Diploma CNC EQF Vergelijkbaar met NLQF EQF
Diplôme national du brevet - - ruim 3 jaar algemeen vormend voortgezet onderwijs - -
Diplôme du baccalauréat général 4 4 een vwo-diploma 4+ 4
Diplôme du baccalauréat technologique 4 4 meestal een vwo-diploma, soms een havodiploma 4+/4 4
Diplôme du baccalauréat professionnel 4 4 een mbo-diploma niveau 4 4 4
Brevet de Technicien Supérieur 5 5 een associate degree of 2 jaar hbo 5 5
Diplôme Universitaire de Technologie 5 5 een associate degree of 2 jaar hbo 5 5
Licence 6 6 een hbo-bachelor of wo-bachelor 6 6
Licence professionnelle 6 6 een hbo-bachelor of wo-bachelor 6 6
Bachelor Universitaire de Technologie 6 6 een hbo-bachelor 6 6
Diplôme de Grande École 7 7 een hbo-master of wo-master 7 7
Master 7 7 een hbo-master of wo-master 7 7
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Het EQF-niveau of NLQF-niveau zegt iets over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB vergelijkt buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De vergelijking kan anders zijn wanneer SBB het diploma bekijkt voor toelating tot een mbo-opleiding of voor werk.