Arubaanse onderwijsinstellingen en opleidingen

We controleren de om zeker te weten dat de kwaliteit voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs | scholen

Er zijn 2 soorten scholen voor voortgezet onderwijs op Aruba:

  • openbare scholen; en
  • privéscholen.

Openbare scholen

Openbare scholen verzorgen het voortgezet onderwijs (EPB, MAVO, HAVO en VWO) op Aruba:

Privéscholen

Er zijn 2 privéscholen op Aruba:

  • De Schakel Aruba;
  • International School of Aruba (ISA).

De Schakel verzorgt onderwijs voor een Nederlands middelbareschooldiploma en ISA verzorgt onderwijs voor het behalen van een Amerikaans high school diploma.

Erkenning van scholen controleren

Op de website van de Directie Onderwijs Aruba kun je controleren of een school erkend is voor EPB, MAVO, HAVO of VWO:

  • Ga naar: Scolnan na Aruba (scholen van Aruba).
  • Een overzicht van EPB-scholen vind je door te klikken op ‘Scol pa Educacion Profesional Basico (EPB) y Intermedio (EPI)’ en daarna op ‘EPB’.
  • Een overzicht van MAVO-scholen vind je door te klikken op ‘Scol pa MAVO’.
  • Een overzicht van scholen voor HAVO en VWO vind je door te klikken op ‘Scol pa HAVO-VWO’.

Let op: de 2 privéscholen staan niet in deze overzichten, omdat deze scholen onderwijs voor een Nederlands diploma of een Amerikaans high school diploma verzorgen.

Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

Er zijn 2 hogeronderwijsinstellingen op Aruba:

Let op: er zijn ook privé-hogeronderwijsinstellingen op Aruba. Op de website van de Directie Onderwijs Aruba vind je meer informatie over de hogeronderwijsinstellingen op Aruba.

Erkenning van hogeronderwijsinstellingen controleren

Alleen de UA en IPA zijn officieel erkend op Aruba. Alleen deze onderwijsinstellingen krijgen subsidie krijgen van de overheid.

Let op: privé-hogeronderwijsinstellingen zijn dus niet erkend op Aruba. Staat op de website van een privé-instelling dat deze erkend is in een ander land? Controleer dan of de instelling aan de eisen van dat land voldoet. Bijvoorbeeld voor de Verenigde Staten zijn er eisen voor instellingen én opleidingen, zie:

Hoger onderwijs | opleidingen

Op onze webpagina over het Arubaanse hoger onderwijs beschrijven we de verschillende opleidingen die de UA en IPA verzorgen. Opleidingen van privé-instellingen beschrijven we niet, omdat deze instellingen niet erkend zijn op Aruba (en de opleidingen dus ook niet).

Kwaliteit van hogeronderwijsopleidingen controleren

Aruba heeft geen organisatie voor . De UA en IPA kunnen de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) vragen een advies op te stellen over de kwaliteit van hun opleidingen. Let op: dit is alleen een advies van de NVAO, het is geen accreditatie.

Meer informatie over deze adviezen vind je op de website van de NVAO: