Basis- en voortgezet onderwijs op Aruba

Op Aruba moeten kinderen van 4 tot 16 jaar verplicht naar school. Kinderen starten met 2 jaar kleuteronderwijs. Daarna volgt het basisonderwijs.

Basisonderwijs

Het basisonderwijs is voor leerlingen van 6 tot 12 jaar.

 • : 6 jaar.
 • Inhoud:
  • verplichte vakken, zoals geschiedenis, Nederlands, Papiaments en rekenen;
  • niet-verplichte vakken, bijvoorbeeld Engels en Spaans.

Op de website van de Arubaanse overheid vind je meer informatie over het basisonderwijs.

Voortgezet onderwijs

Er zijn 2 soorten voortgezet onderwijs op Aruba:

Diploma Educacion Profesional Basico (EPB)

Leerlingen sluiten het Lager Beroepsonderwijs (Educacion Profesional Basico, EPB) af met een Diploma Educacion Progesional Basico.

 • : 4 jaar.
 • Inhoud: het 1e jaar (startjaar) bestaat uit algemeen vormende vakken. In het 2e, 3e en 4e jaar (beroepscyclus) volgen leerlingen vakken voor een beroep op het gebied van economie, service of techniek. Ze volgen de beroepscyclus op een van de volgende niveaus:
  • doorstroomniveau;
  • uitstroomniveau;
  • niveau arbeidsmarkt.
 • Taal: De opleidingen op doorstroom- en uitstroomniveau zijn in het Nederlands, niveau arbeidsmarkt is in het Papiaments.
 • Toelatingseisen: leerlingen moeten het basisonderwijs hebben afgerond.
 • Functie van het diploma:
  • Doorstroomniveau: toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs (EPI) en tot bepaalde opleidingen van de brandweer, douane en politie;
  • Uitstroomniveau: werk en soms toegang tot opleidingen op doorstroomniveau;
  • Niveau arbeidsmarkt: werk.
 • Diploma: Diploma Educacion Profesional Basico. Op het diploma staat ook het niveau van de opleiding.

Wij vergelijken een Diploma Educacion Profesional Basico op doorstroomniveau met een vmbo-diploma, kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader).

Wil je meer weten over een Diploma Educacion Profesional Basico op uitstroomniveau of niveau arbeidsmarkt? Neem contact op met SBB.

Diploma Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (MAVO)

Leerlingen sluiten de MAVO af met examens voor een Diploma Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs.

 • Duur: 4 jaar:
  • 2 jaar onderbouw: de Ciclo Basico MAVO.
  • 2 jaar bovenbouw: de Ciclo Avansa MAVO.
 • Inhoud: leerlingen volgen de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur, culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding. Vanaf de bovenbouw kiezen ze een profiel met verplichte vakken (profieldeel) en keuzevakken (keuzedeel). Ze kunnen kiezen uit deze profielen:
  • Humaniora (HU);
  • Mens en Maatschappijwetenschappen (MM);
  • Natuurwetenschappen (NW).
 • Examens: de schoolexamens zijn in mei.
 • Toelatingseisen: leerlingen moeten het basisonderwijs hebben afgerond.
 • Functie van het diploma: toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: Diploma Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs.

Wij vergelijken een Arubaans Diploma Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs met een vmbo-diploma theoretische leerweg (vmbo-t).

Diploma Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO)

Leerlingen sluiten de HAVO af met examens voor een Diploma Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs.

 • Duur: 5 jaar:
  • 2 jaar onderbouw: de Ciclo Basico HAVO/VWO.
  • 3 jaar bovenbouw: de Ciclo Avansa HAVO.
 • Inhoud: leerlingen volgen de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur, culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding, individu en samenleving/maatschappijleer. Vanaf de bovenbouw kiezen ze een profiel met verplichte vakken (profieldeel) en keuzevakken (keuzedeel). Ze kunnen kiezen uit deze profielen:
  • Humaniora (HU);
  • Mens en Maatschappijwetenschappen (MM);
  • Natuurwetenschappen (NW).
 • Examens: de schoolexamens zijn in mei.
 • Toelatingseisen: leerlingen moeten het basisonderwijs hebben afgerond. Leerlingen kunnen in HAVO-4 instromen na het afronden van de MAVO.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger beroepsonderwijs.
 • Diploma: Diploma Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs.

Wij vergelijken een Arubaans Diploma Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs met een havodiploma.

Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)

Leerlingen sluiten het VWO af met een Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs.

 • Duur: 6 jaar:
  • 2 jaar onderbouw: de Ciclo Basico HAVO/VWO.
  • 4 jaar bovenbouw: de Ciclo Avansa VWO.
 • Inhoud: leerlingen volgen de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur, een extra taal (sinds 2017-2018), culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding, individu en samenleving/maatschappijleer. Vanaf de bovenbouw kiezen ze een profiel met verplichte vakken (profieldeel) en keuzevakken (keuzedeel). Ze kunnen kiezen uit deze profielen:
  • Humaniora (HU);
  • Mens en Maatschappijwetenschappen (MM);
  • Natuurwetenschappen (NW).
 • Examens: de schoolexamens zijn in mei.
 • Toelatingseisen: leerlingen moeten het basisonderwijs hebben afgerond. Leerlingen kunnen instromen in VWO-5 na het afronden van de HAVO.
 • Functie van het diploma: toegang tot het wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs.
 • Diploma: Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs.

Wij vergelijken een Arubaans Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs met een vwo-diploma.