Diploma CFC EQF Vergelijkbaar met NLQF EQF
Certificat d’enseignement secondaire supérieur - enseignement professionnel 4 4 een havodiploma voor het algemeen vormende deel, een mbo-diploma niveau 3 voor het beroepsgerichte deel 4 4
Certificat d’enseignement secondaire supérieur - enseignement artistique 4 4 een vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken 4+ of 4 4
Certificat d’enseignement secondaire supérieur - enseignement technique 4 4 een vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken 4+ of 4 4
Certificat d’enseignement secondaire supérieur - enseignement général 4 4 een vwo-diploma 4+ 4
Grade de Bachelier (professionnalisant/de type court) 6 6 een hbo-bachelor 6 6
Bachelier de spécialisation 6 6 een hbo-bachelor 6 6
Grade de Bachelier (de transition/de type long) 6 6 een wo-bachelor 6 6
Grade de Master 7 7 een wo-master 7 7
Master de spécialisation 7 7 een wo-master 7 7
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Het EQF-niveau of NLQF-niveau zegt iets over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB vergelijkt buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De vergelijking kan anders zijn wanneer SBB het diploma bekijkt voor toelating tot een mbo-opleiding of voor werk.