Diploma DQR EQF Vergelijkbaar met NLQF EQF
Abschluss-zeugnis der Klasse 10 der Hauptschule 3 3 een vmbo-t-diploma 2 2
Mittlere Reife 3 3 een vmbo-t-diploma 2 2
Mittlerer Schulabschluss 3 3 een vmbo-t-diploma 2 2
Realabschluss 3 3 een vmbo-t-diploma 2 2
Sekundarabschluss I 3 3 een vmbo-t-diploma 2 2
Fachhochschulreife 4 4 een havodiploma 4 4
Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife 4 4 een vwo-diploma 4+ 4
Zeugnis der fachgebundenen Hochschulreife 4 4 een vwo-diploma 4+ 4
Diplom-Vorprüfungszeugnis - - 1½ tot 2 jaar hbo 5 5
Zwischenprüfungszeugnis - - 2 jaar wo - -
Bachelor van een Fachhochschule 6 6 een hbo-bachelor 6 6
Diplom van een Fachhochschule 6 6 een hbo-bachelor 6 6
Bachelor van een wo-instelling 6 6 een wo-bachelor 6 6
Diplom van een wo-instelling 7 7 een wo-master 7 7
Magister 7 7 een wo-master 7 7
Master van een Fachhochschule 7 7 een hbo-master 7 7
Master van een wo-instelling 7 7 een wo-master 7 7
Staatsprüfung - - Neem contact met ons op voor een diplomawaardering - -
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of voor werk.