen, de zogenaamde établissements d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités (EESNRPU). Voorbeelden van dit soort instellingen zijn:

 • centre de formation
 • centre pédagogique regional
 • école
 • école nationale
 • école normale supérieur
 • institut national
 • institut supérieur

Niet-universitaire hogeronderwijsinstellingen kunnen zowel openbaar als privé zijn.

Grandes écoles

Grandes écoles vallen niet onder een van de hiervoor genoemde categorieën. Studenten kunnen er ‘kaderonderwijs’ (formation des cadres) volgen. Deze opleidingen zijn zowel beroepsgericht als wetenschappelijk en leiden bijvoorbeeld tot een Diplôme d'Ingénieur d'Etat.

Accreditatie van hogeronderwijsinstellingen controleren

Op de website van het ministerie van Hoger Onderwijs (Ministère de l'Enseignement Supérieur) vind je overzichten van geaccrediteerde hogeronderwijsinstellingen: