Basis- en voortgezet onderwijs in Marokko

Het basisonderwijs (enseignement primaire) in Marokko duurt 6 jaar en is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Ze sluiten deze periode af met het Certificat d’Études Primaires (CEP)/ شهادة الدراسات الإبتدائية.

Volgens een nieuwe wet, de in 2019 goedgekeurde loi-cadre 51.17, gaat het kleuteronderwijs (2 jaar) over een paar jaar ook deel uitmaken van het basisonderwijs.

Het voortgezet onderwijs (enseignement secondaire) duurt 6 jaar. Het bestaat uit 2 fases van 3 jaar:

 • de onderbouw van het voortgezet onderwijs (le cycle secondaire collégial) met aan het einde examens voor een Brevet d’Enseignement Collégial (BEC);
 • de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (le cycle secondaire qualifiant) met aan het einde examens voor:

Attestation du Baccalauréat

Leerlingen die in de bovenbouw van het voorgezet onderwijs het profiel général kiezen, doen aan het einde examens voor een Attestation du Baccalauréat.

 • : 3 jaar.
 • Inhoud: het 1e jaar volgen leerlingen een gemeenschappelijk curriculum (tronc commun). Vanaf het 2e jaar volgen ze algemeen vormende vakken van een richting die hoort bij het profiel général. Ze kunnen kiezen uit 2 richtingen: lettres (talen) of sciences (exacte wetenschappen). Binnen de richting talen specialiseren leerlingen zich in:
  • lettres modernes (moderne talen); of
  • lettres originelles (klassieke talen).
   Bij de richting exacte wetenschappen kiezen de leerlingen voor 1 van deze 3 specialisaties:
  • sciences expérimentales (natuurwetenschappen);
  • sciences mathématiques (wiskunde);
  • sciences originelles (klassieke variant met extra aandacht voor Arabisch en islamitische wetenschappen).
 • Toelatingseisen: een Brevet d’Enseignement Collégial (BEC), het diploma van de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Attestation du Baccalauréat/ شهادة البكالوريا.

We vergelijken een Attestation du Baccalauréat met ruim een havodiploma.

Let op: ‘ruim een havodiploma’ betekent dat het diploma een hoger niveau heeft dan een havodiploma, maar een lager niveau dan een vwo-diploma. Het niveau van het diploma ligt tussen een havodiploma en vwo-diploma in.

Baccalauréat d’Enseignement Technologique et Professionnel

Leerlingen die in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs kiezen voor het profiel ‘technologique et professionnel’, doen aan het einde examens voor een Baccalauréat d’Enseignement Technologique et Professionnel (BETP).

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: het 1e jaar volgen leerlingen een gemeenschappelijk curriculum (tronc commun). Vanaf het 2e jaar volgen ze vakken die horen bij een richting van het profiel technologique et professionnel. Ze kunnen kiezen uit de volgende 6 richtingen:
  • génie chimique (chemische techniek);
  • génie civil (bouwkunde);
  • génie électrique (elektrotechniek);
  • génie mécanique (werktuigbouwkunde);
  • sciences agronomiques (landbouwkunde);
  • sciences économiques (economische wetenschappen).
   Deze 6 richtingen bestaan voor een groot deel uit algemeen vormende vakken, zoals wiskunde, moderne talen en vakken die horen bij de gekozen richting. Bijvoorbeeld: natuurkunde (technische richtingen), scheikunde (chemie), biologie (agrarische richtingen) en aardrijkskunde of geschiedenis (economische richtingen). Binnen elke richting bestaan ook weer specialisaties. Eenderde van het onderwijs in het profiel ‘technologique et professionnel’ is praktijkgericht.
 • Toelatingseisen: een Brevet d’Enseignement Collégial (BEC), het diploma van de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Baccalauréat d’Enseignement Technologique et Professionnel.

We vergelijken een Baccalauréat d’Enseignement Technologique et Professionnel met een havodiploma met beroepsgerichte vakken.