Basis- en voortgezet onderwijs in Frankrijk

Sinds september 2020 moeten alle kinderen van 3 tot 18 jaar naar school.

Basisonderwijs

Het basisonderwijs bestaat uit 2 fases:

 • 3 jaar kleuterschool (école maternelle), voor kinderen van 3 tot 6 jaar;
 • 6 jaar basisschool (école élémentaire), voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs (enseignement secondaire) is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Het bestaat uit 2 fases:

Leerlingen kiezen in de bovenbouw een richting (voie) en dat bepaalt welk diploma ze aan het einde kunnen behalen.

Let op: heb je een Diplôme du baccalauréat professionnel? Daarover vind je meer informatie op de webpagina Middelbaar beroepsonderwijs.

Diplôme national du brevet

Leerlingen sluiten de onderbouw van het voortgezet onderwijs af met examens voor een Diplôme national du brevet. Ze volgen het onderwijs aan een collège.

 • : 4 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken, zoals:
  • Français (Frans)
  • géographie (aardrijkskunde)
  • l’histoire (geschiedenis)
  • mathématiques (wiskunde)
  • sciences (wetenschappen, een combinatie van biologie, natuurkunde, scheikunde en techniek)
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Diploma: Diplôme national du brevet.

We vergelijken een Diplôme national du brevet met ruim 3 jaar algemeen vormend voortgezet onderwijs.

Diplôme du baccalauréat général

Leerlingen die de algemeen vormende richting (la voie général) van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs kiezen, doen aan het einde examens voor een Diplôme du baccalauréat général. Ze volgen het onderwijs aan een lycée d’enseignement général et technologique (LEGT).

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken. In het 1e jaar volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Vanaf het 2e jaar kiezen leerlingen ook zelf een aantal vakken:
  • Vanaf 2021 kiezen leerlingen 2 vakken waarin ze zich specialiseren (enseignements de specialité).
  • Vóór 2021 volgden leerlingen vakken van een profiel. Ze konden kiezen uit 3 profielen: economie en sociaal (économique et social, ES), literair (littéraire, L) of wetenschappelijk (scientifique, S). Binnen het profiel kozen leerlingen een specialisatie.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Diplôme du baccalauréat général.

We vergelijken een Diplôme du baccalauréat général met een vwo-diploma.

Diplôme du baccalauréat technologique

Leerlingen die de technische richting (la voie technologique) van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs kiezen, doen aan het einde examens voor een Diplôme du baccalauréat technologique. Ze volgen het onderwijs aan een lycée d’enseignement général et technologique (LEGT).

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: een combinatie van algemeen vormende en technische/beroepsgerichte vakken. Soms ligt de nadruk meer op de algemeen vormende vakken, soms op de technische/beroepsgerichte vakken. De technische/beroepsgerichte vakken zijn van een profiel dat leerlingen kiezen, zoals:
  • sciences et technologies de laboratoire, STL (laboratoriumwetenschappen en -techniek);
  • sciences et technologies du management et gestion, STMG (technische bedrijfskunde).
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs, vooral voor exacte en technische opleidingen.
 • Diploma: Diplôme du baccalauréat technologique.

We vergelijken een Diplôme du baccalauréat technologique meestal met een vwo-diploma, soms met een havodiploma. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Nederlands of Engels in het curriculum

Franse leerlingen kunnen op 2 manier Nederlands of Engels (of een andere taal) volgen in hun curriculum:

 • via de option internationale du baccalauréat (OIB); of
 • via een section européennes ou de langues orientales.

Option internationale du baccalauréat (OIB)

Leerlingen die onderwijs volgen voor een Diplôme du baccalauréat général of Diplôme du baccalauréat technologique, kunnen in hun curriculum het OIB toevoegen. Dat betekent dat leerlingen een aantal vakken in een andere taal volgen. De inhoud van deze vakken gaat ook over het land van deze taal. Ook zijn deze vakken uitgebreider dan vergelijkbare vakken in het standaard curriculum; leerlingen besteden er meer uren aan. Voor het OIB kunnen leerlingen Nederlands of Engels kiezen. Ze behalen met het OIB een relatief hoog taalniveau.

Het OIB heet sinds dit jaar anders, namelijk baccalauréat Francais internationale (BFI).

Section européennes ou de langues orientales

In plaats van het OIB kunnen leerlingen kiezen voor een section européennes ou de langues orientales. Ook dan volgen ze vakken in een andere taal, alleen een verschil met het OIB is dat de vakken niet uitgebreider zijn dan in het standaard curriculum. Er bestaat geen section voor Nederlands, maar wel voor Engels. Een section is mogelijk voor het Diplôme du baccalauréat général, Diplôme du baccalauréat technologique en Diplôme du baccalauréat professionnel. Leerlingen behalen met een section een relatief goed taalniveau.