Basis- en voortgezet onderwijs in Ethiopië

Basisonderwijs

Het basisonderwijs duurt 8 jaar en is bedoeld voor leerlingen van 7 tot 14 jaar. De leerplicht geldt alleen voor het basisonderwijs. Sinds 2021 bestaat het basisonderwijs uit 2 fases:

Voortgezet onderwijs

Leerlingen volgen het voortgezet onderwijs (secondary education) aan een middelbare school, maar ze doen hun eindexamen bij de National Educational Assessment and Examinations Agency (NEAEA). Als ze slagen, krijgen ze een diploma van de NEAEA: het Secondary School Leaving Examination (SSLE). Ze krijgen les in het Engels.

Let op: vóór 2021 waren er 2 diploma's in het voortgezet onderwijs, zie Voortgezet onderwijs vóór 2021.

  Primary School Leaving Certificate

  • : 6 jaar (grade 1- grade 6).
  • Inhoud: onderbouw basisonderwijs (primary school).
  • Diploma: Primary School Leaving Certificate.

  Middle School Education Certificate

  • Duur: 2 jaar (grade 7- grade 8).
  • Inhoud: bovenbouw basisonderwijs (middle school).
  • Diploma: Middle School Education Certificate.

  Secondary School Leaving Examination (SSLE)

  • Duur: 4 jaar (grade 9- grade 12).
  • Inhoud: leerlingen doen in juli examen in 7 vakken. Er zijn 4 verplichte examenvakken:
   • algemene academische vaardigheden (general academic aptitude)
   • burgerschap (civics)
   • Engels (English)
   • wiskunde (mathematics)
    Daarnaast doen leerlingen examen in 3 profielvakken. Ze kunnen kiezen uit 2 profielen (tracks):
   • natuurwetenschappen (natural science track) met vakken als biologie, scheikunde en natuurkunde; of
   • sociale wetenschappen (social science track) met vakken als aardrijkskunde, economie en geschiedenis.
  • Toelatingseisen: het Middle School Education Certificate.
  • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
  • Diploma: Secondary School Leaving Examination van de NEAEA.

  We vergelijken een Secondary School Leaving Examination met een havodiploma als leerlingen:

  • voor minimaal 6 vakken een resultaat van 50 of hoger hebben; en
  • een totaalscore (total) van minimaal 335 hebben.

  Voortgezet onderwijs vóór 2021

  Vóór 2021 bestond het voortgezet onderwijs uit 2 fases:

  Ethiopian General Secondary Education Certificate (EGSEC)

  Vóór 2021 sloten leerlingen de onderbouw van het voortgezet onderwijs (general secondary education) af met examens voor een EGSEC. Ze deden hun examens bij de NEAEA.

  • Duur: 2 jaar (grade 9 - grade 10).
  • Inhoud: meestal 9 examenvakken, soms 10. De vakken waarin leerlingen examen deden zijn:
   • aardrijkskunde (geography)
   • Amhaars (Amharic)
   • biologie (biology)
   • burgerschap (civics)
   • Engels (English)
   • geschiedenis (history)
   • natuurkunde (physics)
   • scheikunde (chemistry)
   • wiskunde (mathematics)
    Daarnaast konden leerlingen in hun moedertaal examen doen, zoals Afan Oromo. Dit vormde dan het 10e examenvak.
  • Toelatingseisen: het Primary School Leaving Certificate. Dit was vóór 2021 het diploma dat leerlingen behaalden in het laatste jaar van het basisonderwijs (grade 8). Nu is dat anders, zie Basis- en voortgezet onderwijs in Ethiopië.
  • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (Ethiopian University Entrance Examination Certificate) of het middelbaar beroepsonderwijs. Dit hing af van de examenresultaten.
  • Diploma: Ethiopian General Secondary Education Certificate van de NEAEA.

  We vergelijken een Ethiopian General Secondary Education Certificate met een vmbo-t-diploma.

  Ethiopian University Entrance Examination Certificate (EUEEC)

  Tot en met 2020 sloten leerlingen de bovenbouw af met examens voor een Ethiopian University Entrance Examination Certificate (EUEEC). De inhoud was grotendeels hetzelfde als van het huidige Secondary School Leaving Examination. Leerlingen deden toen ook hun examens bij de NEAEA.

  We vergelijken een Ethiopian University Entrance Examination Certificate met een havodiploma als leerlingen:

  • voor minimaal 6 vakken een resultaat van 50 of hoger hebben; en
  • een totaalscore (total) van minimaal 335 hebben.