Diploma Vergelijkbaar met
Diploma (Class 14) een mbo-diploma niveau 4
12th Grade graduation certificate een havodiploma
Bachelor of Arts een hbo-bachelor of 2 jaar wo
Bachelor of Engineering een hbo-bachelor of 2 jaar wo
Bachelor of Science een hbo-bachelor of 2 jaar wo
Doctor of Veterinary Medicine een wo-bachelor
Medical Doctor 2 jaar van een 3-jarige wo-master geneeskunde
Master een hbo-master of een 1-jarige wo-master
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan anders zijn wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.