Basis- en voortgezet onderwijs in Marokko

Leerlingen van 6 tot 12 jaar volgen het basisonderwijs (enseignement primaire) in Marokko.

 • Duur: 6 jaar.
 • Inhoud: lezen, schrijven, sociale ontwikkeling, Arabisch en een vreemde taal. Leerlingen sluiten het onderwijs af met het Certificat d’Études Primaires (CEP)/ شهادة الدراسات الإبتدائية.

Het voortgezet onderwijs (enseignement secondaire) duurt 6 jaar. Er zijn 2 fases van 3 jaar:

Attestation du Baccalauréat

Leerlingen doen examens voor een Attestation du Baccalauréat als ze voor de richting algemeen vormend onderwijs (enseignement général) hebben gekozen. Ze volgen de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs aan een lycée qualifiant.

 • : 3 jaar (na 3 jaar onderbouw).
 • Inhoud: het 1e jaar is er een gemeenschappelijk curriculum (tronc commun). Vanaf het 2e jaar volgen ze algemeen vormende vakken van een van de 3 profielen:
  • lettres modernes (moderne talen); of
  • sciences expérimentales (natuurwetenschappen);
  • sciences mathématiques (wiskunde).
   Binnen deze profielen kunnen leerlingen zich verder specialiseren.
 • Toelatingseisen: een Brevet d’Enseignement Collégial (BEC), het diploma van de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Attestation du Baccalauréat/ شهادة البكالوريا.

We vergelijken een Attestation du Baccalauréat met ruim een havodiploma.

Let op: ‘ruim een havodiploma’ betekent dat het diploma een hoger niveau heeft dan een havodiploma, maar een lager niveau dan een vwo-diploma. Het niveau van het diploma ligt tussen een havodiploma en vwo-diploma in.

Baccalauréat d’Enseignement Technologique et Professionnel

Leerlingen doen examens voor een Baccalauréat d’Enseignement Technologique et Professionnel (BETP) als ze in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs hebben gekozen voor de richting enseignement technologique et professionnel (technisch en beroepsgericht onderwijs).

 • Duur: 3 jaar (na 3 jaar onderbouw).
 • Inhoud: het 1e jaar is er een gemeenschappelijk curriculum (tronc commun). Vanaf het 2e jaar volgen ze vakken die horen bij het profiel dat ze kiezen. Er zijn 6 profielen:
  • génie chimique (chemische techniek);
  • génie civil (bouwkunde);
  • génie électrique (elektrotechniek);
  • génie mécanique (werktuigbouwkunde);
  • sciences agronomiques (landbouwkunde);
  • sciences économiques (economische wetenschappen).
   Deze profielen bestaan voor een groot deel uit algemeen vormende vakken. Een derde van het onderwijs is praktijkgericht.
 • Toelatingseisen: een Brevet d’Enseignement Collégial (BEC), het diploma van de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Baccalauréat d’Enseignement Technologique et Professionnel.

We vergelijken een Baccalauréat d’Enseignement Technologique et Professionnel met een havodiploma met beroepsgerichte vakken.