Hoger onderwijs in Duitsland

Het hoger onderwijs in Duitsland lijkt veel op dat van Nederland. Het is ook verdeeld in 2 soorten onderwijs:

 • wetenschappelijk onderwijs (wo)
 • hoger beroepsonderwijs (hbo)

En net als in Nederland zijn er aparte onderwijsinstellingen voor wo en voor hbo. Wo volgen studenten aan een Universität (universiteit) of een andere wo-instelling, hbo aan Fachhochschulen. Voor meer informatie, zie Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen.

Een belangrijk verschil met het Nederlandse hoger onderwijs: studenten kunnen in plaats van bachelors en masters diploma’s behalen die komen uit de tijd dat er nog geen bachelors en masters bestonden. Voorbeelden van deze ‘traditionele’ diploma’s zijn de Magister en Diplom. We beschrijven hieronder per onderwijssoort de bachelors en masters en de traditionele diploma’s.

Bachelor van een wo-instelling

Universiteiten (Universitäten) en andere wo-instellingen bieden wo-bacheloropleidingen aan. Je vindt een opsomming van alle wo-instellingen bij Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen.

 • : 3 jaar.
 • : 180 ECTS.
 • Inhoud: wetenschappelijke vakken, vaak met een scriptie.
 • Toelatingseisen: studenten moeten 1 van de volgende diploma’s hebben:
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen.
 • Diploma: Bachelor, zoals:
  • Bachelor of Arts
  • Bachelor of Engineering
  • Bachelor of Laws
  • Bachelor of Science
   Soms zie je de diplomanaam in het Latijn, bijvoorbeeld: Baccalaureus Artium in plaats van Bachelor of Arts.

We vergelijken een bachelor van een wo-instelling met een wo-bachelor.

Bachelor van een Fachhochschule

Fachhochschulen bieden hbo-bacheloropleidingen aan. In het Engels heten deze instellingen universities of applied sciences.

We vergelijken een bachelor van een Fachhochschule met een hbo-bachelor.

Diplom van een Fachhochschule

Na sommige bacheloropleidingen van Fachhochschulen krijgen studenten geen bachelor, maar een Diplom of Diplom FH. Dit diploma heeft hetzelfde niveau als de bachelor van een Fachhochschule. De diplomanaam ‘Diplom’ of ‘Diplom FH stamt nog uit de tijd dat er geen bachelors bestonden in Duitsland. Bij een paar onderwijsinstellingen bestaan opleidingen voor deze ‘oude’ diploma’s nog, naast de bachelors.

We vergelijken een Diplom van een Fachhochschule met een hbo-bachelor.

Diplom-Vorprüfungszeugnis van een Fachhochschule

Als studenten de eerste 1½ tot 2 jaar van de Diplom-opleiding van een Fachhochschule hebben afgerond, krijgen ze een tussentijds diploma: het Diplom-Vorprüfungszeugnis.

We vergelijken een Diplom-Vorprüfungszeugnis van een Fachhochschule met 1½ tot 2 jaar hbo. Dit hangt af van de duur van de opleiding.

Master van een wo-instelling

Universiteiten (Universitäten) en andere wo-instellingen bieden wo-masteropleidingen aan. Je vindt een opsomming van alle wo-instellingen bij Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen.

 • Duur: 1, 1½ of 2 jaar.
 • Studielast: 60, 90 of 120 ECTS.
 • Inhoud: wetenschappelijke vakken en een scriptie.
 • Toelatingseisen: een bachelor van een wo-instelling. Meestal geeft een bachelor van een Fachhochschule ook toegang tot de masteropleiding.
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
 • Diploma: Master, zoals:
  • Master of Arts
  • Master of Engineering
  • Master of Laws
  • Master of Science
  • Soms zie je de diplomanaam in het Latijn, bijvoorbeeld: Magister Artium in plaats van Master of Arts.

We vergelijken een master van een wo-instelling met een wo-master.

Master van een Fachhochschule

Fachhochschulen bieden hbo-masteropleidingen aan. In het Engels heten deze instellingen universities of applied sciences.

 • Duur: 1, 1½ of 2 jaar.
 • Studielast: 60, 90 of 120 ECTS.
 • Inhoud: beroepsgerichte vakken, vaak een scriptie of een project.
 • Toelatingseisen: een bachelor.
 • Functie van het diploma: werk.
 • Diploma: Master, zoals:
  • Master of Arts
  • Master of Architecture
  • Master of Business Administration
  • Master of Engineering
  • Master of Science.

We vergelijken een master van een Fachhochschule met een hbo-master.

Magister/Diplom van een wo-instelling

Studenten kunnen in plaats van bachelors en masters ook een Magister of een Diplom behalen aan een wo-instelling. Deze diploma’s komen uit de tijd dat er in Duitsland nog geen bachelors en masters bestonden. Inmiddels hebben de meeste opleidingen een bachelor- of masterstructuur. Sommige onderwijsinstellingen verzorgen nog opleidingen voor deze oude (traditionele) diploma’s.

 • Duur: meestal 4 ½ jaar.
 • Inhoud: meestal 2 jaar basisstudie (Grundstudium), 2 jaar verdieping (Hauptstudium) en een half jaar stage en/of voorbereidingstijd voor het eindexamen.
  • Een Magister-opleiding is vaak in de richting geesteswetenschappen (bijvoorbeeld geschiedenis of een taal) of sociale wetenschappen (bijvoorbeeld sociologie of psychologie). Meestal zijn er 1 hoofdvak en 2 bijvakken of er zijn 2 hoofdvakken.
  • Een Diplom-opleiding is vaak in de richting natuurwetenschappen (zoals natuurkunde of scheikunde) of technologie (zoals computertechnologie of civiele techniek). Studenten volgen vakken voor 1 hoofdvak.
 • Toelatingseisen: studenten moeten 1 van de volgende diploma’s hebben:
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
 • Diploma: Magister of Diplom.

We vergelijken een Magister van een wo-instelling met een wo-master.

We vergelijken een Diplom van een wo-instelling met een wo-master.

Zwischenprüfungszeugnis van een wo-instelling

Als studenten de eerste 2 jaar van de Magister- of Diplom-opleiding van een wo-instelling hebben afgerond, krijgen ze een tussentijds diploma: het Zwischenprüfungszeugnis.

We vergelijken een Zwischenprüfungszeugnis van een wo-instelling met 2 jaar wo.

Staatsprüfung van een wo-instelling

De Staatsprüfung is net als de Magister en Diplom een diploma uit de tijd dat er in Duitsland nog geen bachelors en masters waren. Ook dit diploma kunnen studenten nog steeds behalen aan wo-instellingen. Het heet Staatsprüfung omdat studenten bij deze opleidingen examens (Prüfungen) van de deelstaat doen en niet van de Universität of Hochschule zelf.

 • Duur: verschilt per opleiding.
 • Inhoud: deze opleidingen zijn voor diergeneeskunde, farmacie, geneeskunde, rechten, tandheelkunde of voedseltechnologie en er zijn lerarenopleidingen. Vaak bestaat de opleiding uit 2 of 3 delen:
  • 1 of 2 theoretische delen met vakken in de studierichting; en
  • 1 praktisch deel.
 • Toelatingseisen: studenten moeten 1 van de volgende diploma’s hebben:
 • Functie van het diploma: werk of toegang tot een promotietraject (PhD). Voor toegang tot het beroep van de opleiding moeten studenten alle delen van de opleiding hebben afgerond.
 • Diploma: Staatsprüfung. Vaak staat er ‘Erste’, Zweite of Dritte voor.

Het niveau van een Staatsprüfung van een wo-instelling verschilt per opleiding. Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Doktor (PhD)

Studenten krijgen het diploma Doktor als zij promoveren. In Duitsland heet dat Promotion.