Studieresultaten voortgezet onderwijs

Marokkaanse middelbare scholen beoordelen studieresultaten met een schaal van 0 tot 20:

Cijfers Omschrijving Betekenis
16-20 Très bien Zeer goed
14-15 Bien Goed
12-13 Assez bien Ruim voldoende
10-11 Passable Voldoende
0-9 Insuffisant Onvoldoende

Nationaal en regionaal examen

Het baccalauréat-examen bestaat uit een regionaal examen (vastgesteld door de ) en een centraal schriftelijk examen (nationaal). Er zijn 3 onderdelen die de eindcijfers bepalen:

  • voor 25% de cijfergemiddelden van het laatste schooljaar (soms de laatste 2 jaar, afhankelijk van het beleid van de académie);
  • voor 25% de eindresultaten van het regionale examen; en
  • voor 50% het centraal schriftelijk examen.

Het regionale examen moeten leerlingen doen in het één na laatste jaar. Het centraal schriftelijk examen maken ze aan het einde van het laatste jaar (juni).

Staatsdiploma

Als leerlingen slagen behalen ze een staatsdiploma: het Attestation du Baccalauréat of het Baccalauréat d’Enseignement Technologique et Professionnel (BETP). De resultaten van de leerlingen staan op de eindexamenlijst, het Relevé de Notes du Baccalauréat. Hoe zwaar een vak meetelt staat op deze lijst aangegeven met een getal.

Staatsexamen

Leerlingen kunnen het staatsdiploma behalen in het reguliere (dag)onderwijs, maar je kunt ook als candidat libre een staatsexamen afleggen. In dat geval spelen alleen de resultaten van het regionale examen (50%) en het centraal schriftelijk examen (50%) een rol bij het bepalen van de eindcijfers.

Documenten voortgezet onderwijs

De documenten van het voortgezet onderwijs bestaan uit:

De studieresultaten staan op de officiële eindexamenlijst. Dit is de cijferlijst. Daarop staat ook hoe zwaar een vak meetelt. Dat zie je aan het getal in de middelste kolom: CF (coëfficiënt).

Studieresultaten hoger onderwijs

Hogeronderwijsinstellingen hanteren hetzelfde beoordelingssysteem als het voortgezet onderwijs. Daarnaast maken Marokkaanse hogeronderwijsinstellingen gebruik van het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Het systeem is gebaseerd op 60 studiepunten (credits) per academisch jaar.

Meer informatie over het ECTS staat in de gebruikershandleiding, de ECTS Users’ Guide van de Europese Commissie.

Documenten hoger onderwijs

Hogeronderwijsinstellingen reiken diploma’s uit met vakkenoverzichten en cijferlijsten van alle studiejaren met (eventueel) tussentijdse getuigschriften. De president van een staatsinstelling moet diploma’s van erkende privé-instellingen ondertekenen.