Diploma ENQF Vergelijkbaar met
Ethiopian General Secondary Education Certificate
(vóór 2021)
2 een vmbo-t-diploma

(Ethiopian) Secondary School Leaving Examination met:

  • minimaal 6 vakken met een resultaat van 50 of hoger; en
  • een totaalscore (total) van minimaal 335.

(vanaf 2021)

Access 3 een havodiploma

Ethiopian University Entrance Examination Certificate met:

  • minimaal 6 vakken met een resultaat van 50 of hoger; en
  • een totaalscore (total) van minimaal 335.

(vóór 2021)

Access 3 een havodiploma
TVET Certificate Level V 5 Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.
Bachelor of Arts 6 een hbo-bachelor of 2 jaar wo
Bachelor of Business 6 een hbo-bachelor of 2 jaar wo
Bachelor of Science (duur: 3 of 4 jaar) 6 een hbo-bachelor of 2 jaar wo
Bachelor of Laws 6 een wo-bachelor
Bachelor of Pharmacy 6 een wo-bachelor
Bachelor of Science (duur: 5 jaar) 6 meestal een wo-bachelor, soms een hbo-bachelor
Doctor of Medicine 6 1 jaar van een 3-jarige wo-masteropleiding geneeskunde
Doctor of Veterinary Medicine 6 1 jaar van een 3-jarige wo-masteropleiding diergeneeskunde
Master met minimaal een 3- of 4-jarige bachelor als toelatingseis 7 een hbo-master of een 1-jarige wo-master
Master met een 5-jarige bachelor als toelatingseis 7 een hbo-master of wo-master
  • ENQF: Ethiopian National Qualifications Framework.
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma's kun je vinden via onze webpagina's over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB vergelijkt buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De vergelijking kan anders zijn wanneer SBB het diploma bekijkt voor toelating tot een mbo-opleiding of voor werk.