Franse onderwijsinstellingen en opleidingen

Hieronder leggen we uit welke soorten Franse onderwijsinstellingen en opleidingen er zijn. En hoe we controleren of deze geaccrediteerd zijn. We controleren de om zeker te weten dat de kwaliteit voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs| diploma's

Bij opleidingen uit het voortgezet onderwijs moet je er vooral op letten dat een student een nationaal diploma heeft. Dit zijn de nationale diploma’s van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs:

Er is ook een baccalauréat in het middelbaar beroepsonderwijs, zie Diplôme du baccalauréat professionnel.

Voortgezet onderwijs | scholen

Leerlingen volgen de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aan een lycée d’enseignement général et technologique (LEGT). Soms staat er in de naam van de school alleen ‘général’: dat betekent dat de school alleen onderwijs aanbiedt voor het Diplôme du baccalauréat général. Als er alleen ‘technologique’ in de schoolnaam staat, dan biedt de school alleen onderwijs aan voor een Diplôme du baccalauréat technologique.

Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

Er zijn verschillende soorten hogeronderwijsinstellingen in Frankrijk:

 • openbare universiteiten;
 • gespecialiseerde onderwijsinstellingen, zoals grandes écoles, institutes en lycées. Deze instellingen kunnen openbaar of privé zijn.

Openbare universiteiten

Openbare universiteiten bieden bachelor-, master- en PhD-opleidingen aan. Dit kunnen hbo- en wo-opleidingen zijn. Openbare universiteiten zijn relatief grote onderwijsinstellingen. Kleinere onderwijsinstellingen vallen vaak onder een openbare universiteit, bijvoorbeeld Écoles Normales Supérieures (ENS), instituts en mines-télécom.

Gespecialiseerde onderwijsinstellingen

Gespecialiseerde onderwijsinstellingen zijn vaak kleiner dan openbare universiteiten. Meestal zijn de opleidingen van deze onderwijsinstellingen niet geaccrediteerd, ook al is de instelling zelf wel geaccrediteerd.

Accreditatie van hogeronderwijsinstellingen controleren

In Frankrijk moet een hogeronderwijsinstelling meestal geaccrediteerd zijn door het Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, het Franse ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek. Je controleert dat op de volgende manier:

Let op:

 • Als een onderwijsinstelling geaccrediteerd is, betekent dat niet dat de opleidingen (diploma’s) van die instelling automatisch geaccrediteerd zijn. Dat moet je per opleiding/diploma de accreditatie controleren, zie Hoger onderwijs | diploma’s.
 • Andersom is ook mogelijk: dat de hogeronderwijsinstelling niet geaccrediteerd is, maar een opleiding van die instelling wel. Ook in dat geval moet je de accreditatie per opleiding/diploma controleren, zie Hoger onderwijs | diploma’s.

Hoger onderwijs | diploma’s

Er zijn in Frankrijk verschillende categorieën voor diploma’s in het hoger onderwijs:

 • een nationaal diploma;
 • een instellingsgetuigschrift (diplôme d’université); en
 • een bewijs dat opleidingen zijn gevolgd die voorbereiden op een staatsexamen, bijvoorbeeld voor het beroep accountant.

Nationale diploma’s zijn geaccrediteerd door de Franse overheid. De andere diploma’s, zoals instellingsgetuigschriften, zijn dat niet.

Controleren of een diploma een nationaal diploma is

Wij kunnen alleen nationale diploma’s vergelijken met Nederlandse diploma’s. Daarom controleren wij voor een diplomawaardering altijd of een diploma een nationaal diploma is. Je kunt dit zelf op de volgende manier controleren:

 • Ga naar de website van de Franse onderwijsinstelling.
 • Zoek naar informatie over de opleiding van het diploma.
 • Controleer of er staat dat het diploma een nationaal diploma is. In Frankrijk gebruiken ze daar 1 van de volgende termen voor:
  • Diplôme national
  • Diplôme d’État
  • Diplôme visé par le ministre/par l’État
  • Diplôme d’Ingénieur, geaccrediteerd door de Commission des Titres d’Ingénieur (habilitation CTI)
 • Weet je het niet zeker? Vraag het dan aan de Franse onderwijsinstelling.