Basis- en voortgezet onderwijs in Argentinië

Het basisonderwijs heet in Argentinië educación primaria en duurt 6 of 7 jaar. Dit hangt af van de provincie. Leerlingen starten met basisonderwijs als ze 6 jaar zijn.

Het voortgezet onderwijs heet educación secundaria. Het duurt 5 jaar (bij provincies waar het basisonderwijs 7 jaar duurt) of 6 jaar (bij provincies waar het basisonderwijs 6 jaar duurt).

Richtingen in het voortgezet onderwijs

Er bestaan verschillende richtingen in het voortgezet onderwijs:

Leerplicht

De leerplicht gaat in vanaf 4 jaar, dus vanaf de laatste 2 jaar voorschools onderwijs (educación inicial), en geldt tot en met het voortgezet onderwijs.

Bachiller - educación secundaria orientada

Als leerlingen de algemeen vormende richting van het voortgezet onderwijs (educación secundaria orientada) succesvol afronden, krijgen ze een Bachiller.

 • : 5 of 6 jaar.
 • Inhoud: de eerste 2 of 3 jaar (ciclo básico) volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Dit zijn vooral algemeen vormende vakken. Vanaf het 3e of 4e jaar (ciclo orientado) kiezen ze een profiel (especialidad of orientación) en daar volgen ze vakken voor. Ze kunnen kiezen uit verschillende profielen, zoals agro y ambiente (landbouw en milieu) of ciencias naturales (natuurwetenschappen). De meeste profielen zijn algemeen vormend, sommige profielen hebben ook beroepsgerichte vakken.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs en werk.
 • Diploma: een van de volgende diploma’s:
  • Bachiller en agro y ambiente;
  • Bachiller en ciencias naturales;
  • Bachiller en ciencias sociales (y humanidades);
  • Bachiller en comunicacion;
  • Bachiller en economía y administración;
  • Bachiller en educación;
  • Bachiller en educación física;
  • Bachiller en informática;
  • Bachiller en lenguas;
  • Bachiller en turismo.
   Let op: in plaats van ‘en’ staat er soms ‘con orientación’ of ‘especialidad’.

We vergelijken een Bachiller met een profiel van de educación secundaria orientada meestal met een havodiploma, soms met een havodiploma met beroepsgerichte vakken. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Bachiller/Técnico - educación secundaria modalidad artística

Als leerlingen de kunstrichting van het voortgezet onderwijs (educación secundaria artística) succesvol afronden, krijgen ze een Bachiller of een Técnico. Binnen de kunstrichting kunnen leerlingen kiezen uit verschillende profielen en bijbehorende specialisaties. Die bepalen welk diploma leerlingen uiteindelijk kan behalen.

 • Duur: meestal 5 of 6 jaar.
 • Inhoud: de eerste 2 of 3 jaar (ciclo básico) volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Dit zijn vooral algemeen vormende vakken. Vanaf het 3e of 4e jaar (ciclo orientado) kiezen ze een profiel en een bijbehorende specialisatie. Ze volgen daar vakken voor. Ze kunnen kiezen uit deze profielen:
  • secundaria orientada: leerlingen volgen algemeen vormende vakken en een aantal (beroepsgerichte) kunstvakken van hun profiel. Ze behalen aan het einde een Bachiller en arte + het gekozen profiel.
  • especializada: bij deze richting volgen leerlingen iets meer (beroepsgerichte) kunstvakken dan bij het profiel secundaria orientada. Ze behalen aan het einde een Bachiller en + het gekozen profiel (especialidad) in de kunst:
  • artístico-técnica: bij deze richting volgen leerlingen iets meer (beroepsgerichte) kunstvakken dan bij het profiel secundaria orientada. Ze behalen aan het einde een Técnico in een kunstrprofiel of - beroep.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs en werk.
 • Diploma: dit hangt af van het profiel en bijbehorende specialisatie.
 • Dit zijn de diploma’s van het profiel secundaria orientada:
  • Bachiller en arte artes visualesa;
  • Bachiller en arte audiovisuales;
  • Bachiller en arte danza;
  • Bachiller en arte diseño;
  • Bachiller en arte multimedia;
  • Bachiller en arte música;
  • Bachiller en arte teatro.
   Dit zijn de diploma’s van het profiel especializada:
  • Bachiller en artes visuales especialidad en céramica/escultura/grabado/pintura;
  • Bachiller en danza especialidad en clásica/contemporánea/expresión corporal/folklórica;
  • Bachiller en música especialidad en canto/instrumento;
  • Bachiller en teatro especialidad en teatro popular y comunitario.
   Dit zijn de diploma’s van het profiel artístico-técnica:
  • Técnico en + profiel, zoals Técnico en cerámica; of
  • Técnico + beroep in de kunstsector, zoals Técnico Escenógrafo.
   Let op: in plaats van ‘en’ staat er soms ‘con orientación’ of ‘especialidad’.

We vergelijken een Bachiller van de richting educación secundaria modalidad artística (profiel: secundaria orientada) meestal met een havodiploma, soms met een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

We vergelijken een Bachiller van de richting educación secundaria modalidad artística (profiel: especializada) met een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

We vergelijken een Técnico van de richting educación secundaria modalidad artística (profiel: artístico-técnica) met een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

Técnico – educación secundaria modalidad técnico profesional

Als leerlingen de beroepsvormende richting van het voortgezet onderwijs (educación secundaria modalidad técnico profesional) succesvol afronden, krijgen ze een Técnico.

 • Duur: 6 of 7 jaar.
 • Inhoud: tijdens de eerste 2 of 3 jaar (ciclo básico) volgen de leerlingen vooral algemeen vormende vakken. Vanaf het 3e of 4e jaar (ciclo orientado) kiezen ze een profiel (modalidad of sector) en een specialisatie binnen die richting (especialidad of subsector). Daar volgen ze vakken voor. Dit zijn vooral beroepsgerichte vakken, meestal op het gebied van techniek. Op de Spaanstalige website van het Ministerio de Educación y Deportes staan alle profielen (onder ‘Sector’) en specialisaties (onder ‘Subsector’).
 • Toelatingseisen: studenten moeten het basisonderwijs hebben afgerond.
 • Functie van het diploma: werk of toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Técnico of Técnico en + het profiel.

We vergelijken een Técnico met een profiel van de richting educación secundaria modalidad técnico profesional met een mbo-diploma niveau 4.

Let op: deze vergelijking kun je alleen gebruiken als je wilt controleren of een diploma toegang kan geven tot het Nederlandse hoger onderwijs. Wil je weten wat het niveau van dit diploma is omdat je op zoek bent naar werk? Neem contact op met IDW. Het diploma kan dan een vergelijking met een ander mbo-niveau krijgen.