Hoger onderwijs in Ethiopië

In Ethiopië is het hoger onderwijs niet verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) zoals in Nederland. Ethiopische hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. Dat betekent dat wij vaak per diploma moeten bekijken of het hbo of wo is. We beschrijven hieronder de diploma’s die we vaak zien.

Toelating tot hoger onderwijs: cut-off points

Voor toelating tot hoger onderwijs gebruiken hogeronderwijsinstellingen in Ethiopië cut-off points. Cut-off points zijn de minimale SSLE-totaalscores die studenten nodig hebben voor toelating tot hoger onderwijs. De cut-off points verschillen per jaar en per opleiding.

Jaarlijks maakt het Ethiopische ministerie van Onderwijs de cut-off points voor het komende jaar bekend. Je vindt op de Engelstalige website van het ministerie de cut-off points voor 2021.

TVET Certificate Level V

 • : meestal 2 jaar.
 • Inhoud: vakken voor een bepaald beroep. Studenten lopen ook stage. Ze schrijven geen scriptie.
 • Toelatingseisen: het TVET Certificate Level IV.
 • Functie van het diploma: werk. Na 2 jaar werkervaring kunnen studenten soms toegang krijgen tot een bacheloropleiding.
 • Diploma: TVET Certificate Level V.

Het niveau van een TVET Certificate Level V met verschilt per opleiding. Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Bachelor (duur: 3 of 4 jaar)

Er zijn veel verschillende studierichtingen voor 3- en 4-jarige bacheloropleidingen, zoals bedrijfskunde (business administration), computertechnologie (computer science), geschiedenis (history) of psychologie (psychology). De studierichtingen architectuur (architecture), farmacie (pharmacy), rechtsgeleerdheid (law) en techniek (engineering) horen hier niet bij: die opleidingen duren 5 jaar, zie Bachelor: duur: 5 jaar).

 • Duur: 3 of 4 jaar.
 • Inhoud: beroepsgerichte of wetenschappelijke vakken, soms een stage en/of een scriptie.
 • Toelatingseisen: het Ethiopian Secondary School Leaving Examination (ESSLE) met een totaalscore (total) van minimaal 335 en soms een toelatingsexamen. Soms kunnen onderwijsinstellingen een ander diploma ook voldoende vinden voor toelating. Let op: vóór het studiejaar 2021/2022 heette het ESSLE: Secondary School Leaving Examination (SSLE). En vóór het studiejaar 2020/2021 heette het SSLE: Ethiopian University Entrance Examination Certificate.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk.
 • Diploma: meestal Bachelor of Arts of Bachelor of Science. Er zijn ook andere diplomanamen mogelijk, zoals Bachelor of Business.

We vergelijken een Bachelor of Arts met een hbo-bachelor of 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

We vergelijken een Bachelor of Business met een hbo-bachelor of 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

We vergelijken een Bachelor of Science (duur: 3 of 4 jaar) met een hbo-bachelor of 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Bachelor (duur: 5 jaar)

Bacheloropleidingen in de richtingen architectuur (architecture), farmacie (pharmacy), rechtsgeleerdheid (law) en techniek (engineering) duren 5 jaar.

 • Duur: 5 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijke vakken. Studenten doen soms een stage. Ze schrijven soms een scriptie.
 • Toelatingseisen: het Ethiopian Secondary School Leaving Examination (ESSLE) met een totaalscore (total) van minimaal 335 en soms een toelatingsexamen. Soms kunnen onderwijsinstellingen een ander diploma ook voldoende vinden voor toelating. Let op: vóór het studiejaar 2021/2022 heette het ESSLE: Secondary School Leaving Examination (SSLE). En vóór het studiejaar 2020/2021 heette het SSLE: Ethiopian University Entrance Examination Certificate.
 • Functie van het diploma: werk of toegang tot masteropleidingen.
 • Diploma: Bachelor of Laws, Bachelor of Pharmacy or Bachelor of Science.

We vergelijken een Bachelor of Laws met een wo-bachelor.

We vergelijken een Bachelor of Pharmacy met een wo-bachelor.

We vergelijken een Bachelor of Science (duur: 5 jaar) meestal met een wo-bachelor, soms met een hbo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Doctor of (Veterinary) Medicine

Bacheloropleidingen in de richtingen geneeskunde (medicine) en diergeneeskunde (veterinary medicine) duren 6 jaar.

 • Duur: 6 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijke vakken. Het laatste jaar van de opleiding is meestal een stagejaar. Ze schrijven soms een scriptie.
 • Toelatingseisen: het Ethiopian Secondary School Leaving Examination (ESSLE) met een totaalscore (total) van minimaal 335 en soms een toelatingsexamen. Soms kunnen onderwijsinstellingen een ander diploma ook voldoende vinden voor toelating. Let op: vóór het studiejaar 2021/2022 heette het ESSLE: Secondary School Leaving Examination (SSLE). En vóór het studiejaar 2020/2021 heette het SSLE: Ethiopian University Entrance Examination Certificate.
 • Functie van het diploma: werk of toegang tot masteropleidingen.
 • Diploma: Doctor of Medicine of Doctor of Veterinary Medicine.

We vergelijken een Doctor of Medicine met 1 jaar van een 3-jarige wo-masteropleiding in de richting geneeskunde.

We vergelijken een Doctor of Veterinary Medicine met 1 jaar van een 3-jarige wo-masteropleiding in de richting diergeneeskunde.

Master

 • Duur: meestal 2 jaar.
 • Inhoud: beroepsgerichte of wetenschappelijke vakken en soms een stage. Meestal moeten studenten een scriptie schrijven.
 • Toelatingseisen:
  • voor masters in de richting engineering, law en pharmacy: een 5-jarige bachelor in een relevante studierichting. Soms zijn er ook extra eisen, bijvoorbeeld bepaalde cijfers.
  • voor masters in andere studierichtingen: minimaal een 3- of 4-jarige bachelor, soms in een relevante studierichting.
   Voor alle masters geldt dat er soms extra toelatingseisen zijn, zoals een toelatingsexamen of een Engelse taaltoets.
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
 • Diploma: meestal Master of Arts of Master of Science. Er zijn ook andere diplomanamen, bijvoorbeeld Master of Business Administration or Master of Education.

We vergelijken een master met als toelatingseis minimaal een 3-of 4-jarige bachelor met een hbo-master of een 1-jarige wo-master. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

We vergelijken een master met als toelatingseis een 5-jarige bachelor met een hbo- of wo-master. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Doctor of Philosophy (PhD)

 • Duur: minimaal 3 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijk onderzoek en een proefschrift, soms ook een aantal vakken op het gebied van de onderzoeksrichting.
 • Toelatingseisen: meestal een master in een relevante studierichting. Studenten met een bachelor kunnen soms ook toegang krijgen. De bachelor moet dan in een relevante studierichting zijn en met hoge studieresultaten. Soms zijn er ook extra eisen, bijvoorbeeld een toelatingsexamen.
 • Diploma: Doctor of Philosophy.