Basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de Vlaamstalige regio

Met ingang van september 2020 zijn kinderen vanaf hun 5e jaar leerplichtig in de Vlaamse Gemeenschap. Na een verplicht jaar kleuteronderwijs duurt de basisschool nog 6 jaar.

Het voortgezet onderwijs heet secundair onderwijs of middelbaar onderwijs. Leerlingen sluiten het secundair onderwijs af met het Diploma van Secundair Onderwijs in 1 van 4 mogelijke richtingen, ook wel onderwijsvormen genoemd:

Dit diploma geeft toegang tot elke vorm van hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.

Diploma van Secundair Onderwijs - Beroepssecundair Onderwijs (BSO)

 • Duur: 7 jaar.
 • Inhoud: beroepsgericht, praktisch onderwijs, waarbij het lesrooster soms voor meer dan de helft uit stages en praktijk bestaat. Binnen het BSO zijn er ook verschillende verschillende studierichtingen, zie de website van de Vlaamse overheid.
 • Functie van het diploma: werk. Toegang tot hoger onderwijs is ook mogelijk.
 • Diploma: Diploma van Secundair Onderwijs - Beroepssecundair Onderwijs (BSO).
  Let op: na 6 jaar onderwijs in de richting BSO ontvangen leerlingen een getuigschrift. Pas na afronding van het 7e jaar behalen leerlingen het Diploma van Secundair Onderwijs.

We vergelijken een Diploma van Secundair Onderwijs - Beroepssecundair Onderwijs (BSO) met een havodiploma voor het algemeen vormende deel en een mbo-diploma niveau 3 voor het beroepsgerichte deel.

Diploma van Secundair Onderwijs - Kunst Secundair Onderwijs (KSO)

 • Duur: 6 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken en kunstvakken. De kunstvakken vormen vaak een klein percentage van het totale vakkenpakket. Binnen het KSO zijn er ook verschillende studierichtingen, zie de website van de Vlaamse overheid.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.
 • Diploma: Diploma van Secundair Onderwijs - Kunst Secundair Onderwijs (KSO).

We vergelijken een Diploma van Secundair Onderwijs - Kunst Secundair Onderwijs (KSO) met een vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

Let op: meestal is het aandeel algemeen vormende vakken groot en vergelijken we het diploma in de richting KSO met een vwo-diploma. Bij sommige vakkenpakketten is het aandeel beroepsgerichte vakken groot. Dan vergelijken we het diploma in de richting KSO met een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

Diploma van Secundair Onderwijs - Technisch Secundair Onderwijs (TSO)

 • Duur: 6 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken en praktische vakken (technisch/economisch/administratief). De praktische vakken vormen vaak een klein percentage van het totale vakkenpakket. Binnen het TSO zijn er ook verschillende verschillende studierichtingen, zie de website van de Vlaamse overheid.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.
 • Diploma: Diploma van Secundair Onderwijs - Technisch Secundair Onderwijs (TSO).

We vergelijken een Diploma van Secundair Onderwijs - Technisch Secundair Onderwijs (TSO) met een vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

Let op:

 • Meestal is het aandeel algemeen vormende vakken groot en vergelijken we het diploma in de richting TSO met een vwo-diploma. Bij sommige vakkenpakketten is het aandeel beroepsgerichte vakken groot. Dan vergelijken we het diploma in de richting TSO met een havodiploma met beroepsgerichte vakken.
 • Deze vergelijking kun je alleen gebruiken als je wilt controleren of een diploma toegang kan geven tot het Nederlandse hoger onderwijs. Wil je weten wat het niveau van dit diploma is omdat je op zoek bent naar werk? Neem contact op met IDW. Het diploma kan dan een vergelijking met een mbo-diploma krijgen.

Diploma van Secundair Onderwijs - Algemeen Secundair Onderwijs (ASO)

 • : 6 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken. Binnen het ASO zijn er ook verschillende studierichtingen, zie de website van de Vlaamse overheid.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.
 • Diploma: Diploma van Secundair Onderwijs - Algemeen Secundair Onderwijs (ASO).

We vergelijken een Diploma van Secundair Onderwijs - Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) met een vwo-diploma.