Nederlandse onderwijsinstellingen en opleidingen

Hieronder leggen we uit welke soorten Nederlandse onderwijsinstellingen en opleidingen er zijn. En hoe je controleert of deze erkend en/of geaccrediteerd zijn. Je controleert de en/of om zeker te weten dat de kwaliteit voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs | scholen

Er zijn verschillende soorten scholen voor voortgezet onderwijs (middelbare scholen). Op de website van de Rijksoverheid vind je een uitleg over de verschillende soorten middelbare scholen.

Op de website Scholenopdekaart vind je een overzicht van middelbare scholen.

Voortgezet onderwijs | diploma's

Het voortgezet onderwijs is verdeeld in 3 basisrichtingen met elk een eigen diploma:

 • voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) met aan het einde nationale examens voor een vmbo-diploma;
 • hoger algemeen vormend onderwijs (havo) met aan het einde nationale examens voor een havodiploma;
 • voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) met aan het einde nationale examens voor een vwo-diploma.

Middelbaar beroepsonderwijs | scholen

Er zijn verschillende scholen die middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aanbieden. Op de website KiesMBO vind je een uitleg over de verschillende soorten mbo-scholen.

Op de website KiesMBO vind je een overzicht van alle mbo-scholen.

Middelbaar beroepsonderwijs | opleidingen

Opleidingen in het mbo zijn er op 4 niveaus. We geven een korte uitleg over deze niveaus op onze webpagina over het middelbaar beroepsonderwijs.

Op de website KiesMBO vind je een zoekfunctie voor mbo-opleidingen. Sommige mbo-scholen verzorgen ook tweetalige mbo-opleidingen.

Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

Er zijn in Nederland verschillende soorten hogeronderwijsinstellingen:

 • universiteiten voor wetenschappelijk onderwijs (wo);
 • hogescholen voor hoger beroepsonderwijs (hbo).

Universiteiten

De meeste universiteiten (research universities) bieden wetenschappelijk onderwijs aan in verschillende studierichtingen. Er zijn ook gespecialiseerde universiteiten: 1 universiteit is gespecialiseerd op het gebied van landbouw en milieu, en 3 universiteiten bieden vooral technische opleidingen aan. Sommige opleidingen worden aangeboden door University Colleges of Institutes for International Education (IE institutes):

 • University Colleges zijn meestal onderdeel van een universiteit en bieden Engelstalig, wetenschappelijk onderwijs aan. Het gaat vooral om bacheloropleidingen. Op de website Study in Holland vind je meer informatie over University Colleges (in het Engels).
 • Er zijn verschillende IE Institutes in Nederland. De meeste IE Institutes zijn onderdeel van een Nederlandse universiteit. Ze verzorgen een brede reeks opleidingen in specifieke vakgebieden, die studenten meestal afronden met een master of PhD. Op de website Study in Holland vind je meer informatie over de IE Institutes (in het Engels).

Hogescholen

Hogescholen (universities of applied sciences) bieden hoger beroepsonderwijs (hbo) aan. Sommige hogescholen bieden opleidingen van verschillende sectoren aan, andere hebben zich gespecialiseerd in 1 sector.

Erkenning van hogeronderwijsinstellingen controleren

Op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) staat een database van alle erkende hogeronderwijsinstellingen (in Nederland en Vlaanderen).

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen op verschillende manieren gefinancierd worden: , of .

Hoger onderwijs | opleidingen

Studenten kunnen in het hoger onderwijs beroepsgerichte opleidingen volgen (in het hbo) of wetenschappelijke opleidingen (in het wo). Op onze webpagina over het Nederlandse hoger onderwijs vind je meer uitleg over het hbo en wo en over de diploma's die studenten kunnen behalen.

Accreditatie van hogeronderwijsopleidingen controleren

Hogeronderwijsopleidingen worden in Nederland geaccrediteerd door de NVAO. Je kunt op 2 manieren controleren of een opleiding geaccrediteerd is:

Let op:

 • Wanneer een bachelor- of masteropleiding niet in RIO of in de NVAO-databank staat, is de kwaliteit niet gewaarborgd door de NVAO. Eventueel is de opleiding wel door een buitenlandse accreditatie-organisatie geaccrediteerd.
 • Hogeronderwijsinstellingen zijn niet verplicht hun opleidingen te laten accrediteren. Maar alleen geaccrediteerde opleidingen kunnen recht op studiefinanciering geven en leiden tot een erkende graad.

Hoger onderwijs | Gedragscode Internationale Student

Nederland heeft sinds 2006 een instrument om de kwaliteit van de internationalisering van het Nederlandse hoger onderwijs te waarborgen: de Gedragscode Internationale Student (Code of Conduct). Een instelling die de gedragscode ondertekent, verplicht zich te houden aan de vastgestelde regels (‘good practice’) voor buitenlandse studenten. Dit geldt voor:

 • de werving en toelating;
 • de informatievoorziening;
 • het onderwijsaanbod.

Een landelijke commissie houdt toezicht op naleving van de eisen van de gedragscode en onderhoudt een overzicht van instellingen die de Gedragscode Internationale Student hebben ondertekend.