Diploma Vergelijkbaar met
Técnico met een profiel van de educación secundaria modalidad técnico profesional een mbo-diploma niveau 4
Técnico met een profiel van de educación secundaria modalidad artística een havodiploma met beroepsgerichte vakken
Bachiller van de richting educación secundaria modalidad artística (profiel: secundaria orientada) meestal een havodiploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken
Bachiller van de richting educación secundaria modalidad artística (profiel: especializada) een havodiploma met beroepsgerichte vakken
Técnico van de richting educación secundaria modalidad artística (profiel: artístico-técnica) een havodiploma met beroepsgerichte vakken
Bachiller met een profiel van de educación secundaria orientada meestal een havodiploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken
Licenciada/o meestal een hbo-bachelor of wo-bachelor
Magister een hbo-master of wo-master
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan anders zijn wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.