Basis- en voortgezet onderwijs in de Franse Gemeenschap

Met ingang van september 2020 zijn kinderen vanaf hun 5e jaar leerplichtig in de Franse Gemeenschap. Na een verplicht jaar kleuteronderwijs duurt de basisschool nog 6 jaar.

Het voortgezet onderwijs (enseignement secondaire) duurt 6 jaar. De uitzondering is het beroepsgericht voortgezet onderwijs, dat 7 jaar duurt. Leerlingen sluiten het voortgezet onderwijs af met het Certificat d’enseignement secondaire supérieur in 1 van 4 mogelijke richtingen, de zogenaamde enseignements:

Dit diploma biedt toegang tot elke vorm van hoger onderwijs in de Franse Gemeenschap. Toegang tot hoger onderwijs is ook mogelijk via een apart staatsexamen voor een Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.

Certificat d'enseignement secondaire supérieur - enseignement professionel

 • Duur: 7 jaar.
 • Inhoud: beroepsgerichte, praktische onderwijsvorm die soms voor meer dan de helft uit stages en praktijk bestaat.
 • Functie van het diploma: werk. Toegang tot hoger onderwijs is ook mogelijk.
 • Diploma: Certificat d’enseignement secondaire supérieur -enseignement professionel.

We vergelijken een Certificat d’enseignement secondaire supérieur - enseignement professionel met een havodiploma voor het algemeen vormende deel en een mbo-diploma niveau 3 voor het beroepsgerichte deel.

Certificat d'enseignement secondaire supérieur - enseignement artistique

 • Duur: 6 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken en kunstvakken (enseignement artistique). De kunstvakken vormen vaak een klein percentage van het totale vakkenpakket.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Certificat d’enseignement secondaire supérieur - enseignement artistique.

We vergelijken een Certificat d’enseignement secondaire supérieur - enseignement artistique met een vwo-diploma, soms met een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

Let op: meestal is het aandeel algemeen vormende vakken groot en vergelijken we het diploma in de richting enseignement artistique met een vwo-diploma. Bij sommige vakkenpakketten is het aandeel beroepsgerichte vakken groot. Dan vergelijken we het diploma in de richting enseignement artistique met een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

Certificat d'enseignement secondaire supérieur - enseignement technique

 • Duur: 6 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken en praktische vakken (technisch/economisch/administratief, enseignement technique). De praktische vakken vormen vaak een klein percentage van het totale vakkenpakket.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Certificat d’enseignement secondaire supérieur - enseignement technique.

We vergelijken een Certificat d’enseignement secondaire supérieur - enseignement technique met een vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

Let op: meestal is het aandeel algemeen vormende vakken groot en vergelijken we het diploma in de richting enseignement technique met een vwo-diploma. Bij sommige vakkenpakketten is het aandeel beroepsgerichte vakken groot. Dan vergelijken we het diploma in de richting enseignement technique met een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

Certificat d'enseignement secondaire supérieur - enseignement général

 • : 6 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Certificat d’enseignement secondaire supérieur - enseignement général.

We vergelijken een Certificat d’enseignement secondaire supérieur - enseignement général met een vwo-diploma.

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur

Leerlingen hebben met het Certificat d’enseignement secondaire supérieur toegang tot elke vorm van hoger onderwijs in de Franse Gemeenschap van België. Maar toegang tot het hoger onderwijs is ook mogelijk via een apart staatsexamen dat kandidaten afleggen voor een staatscommissie van de Franse Gemeenschap (jury de la Communauté française). Als studenten slagen voor dit examen, behalen ze het Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.