Hoger onderwijs in Argentinië

In Argentinië is het hoger onderwijs niet verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo), zoals in Nederland. Argentijnse hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. Dit betekent dat we vaak per diploma bekijken of het hbo of wo is. We beschrijven hieronder de diploma’s die we vaak zien.

Licenciada/o

In Argentinië behalen studenten na een bacheloropleiding (licenciatura) meestal een licenciada/o. Soms krijgen ze een ander diploma, bijvoorbeeld een Título de Ingeniera/o (na een technische opleiding) of een Título de abogada/o (na de opleiding rechtsgeleerdheid).

We vergelijken een Licenciada/o meestal met een hbo-bachelor of wo-bachelor, soms met 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud en het doel van de opleiding.

Tussentijdse diploma’s (títulos de intermedios)

Als studenten een deel van een bacheloropleiding (licenciatura) afronden, krijgen ze soms een tussentijds diploma (títulos de intermedios). Deze diploma’s kunnen verschillend heten, zoals:

 • Analista universtitario;
 • Técnico superior; of
 • Técnico superior universitario.

Het niveau van tussentijdse diploma’s verschilt per opleiding. Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Especialista

Studenten kunnen na een bacheloropleiding (licenciatura) beginnen met een opleiding voor een Especialista. Especialista-opleidingen heten cursos de especialidad of cursos de especialización.

 • Duur: minimaal 360 uur.
 • Inhoud: verdieping in de studierichting van de licenciada/o. Studenten volgen praktijkvakken (formación práctica) moeten stage lopen. Ze sluiten de opleiding af met een afstudeeropdracht (trabajo final).
 • Toelatingseisen: een licenciada/o. Soms zijn er ook extra toelatingseisen, zoals een toelatingsexamen.
 • Functie van het diploma: werk of soms vrijstellingen voor een aantal vakken van een opleiding voor een Magister. Dat betekent dat studenten die opleiding in kortere tijd kunnen afronden, omdat ze een aantal vakken niet meer hoeven te volgen.
 • Diploma: Especialista + studierichting. Soms heet het diploma anders, zoals Diploma de Especialidad.

Magister

Als studenten een masteropleiding (maestría) afronden, dan krijgen ze een Magister.

 • Duur: meestal 1 tot 2 jaar.
 • Inhoud: er zijn 2 soorten masteropleidingen:
  • maestría académica: een wetenschappelijke opleiding. De nadruk ligt op onderzoek doen in de studierichting. Studenten sluiten de opleiding af met een scriptie (tésis);
  • maestría profesional: een beroepsgerichte opleiding. Studenten sluiten de opleiding af met een project, praktijkonderzoek (case study) of een kunstproductie.
 • Toelatingseisen: een licenciada/o.
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) en werk.
 • Diploma: Magister en + beroep, studierichting of vakgebied.

We vergelijken een Magister met een hbo-master of wo-master. Dit hangt af van de duur en inhoud van de opleiding.

Doctor (PhD)

Als studenten een promotietraject (doctorado) afronden, dan krijgen ze het diploma Doctor.

 • Duur: 2 tot 6 jaar.
 • Inhoud: een onderzoeksopleiding die studenten afronden met de verdediging van het proefschrift (tesis) op basis van zelfstandig onderzoek.
 • Toelatingseisen: meestal een magister. Soms is een licenciada/o ook voldoende voor toelating, maar dan zal het promotietraject langer duren.
 • Diploma: Doctor.