Diploma VKS EQF Vergelijkbaar met NLQF EQF
Diploma van Secundair Onderwijs - Beroepssecundair Onderwijs (BSO) 4 4 een havodiploma voor het algemeen vormende deel, een mbo-diploma niveau 3 voor het beroepsgerichte deel 4 + 3 4 + 3
Diploma van Secundair Onderwijs -Kunst Secundair Onderwijs (KSO) 4 4 een vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken 4+ of 4 4
Diploma van Secundair Onderwijs -Technisch Secundair Onderwijs (TSO) 4 4 een vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken 4+ of 4 4
Diploma van Secundair Onderwijs -Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) 4 4 een vwo-diploma 4+ 4
Diploma van Gegradueerde 5 5 een associate degree (hbo) 5 5
Bachelor via een professioneel gerichte bacheloropleiding 6 6 een hbo-bachelor 6 6
Bachelor via een bachelor-na-bacheloropleiding 6 6 een hbo-bachelor 6 6
Bachelor via een academisch gerichte bacheloropleiding 6 6 een wo-bachelor 6 6
Master via een masteropleiding 7 7 een wo-master 7 7
Master via een master-na-masteropleiding 7 7 een wo-master 7 7
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Het EQF-niveau of NLQF-niveau zegt iets over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB vergelijkt buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De vergelijking kan anders zijn wanneer SBB het diploma bekijkt voor toelating tot een mbo-opleiding of voor werk.