Hoger onderwijs op Aruba

Op Aruba is het hoger onderwijs verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo), net zoals in Nederland. Maar er zijn ook belangrijke verschillen met het Nederlandse hoger onderwijs:

 • Er is 1 universiteit op Aruba: de Universiteit van Aruba (UA). De UA verzorgt hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).
 • Er is nog 1 andere Arubaanse hogeronderwijsinstelling, het Instituto Pedagogico Arubano (IPA). Deze instelling verzorgt lerarenopleidingen.

Zie Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen voor meer informatie over de Arubaanse hogeronderwijsinstellingen.

Hieronder beschrijven we diploma’s van de UA en het IPA.

Diploma Opleiding tot Volledig Bevoegd Leerkracht

Studenten krijgen een Diploma Opleiding tot Volledig Bevoegd Leerkracht als ze deze hbo-opleiding aan het IPA afronden.

We vergelijken een Diploma Opleiding tot Volledig Bevoegd Leerkracht met een hbo-bachelor.

Akte van Bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in Nederlands

Studenten krijgen een Akte van Bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in Nederlands als zij de opleiding leraar Nederlands als Vreemde Taal afronden aan het IPA.

We vergelijken een Akte van Bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in Nederlands met een hbo-bachelor.

Bachelor of Arts in Social Work and Development

Studenten krijgen een Bachelor of Arts in Social Work and Development als ze deze beroepsgerichte bacheloropleiding aan de Universiteit van Aruba (UA) afronden. Studenten kunnen de opleiding in het Nederlands of Engels volgen.

We vergelijken een Bachelor of Arts in Social Work and Development met een hbo-bachelor.

Bachelor of Science in Hospitality and Tourism Management

Studenten krijgen een Bachelor of Science in Hospitality and Tourism Management als ze deze beroepsgerichte bacheloropleiding aan de Universiteit van Aruba (UA) afronden. De opleiding is in het Engels.

We vergelijken een Bachelor of Science in Hospitality and Tourism Management met een hbo-bachelor.

Bachelor of Commerce

Studenten krijgen een Bachelor of Commerce als ze deze beroepsgerichte bacheloropleiding aan de Universiteit van Aruba (UA) afronden. Studenten kunnen de opleiding in het Nederlands of Engels volgen.

We vergelijken een Bachelor of Commerce met een hbo-bachelor.

Bachelor of Economics

Studenten krijgen een Bachelor of Economics als ze deze beroepsgerichte bacheloropleiding aan de Universiteit van Aruba (UA) afronden. Studenten kunnen de opleiding in het Nederlands of Engels volgen.

We vergelijken een Bachelor of Economics met een hbo-bachelor.

Bachelor of Arts in Organization, Governance and Management

Studenten krijgen een Bachelor of Arts in Organization, Governance and Management als ze deze wetenschappelijke bacheloropleiding aan de Universiteit van Aruba (UA) afronden. Studenten kunnen de opleiding in het Nederlands of Engels volgen.

We vergelijken een Bachelor of Arts in Organization, Governance and Management met een wo-bachelor.

Bachelor of Science in Sustainable Engineering

Studenten krijgen een Bachelor of Science in Sustainable Engineering als ze deze wetenschappelijke bacheloropleiding aan de Universiteit van Aruba (UA) afronden. Studenten kunnen de opleiding in het Nederlands of Engels volgen.

 • Duur: 3 jaar.
 • Studielast: 180 ECTS.
 • Inhoud: wetenschappelijk onderwijs. De opleiding bestaat uit algemeen vormende vakken, hoofdvakken, specialisatievakken, keuzevakken/minor, een stage en/of scriptie.
 • Toelatingseisen: een van de volgende diploma’s: een Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs.
 • Functie van het diploma: werk en toegang tot masteropleidingen.
 • Diploma: Bachelor of Science in Sustainable Engineering.

We vergelijken een Bachelor of Science in Sustainable Engineering met een wo-bachelor.

Bachelor of Laws (LLB)

Studenten krijgen een Bachelor of Laws (LLB) als ze deze wetenschappelijke bacheloropleiding aan de Universiteit van Aruba (UA) afronden. Studenten kunnen de opleiding in het Nederlands of Engels volgen.

 • Duur: 3 jaar.
 • Studielast: 180 ECTS.
 • Inhoud: wetenschappelijk onderwijs. De opleiding bestaat uit algemeen vormende vakken, hoofdvakken, specialisatievakken, keuzevakken/minor, een stage en/of scriptie.
 • Toelatingseisen: een Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs.
 • Functie van het diploma: werk en toegang tot masteropleidingen.
 • Diploma: Bachelor of Laws (LLB).

We vergelijken een Bachelor of Laws (LLB) met een wo-bachelor.

Master of Business Administration (MBA)

Studenten krijgen een Master of Business Administration (MBA) als ze deze beroepsgerichte masteropleiding aan de Universiteit van Aruba (UA) afronden. De opleiding is in het Engels.

 • Duur: 2 jaar (deeltijd).
 • Studielast: 45 US credits (75 ECTS).
 • Inhoud: hoger beroepsonderwijs. In het 1e jaar volgen studenten vaste vakken en keuzevakken. In het 2e jaar presenteren ze een onderzoeksvoorstel of businessplan, dat ze daarna uitwerken en uitvoeren.
 • Toelatingseisen: een bachelor en werkervaring.
 • Functie van het diploma: werk.
 • Diploma: Master of Business Administration (MBA).

Wij vergelijken een Master of Business Administration (MBA) met een hbo-master.

Master of Laws (LLM)

Studenten krijgen een Master of Laws (LLM) als ze deze wetenschappelijke bacheloropleiding aan de Universiteit van Aruba (UA) afronden. De opleiding is in het Nederlands.

 • Duur: 1 jaar.
 • Studielast: 60 ECTS.
 • Inhoud: wetenschappelijk onderwijs. Studenten volgen vakken en keuzevakken. Ze maken een onderzoeksopdracht of ze lopen stage. Tot slot schrijven studenten een scriptie.
 • Toelatingseisen: een Bachelor of Laws (LLB).
 • Functie van het diploma: werk.
 • Diploma: Master of Laws (LLM).

Wij vergelijken een Master of Laws (LLM) met een wo-master.