Hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

Het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap bestaat uit:

 • universitair onderwijs; en
 • niet-universitair onderwijs.

Universitair onderwijs

Studenten volgen universitair onderwijs aan universiteiten. Dit zijn vooral wetenschappelijke opleidingen. Ze noemen dat in Vlaanderen 'academisch gericht'. Het universitair onderwijs heeft een bachelor-masterstructuur. Dat betekent dat studenten hun studie aan de universiteit beginnen met een bacheloropleiding.

Niet-universitair onderwijs

Studenten volgen niet-universitair onderwijs aan Vlaamse hogescholen. De hogescholen verzorgen beroepsgerichte opleidingen. Ze gebruiken daarvoor de term 'professioneel gericht'.

Diploma van Gegradueerde

Studenten kunnen via een graduaatsopleiding een Diploma van Gegradueerde behalen. Hogescholen bieden deze opleidingen aan. Ook voor verpleegkunde kunnen studenten een Diploma van Gegradueerde behalen. Alleen heet die opleiding HBO5 – Verpleegkunde en verzorgen scholen voor het secundair onderwijs deze opleiding.

 • : 2-2½ jaar, verpleegkunde duurt 3 jaar.
 • : 120 ECTS.
 • Inhoud: dagonderwijs of avondtraject, met de nadruk op de praktijk.
 • Toelatingseisen: een Diploma van Secundair Onderwijs of een ander gelijkgesteld diploma, zie de informatie op de website Onderwijskiezer.
 • Functie van het diploma: werk en soms toegang tot een professioneel gerichte bacheloropleiding (met vrijstellingen).
 • Diploma: Diploma van Gegradueerde.

We vergelijken een Diploma van Gegradueerde met een associate degree.

Bachelor via een professioneel gerichte bacheloropleiding

Hogescholen verzorgen professioneel gerichte bacheloropleidingen. Deze opleidingen leiden studenten op voor een bepaald beroep.

 • Duur: 3 jaar (minimaal 180 ECTS) of 4 jaar (240 ECTS) voor verpleegkunde.
 • Inhoud: onderwijs met de nadruk op de praktijk, het ontwikkelen van vaardigheden en stage lopen.
 • Toelatingseisen: het Diploma van Secundair Onderwijs en extra eisen (artistieke toelatingsproeven) voor toelating tot het hoger kunstonderwijs. Meer informatie over toelatingsvoorwaarden staat op de website van de Vlaamse overheid.
 • Functie van het diploma: werk.
 • Diploma: Bachelor.

We vergelijken een Bachelor behaald via een professioneel gerichte bacheloropleiding met een hbo-bachelor.

Bachelor via een bachelor-na-bacheloropleiding

Als studenten zich na een professioneel gerichte bacheloropleiding verder willen verdiepen in hun vakgebied, dan kunnen ze een bachelor-na-bacheloropleiding doen bij een hogeschool. Aan het einde van de opleiding krijgen ze wederom een Bachelor, dus een diploma van hetzelfde niveau als hun vooropleiding.

 • Duur: 1 jaar
 • Studielast: minimaal 60 ECTS.
 • Inhoud: beroepsgerichte vakken en stages.
 • Toelatingseis: een bachelor behaald via een professioneel gerichte bacheloropleiding en specifieke toelatingsvoorwaarden.
 • Functie van het diploma: verdere verdieping in het vakgebied van een eerder behaalde Bachelor.
 • Diploma: Bachelor.

We vergelijken een Bachelor behaald via een bachelor-na-bacheloropleiding met een hbo-bachelor.

Bachelor via een academisch gerichte bacheloropleiding

Universiteiten verzorgen academisch gerichte bacheloropleidingen. Dit zijn wetenschappelijke opleidingen.

 • Duur: 3 jaar.
 • Studielast: minimaal 180 ECTS.
 • Inhoud: wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, soms een stage van enkele maanden, afhankelijk van de studierichting.
 • Toelatingseisen: het Diploma van Secundair Onderwijs en eventueel een toelatingsexamen of een voorbereidingsprogramma (voor studenten die geen diploma hebben dat rechtstreeks toelating biedt). Meer informatie over toelatingsvoorwaarden staat op de website van de Vlaamse overheid.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen.
 • Diploma: Bachelor.

We vergelijken een Bachelor behaald na een academisch gerichte bacheloropleiding met een wo-bachelor.

Master via een masteropleiding

Masteropleidingen zijn meestal wetenschappelijke opleidingen.

We vergelijken een Master behaald via een masteropleiding met een wo-master.

Master via een master-na-masteropleiding

Als studenten zich na hun masteropleiding verder willen verdiepen in hun vakgebied, dan kunnen ze een master-na-masteropleiding doen bij een universiteit. Aan het einde van de opleiding krijgen ze wederom een Master, dus een diploma van hetzelfde niveau als hun vooropleiding.

 • Duur: 1 of 2 jaar (60 of 120 ECTS).
 • Inhoud: onderzoek en een afsluitende scriptie (minimaal 15 tot 30 ECTS), soms een stage van enkele maanden (afhankelijk van de studierichting).
 • Toelatingseisen: een relevante Master.
 • Functie van het diploma: verdere specialisatie in het vakgebied van een eerder behaalde Master.
 • Diploma: Master.

We vergelijken een Master behaald via een master-na-masteropleiding met een wo-master.

Uitzondering: vergelijking met een hbo-master

Zoals net vermeld vergelijken we een master in de Vlaamse Gemeenschap met een Nederlandse wo-master. Maar de inhoud van sommige Vlaamse masteropleidingen komt meer overeen met Nederlandse hbo-masteropleidingen, bijvoorbeeld op het gebied van beeldende kunst of muziek. In die gevallen vergelijken we het masterdiploma met een hbo-master.

Doctor/PhD

 • Duur: 4 jaar.
 • Inhoud: onderzoek en een openbare verdediging van een proefschrift.
 • Toelatingseisen: een Master en eventueel extra eisen.
 • Diploma: Doctor met als afkorting ‘dr’ of Doctor of Philosophy met als afkorting ‘PhD’.